1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Nyheter


Filtrering av artikellisten

Grønne elbusser på veien i Norges største busskontrakt

De første elektriske regionbussene er i drift, og moderniseringen av busstilbudet på Romerike er et faktum. 463 nye miljøvennlige busser vil bidra til bedre komfort, økt kapasitet og lavere utslipp.

En helaftens danseforestilling med Nagelhus Schia Productions

Gjennom to kvelder fikk Nagelhus Schia Productions dansekompani trollbundet publikum med forestillingen «Orbo Novo»,

Oslo og Akershus får byvekstavtale

Onsdag 26. juni signerte forhandlingspartene framforhandlet utkast til byvekstavtale for Oslo og Akershus. Avtaleutkastet legger til rette for gjensidige forpliktelser for å sikre en ambisiøs transport- og miljøsatsing i Oslo og Akershus, og en samordnet areal- og transportpolitikk i perioden 2019-2029.

– Vi skal hjelpe kvinner til et bedre liv!

TV-aksjonen Akershus sin nye fylkesaksjonsleder, Hanne Rustad, er klar for årets innsamlingsaksjon. I år skal pengene gå til Care som vil hjelpe kvinner som ikke har de samme rettigheter og muligheter som menn.

Samler gründere med internasjonale ambisjoner

ScaleUp Lillestrøm er offisielt åpnet, det nye veksthuset for gründere og innovasjonsbedrifter som sikter mot det internasjonale markedet. Fylkesvaraordfører Lars Salvesen og ordfører i Skedsmo Ole Jacob Flæten klippet snoren 20. juni.

Undertegnet avtale om ny videregående skole i Ski

Fylkesrådmann Knut Sletta signerte en forpliktende samarbeidsavtale med rådmann i Ski kommune, Jane Short Aurlien, for videre byggeprosess av en ny videregående skole i Ski sentrum.

Signerte utbyggingsavtale for Risenga i Asker

Akershus fylkeskommune har inngått et samarbeid med Asker kommune om infrastruktur, parkering, og utvikling av Risenga-området, samt et samarbeid om etablering av en flerbrukshall.

Gir tilskudd til klimakampanjer

Nå kan kommunene i Akershus søke tilskudd til gjennomføring av lokale klimakampanjer rettet mot innbyggerne i kommunen. Søknadsfristen er 1. august.

Akershus siste fylkeselevråd er satt

Akershus fylkeselevråd opphører å eksistere sammen med Akershus fylkeskommune 1.1.2020. Derfor ble Akershus siste fylkeselevråd satt sammen tidligere enn vanlig.

Bompengefritak for lette elektriske varebiler

Fylkestinget går inn for å innføre fritak for bompenger for lette elektriske varebiler fra 1. mars 2020. Fylkestinget ga også i møtet 17. juni sin tilslutning til prioriteringene i handlingsprogrammet for Oslopakke 3 for perioden 2020 - 2023.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet