1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Slik skal fylkeskommunen motvirke arbeidslivskriminalitet

Akershus fylkeskommune stiller nye og strengere krav til leverandører for å motvirke sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i offentlige kontrakter.

I 2017 kjøpte Akershus fylkeskommune varer og tjenester (herunder bygg- og anleggstjenester) for totalt 5,8 milliarder kroner. Nye seriøsitetskrav skal gjelde for fylkeskommunens leverandører og deres underleverandører.  De nye kravene er en videreutvikling av tidligere bestemmelser og inneholder også sanksjonsmuligheter for oppdragsgiver dersom krav ikke blir oppfylt.

Seriøsitetsbestemmelsene inneholder totalt 16 krav, herunder krav om bruk av HMS-kort, krav til bruk av faglærte håndverkere, krav om bruk av lærlinger og krav til lønns- og arbeidsvilkår. Seriøsitetskravene innebærer også begrensninger i bruk av underleverandører og gir oppdragsgiver rett til å innhente skatte- og avgiftsopplysninger.

- Det har vært tungtveiende at kravene skal være noe å strekke seg etter, men samtidig mulige å oppfylle for seriøse aktører. Vi har derfor rådført med de viktigste partene i arbeidslivet. Videre har det vært viktig for oss at fylkestinget har satt den endelige signaturen på de nye seriøsitetskravene. Det er mitt inntrykk at et samlet fylkesting støttet dette tiltaket, sier innkjøpssjef i Akershus fylkeskommune, Hege Øye Berg.


Les mer om innkjøpsavdelingen (her finner du også fylkeskommunens seriøsitetskrav)

Ny anskaffelsesstrategi

19. mars 2018 vedtok fylkestinget en ny anskaffelsesstrategi hvor ett av målene er at «Akershus fylkeskommune skal sørge for at våre kontrakter og vår kontraktsoppfølging forhindrer arbeidslivkriminalitet og sosial dumping» og en handlingsplan for å nå dette målet. Det ble også vedtatt egne seriøsitetskrav, og for å understøtte arbeidet ble det opprettet en kompetanse- og ressursgruppe (KORG) for seriøst arbeidsliv. Gruppen koordinerer arbeidet med oppfølging av seriøsitetskravene og skal opparbeide seg særlig kompetanse på området.

Oppfølging av krav

I etterkant av fylkestingets vedtak har fylkeskommunen hatt fokus på oppfølging av kravene i kontraktene som skal sikre et seriøst arbeidsliv. Revisjonsselskapet BDO har bistått med å videreutvikle rutiner og prosedyrer for kontroller, som skal sikre at leverandørene oppfyller de krav som stilles. Det har også blitt gjennomført en workshop for ansatte i fylkeskommunen som jobber med innkjøp (AFK eiendom FKF, Akershus KollektivTerminaler og innkjøpsstab) med særlig fokus på bygg- og anleggskontrakter.

- Det er vårt ansvar å sikre at de entreprenørene vi inngår avtale med bidrar til et seriøst arbeidsliv gjennom oppfyllelse av fylkeskommunens seriøsitetskrav. Workshopen var nyttig for at vi fremover skal bli enda bedre til å foreta risikovurderinger og følge nøyere opp der det trengs. Vi må også kommunisere tydelig med aktørene i markedet og våre kontraktspartnere. Vi er avhengig av et tett samarbeid med entreprenørene for å lykkes, sier Øye Berg.

I 2019 vil det være økt fokus på oppfølging av seriøsitetskravene. Det vil bli tatt utgangspunkt i utvalgte prosjekter/kontrakter for gjennomgåelse og arbeidet med å gjennomføre kontroller vil bli intensivert.

 

Les flere artikler

Fylkesrådsleder Tonje Brenna og Jafar Altememy, administrerende direktør i Akershus kollektivTerminaler FKF.

Akershus kollektivTerminaler FKF fortsetter i Viken

18.12.2019

Les hele artikkelen

? Av alle de oppgavene og prosjektene jeg har bidratt til gjennom 23 år i Akershus fylkeskommune er denne prosessen absolutt blant topp 5, sier Karin O'Sullivan, fra avdeling for plan, næring og miljø i Akershus fylkeskommune.

Akershus fylkeskommune er miljøsertifisert

17.12.2019

Les hele artikkelen

Slik kan bygg A se ut i fremtiden.

Entreprenør valgt til utbygging av Ås vgs

10.12.2019

Les hele artikkelen

Ett av ti moderne behandlingsrom.

Åpning av ny tannklinikk i Asker sentrum

09.12.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet