1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Avsluttet kartlegging av radon

AFK eiendom FKF har kartlagt forekomsten av radon i fylkeskommunens bygg. Resultatet viser at forekomsten av radon nå er innenfor akseptable verdier på alle skoler og tannklinikker.

Med bakgrunn i Strålevernforskriften har AFK eiendom FKF siden vinteren 2013-14 utført kartlegging av radonforekomster etter en fastsatt prosedyre på alle skoler og tannklinikker. Hensikten med kartleggingen er i hovedsak å tilstrebe et så godt inneklima som mulig.

Spesialrådgiver i forvaltning, drift og vedlikehold (FDV), Bjarne Breivik, i AFK eiendom FKF har hatt ansvar for kartleggingen.

- Nå ser vi resultatene av arbeidet som har vært lagt ned. Målet har vært å få radonforekomsten ved samtlige bygg innenfor gjeldene grenseverdier. Nå har foretaket nådd dette målet – en viktig milepæl for foretaket og fylkeskommunen, sier Breivik.

Gjennomføringen av nødvendige tiltak er blitt gjennomført med god hjelp av driftsoperatørene på skolene og i samarbeid med rammeavtaleleverandør Sweco Norge AS, som har bistått foretaket med kartleggingen.

- En stor takk til alle sammen for innsatsen og godt samarbeid. Det hadde ikke gått uten dem.  

Målingene er gjennomført etter fastsatte prosedyrer fra Statens strålevern. De tilsier blant annet at målinger bare gjennomføres om vinterhalvåret. Derfor har prosessen tatt noe tid.

Naturlig gass

På skoler med for høye radonforekomster er det gjennomført tiltak og nye målinger til radonforekomsten har kommet innenfor akseptable verdier.

- Noen av de viktigste tiltakene som er utført er tetting av sprekker mellom gulv og vegger og noe endring av driftstider på ventilasjon.

Er byggene radonfri?

- Ingen bygg vil bli helt radonfri, siden radon finnes naturlig i berggrunn og jordsmonn. Målet har vært å få forekomsten av gass på et nivå som ikke utgjør noen helserisiko på dagtid, når byggene er i bruk. Samtidig kan endring i bruk av rommene på et senere tidspunkt gjøre at vi må gjennomføre ytterligere tiltak.

 

Fakta om radon

Hva er radon? 

  • Radon er en usynlig og luktfri gass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav.
  • Helsefare oppstår først når gassen siver inn og oppkonsentreres i vårt innemiljø.

Hvordan dannes det?

  • Grunnstoffet uran er naturlig radioaktivt og finnes i varierende konsentrasjoner i berggrunn og jordsmonn. Når uran henfaller eller brytes ned, dannes nye radioaktive stoffer, deriblant radium og radon.
  • Radon er en edelgass og har liten evne til å binde seg til faste stoffer. Dette fører til at radon kan unnslippe, transporteres i bakken og frigjøres til luft.

(Kilde: Statens strålevern)

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet