1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Prosjekt med mål om å redusere klimagassutslipp

En ny videregående skole i Ski vil etter planen stå ferdig i 2023. I forbindelse med prosjektet er det etablert et klimasatsprosjekt, hvor målet er å finne fremtidsrettede og effektive løsninger knyttet til transport og drift.

Klimasatsprosjektet ble initiert av avdeling for plan, næring og miljø og involverer blant andre avdeling for videregående opplæring og fylkeskommunens eiendomsforetak, AFK eiendom FKF. Høsten 2018 startet arbeidet med å konkretisere prosjektmål og lage en aktivitetsplan. Nå arbeider prosjektgruppen med å etablere en plan for å redusere klimagassutslipp i samarbeid med Ski kommune.

Ifølge prosjektleder Mina Martine Braaten i AFK eiendom FKF vil det ta tid å redusere klimagassutslippene, og det vil kreve både fysiske tiltak i byggeperioden og organisatoriske tiltak i etterkant av ferdigstillelse. Prosjektgruppen har derfor utarbeidet prosjektmål knyttet til tre milepæler, ved ferdigstillelse, etter fem års drift og etter ti års drift.

- Målsettingen er at utslippene skal bli mindre og mindre for hvert år. Etter ti år, i 2033, er planen at CO2-utslippene forbundet med transport vil nærme seg null, sier Braaten.

Fra klimasatsprosjektets statussamling 14. februar. Prosjektleder Mina Martine Braathen holder foredrag.
Fra klimasatsprosjektets statussamling 14. februar i år. Prosjektleder Mina Martine Braathen holder foredrag. Foto: André Strand, AFK eiendom FKF.

Reduksjon i CO2-utslipp vil skje på flere fronter og det er nedsatt fem fokusgrupper/arbeidsgrupper som har frem til sommeren med å identifisere konkrete tiltak og strategier innenfor hvert sitt område:  

  • Kollektivtilbudet
  • Ansatte og elever
  • Organisasjon
  • Innkjøp
  • Offentlig parkering

Sluttrapport til høsten

Til høsten skal arbeidet sammenfattes i en prosjektrapport (sluttrapport), med en komplett gjennomføringsplan og et fullstendig klimagassregnskap, som skal leveres til Miljødirektoratet. Prosjektgruppen har fått innvilget 1 millioner kroner av Miljødirektorat til dette arbeidet. 

- Vi har tro på at vi vil nærmere oss målsettingen om nullutslipp fra transport innen 2033. Forhåpentligvis lykkes vi med å finne tiltak og løsninger for Ski som også kan overføres til andre prosjekter, sier Braaten.

AFK eiendom FKF får bistand fra Lerche Arkitekter AS, samt Context AS og Civitas AS til å gjennomgå tiltak og beregne CO2-reduksjonen.

 

 

Les flere artikler

? Av alle de oppgavene og prosjektene jeg har bidratt til gjennom 23 år i Akershus fylkeskommune er denne prosessen absolutt blant topp 5, sier Karin O'Sullivan, fra avdeling for plan, næring og miljø i Akershus fylkeskommune.

Akershus fylkeskommune er miljøsertifisert

17.12.2019

Les hele artikkelen

Mer enn 250 boligselskaper har mottatt støtte til ladepunkter. Formålet er å bidra til at flere får mulighet til hjemmelading av elbiler.

Støtteordning i Akershus gir kraftig økning i ladepunkter

07.12.2019

Les hele artikkelen

Kommunene i Akershus tilbyr, i samarbeid med Akershus fylkeskommune, gratis energirådgivning til boligeiere i perioden fra 14.10.2019 og frem til 31.12.2019.

Gratis energirådgivning til boligeiere i Akershus i desember

02.12.2019

Les hele artikkelen

Slik kan skolen se ut (fasade sett fra veien).

Kontrakt signert for utbygging av Eikeli

15.11.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet