1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Bygger opp hydrogeninfrastruktur i Akershus

Torsdag 22. november var det offisiell åpning av den nye hydrogenstasjon til Uno-X ved E6 på Hvam i Akershus. Dette er den første energistasjonen som etableres på Østlandet, der bilister kan både kan fylle hydrogen, bensin og diesel.

Med den nye stasjonen på Hvam er det to hydrogenstasjoner i Akershus, og i løpet av våren 2019 blir det tre stasjoner. I 2017 åpnet Uno-X hydrogenstasjonen på Kjørbo i Sandvika. I tillegg planlegger selskapet hydrogenstasjon i Ås, med planlagt åpning våren 2019.  

–Med hydrogenstasjonen i Sandvika, og etableringen av de to stasjonene på Hvam og Ås, vil det bli et godt nettverk av hydrogenstasjoner i Akershus som kan betjene et betydelig antall hydrogenbiler. Hydrogen blir da et reelt alternativ for mange. Dette er et steg på vei bort fra de vanlige bensinstasjoner som erstattes  med energistasjoner hvor el og hydrogen etter hvert vil bli de dominerende drivstoff, sier fylkesordfører Anette Solli.

 

Marius Vannum, Akershus fylkeskommune
Flere titalls hydrogenbiler var på plass, da hydrogen-pumpen ble offisielt åpnet på Hvam.

–Skal vi nå målet om en framtid med nullutslipp i transportsektoren, vil det være behov for flere drivstoffløsninger. Derfor har Akershus fylkeskommune gått tidlig ut og støttet introduksjon av hydrogen. At aktører som Uno-X satser på et hydrogennettverk, etablert med privat kapital med støtte fra Enova, er svært gledelig og en ønsket utvikling, sier Anette Solli.

- Akershus fylkeskommunes ordning med driftsstøtte for hydrogenstasjon har også vært avgjørende for at Uno-X legger disse to nye stasjonene til Hvam og Ås i Akershus, sier Roger Hertzenberg, daglig leder i Uno-X Hydrogen.

Solveig Schytz, leder av hovedutvalg for samferdsel, deltok på åpningen. Hun håper dette er starten på en større nasjonal satsning på hydrogen.

– Vi håper å se en eller to nye hydrogenstasjoner i løpet av neste år, som skal være med å sikre et nasjonalt nettverk. Vi trenger flere hydrogenbiler her i landet, i et raskere tempo. Derfor håper vi staten har større ambisjoner, og vil bidra mer til hydrogenbilene, sier Schytz. For å illustrere hvor miljøvennelig hydrogenbilen er, tok Schytz og ordfører i Skedsmo kommune, Ole Jacob Flæten, et glass med vannavfall fra en hydrogenbil. 

 For å illustrere hvor miljøvennelig hydrogenbilen er, tok Schytz og ordfører i Skedsmo kommune, Ole Jacob Flæten, et glass med vannavfall fra en hydrogenbil.

- Det smakte bra. Det er helt rent vann, understreker Schytz.

Hydrogenbilen slipper kun ut vanndamp og har samme komfort, rekkevidde og fylletid som bensin- og dieselbiler. De fleste store bilprodusentene skal tilby hydrogenbiler fremover. Bilene er fritatt for engangsavgift, moms og bomavgift. I tillegg kan de kjøres i kollektivfeltet. I Skedsmo kommune er det også gratis å parkere med hydrogenbil.

Ambisjonen til Uno-X er å tilby et stasjonsnettverk langs de store trafikk-aksene i Norge så snart som mulig.

Les flere artikler

Bli med på Friluftslivets uke 2-10. september!

Planprogram og hovedutfordringer for Vannregion Glomma 2022-2027

07.05.2019

Les hele artikkelen

Elbusser som denne i bakgrunnen skal betjene rutenettene i Bærum og Asker. F.v. Robert Fjelltun, Ruter, områdeleder Vest, Per Nilsen, regiondirektør i Vy Buss, Øystein Svendsen, administrerende direktør i Unibuss, og Solveig Schytz (V), leder av hovedutvalg for samferdsel.

Bærum og Asker får elbusser

03.05.2019

Les hele artikkelen

- Baden-Württemberg er en viktig samarbeidspartner for Akershus fylkeskommune, spesielt når det gjelder hydrogensatsingen, sier Anette Solli.

Hydrogensatsing for å nå klimamålene

12.04.2019

Les hele artikkelen

Sykkelkonferansen

Regional sykkelkonferanse 24. april

02.04.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet