1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Oslo og Akershus får byvekstavtale

Onsdag 26. juni signerte forhandlingspartene framforhandlet utkast til byvekstavtale for Oslo og Akershus. Avtaleutkastet legger til rette for gjensidige forpliktelser for å sikre en ambisiøs transport- og miljøsatsing i Oslo og Akershus, og en samordnet areal- og transportpolitikk i perioden 2019-2029.

Avtaleutkastet er fremforhandlet av staten og Akershus fylkeskommune, Oslo kommune og kommunene Bærum, Skedsmo og Oppegård. I forhandlingene har staten vært representert av Vegdirektoratet, Jernbanedirektoratet og Fylkesmannen i Oslo og Viken.

- Dette er en viktig milepæl i vårt felles anliggende om et godt bymiljø i hovedstadsregionen med bedre framkommelighet, bedre kollektivløsninger og en samordnet areal- og transportpolitikk. Jeg vil takke folkevalgte og fagfolk som har bidratt til at det nå foreligger en omforent avtale, sier statssekretær Anders B. Werp i Samferdselsdepartementet.

Det overordnede målet for byvekstavtalen er nullvekstmålet, det vil si å sikre at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykling og gange. Løsningene som velges må bidra til å sikre bedre framkommelighet totalt sett, spesielt ved å tilrettelegge for attraktive alternativer til privatbil. 

- Dette er en viktig milepæl som nå er nådd. Nå skal det framforhandlede forslaget til byvekstavtale sendes videre til politisk behandling, sier Knut Sletta, fylkesrådmann i Akershus fylkeskommune. 

Sikrer statlige bidrag til Fornebubane

Byvekstavtalen omfatter store og viktige prosjekter i Akershus, som Fornebubane og bane/kollektivløsning for Nedre Romerike. Avtalen fastsetter at staten vil dekke inntil halvparten av investeringskostnadene til Fornebubanen gjennom ordningen med statlig tilskudd til store fylkeskommunale infrastrukturprosjekt for kollektivtransport.

- Fornebubanen er et viktig 50/50-prosjekt, hvor staten vil bidra med halvparten av finansieringen, heter det i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet 26.06.19. 

Integrerer areal- og transportpolitikken

For å integrere areal- og transportpolitikken i de største byområdene har regjeringen besluttet å samordne bymiljøavtalene og byutviklingsavtalene til byvekstavtaler.

- En samordnet byvekstavtale gir oss et svært godt utgangspunkt for god og reell samordning av areal- og transportpolitikken i Oslo og Akershus, sier statssekretær Lars Jacob Hiim.

Politisk behandling

Avtalen er et samarbeid mellom staten, fylkeskommunen og kommunene, der alle partene bidrar innenfor sine ansvarsområder. Avtalen er geografisk avgrenset til Oslo kommune og Akershus fylke.

Etter lokalpolitisk behandling hos fylkeskommunen og de ulike kommunene, skal avtalen behandles i regjeringen, og først etter regjeringsbehandlingen vil det foreligge en endelig avtale.

Les avtaleutkastet her

Les flere artikler

Utkast til byvekstavtale er klar for videre politisk behandling. Fra venstre: Ole Jacob Flæten, ordfører i Skedsmo, Ole Kristian Udnes, varaordfører i Bærum, Lars Jacob Hiim, statssekretær i  Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Anders B. Werp, statssekretær i  Samferdselsdepartementet, Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo kommune, Thomas Sjøvold, ordfører i Oppegård kommune og Knut Sletta, fylkesrådmann i Akershus.

Oslo og Akershus får byvekstavtale

26.06.2019

Les hele artikkelen

Under seminaret ble det guidet vandring langs Hovinbekken fra Tennisdammen på Hasle og ned til Ensjø. Deltagerne fikk se mange gode eksempler på hvordan selv små vannspeil kan berike et område.

Delte kunnskap om gode løsninger for overvannshåndtering

07.06.2019

Les hele artikkelen

Årsrapport 2018, forside

Fylkeskommunens årsrapport 2018

20.05.2019

Les hele artikkelen

Sykkelkonferansen

Regional sykkelkonferanse 24. april

02.04.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet