1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Årsrapport 2018 for AFK eiendom FKF

AFK eiendom FKF er fylkeskommunens eiendomsforetak. Foretaket har primært ansvar for oppfølging av nybygg, gjennomføring av større ombyggingsarbeider, og forvaltning, drift og vedlikehold av bygningsmassen.

Administrerende direktør i AFK eiendom FKF, Kenneth Johnsen, fokuserer i forordet på kampen mot arbeidskriminalitet og sosial dumping, som ble intensivert i 2018, og fremhever fylkestingets nye anskaffelsesstrategi og nye og skjerpede seriøsitetsbestemmelser som en viktig forutsetning for opptrappingen av arbeidet.

I hovedsak har foretaket oppnådd sine mål om leveranse med hensyn til kvalitet, tid og kostand i prosjektene. Markedssituasjonen i entreprisemarkedet har medført noen kostnadsoverskridelser når det gjelder budsjett, men ingen store og betydningsfulle overskridelser. 

Prosjekter 

De største ferdigstilte prosjekter i 2018 har vært inneklimaprosjektet på Bjertnes videregående skole, hvor skolen blant annet har fått nytt ventilasjonsanlegg og morderne solavskjerming, ombygging av Sørumsand videregående skole, som har gitt bygningsmessig fornyelse og 250 nye elevplasser, og rehabilitering av glasstaket på Vestby videregående skole. Det er også etablert en ny tannklinikk sentralt i Bjørkelangen og gjennomført en omfattende oppgradering av Nesodden tannklinikk.

FDV

Også når det gjelder foretakets arbeid med forvaltning, drift og vedlikehold (FDV), har foretaket i hovedsak nådd målsettingene. En unormal snørik vinter bidro imidlertid til høyere driftskostnader enn målsatt. Energikostnadene var også noe høyere enn budsjettert, men takket være foretakets sikringsstrategi har foretaket likevel hatt kontroll på kostnadene.

Viktigst av alt, har foretaket ikke hatt skader på egne ansatte som har medført fravær. Godt og forebyggende HMS-arbeid er, og kommer alltid til å være, i førersetet for foretaket.

Siste driftsår

2019 blir AFK eiendom FKF sitt siste driftsår før det blir innlemmet i en sammenslått eiendomsvirksomhet i Viken fylkeskommune. Med innlemmelsen av kollegaer fra Østfold og Buskerud og inkludering av fagområdet renhold, vil den nye eiendomsvirksomheten være bedre rustet enn noen gang til å møte utfordringen storfylket vil stå overfor.

Årsrapporten ble godkjent i fylkestinget 20. mai.

Årsrapport 2018 AFK eiendom FKF (digital utgave)

 Årsrapport 2018 AKF eiendom FKF

 

Les flere artikler

Mer enn 250 boligselskaper har mottatt støtte til ladepunkter. Formålet er å bidra til at flere får mulighet til hjemmelading av elbiler.

Støtteordning i Akershus gir kraftig økning i ladepunkter

07.12.2019

Les hele artikkelen

Kommunene i Akershus tilbyr, i samarbeid med Akershus fylkeskommune, gratis energirådgivning til boligeiere i perioden fra 14.10.2019 og frem til 31.12.2019.

Gratis energirådgivning til boligeiere i Akershus i desember

02.12.2019

Les hele artikkelen

Drosjer på holdeplass i Akershus

Slik blir drosjetjenesten i Viken

02.12.2019

Les hele artikkelen

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen besøkte elevene ved Lillestrøm vgs-

Stortingspresidenten besøkte Lillestrøm vgs for demokratiopplæring

27.11.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet