1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Slik blir drosjetjenesten i Viken

Dagens løyvedistrikter og drosjereglement i Akershus, Buskerud og Østfold videreføres når Viken fylkeskommune etableres fra 01. januar. Fra 1. juli neste år har Stortinget varslet større endringer i drosjetjenesten.

Akershus fylkeskommune
Drosjer på holdeplass i Akershus

Drosjetjenesten i Viken fra 01.01.2020

Fylkeskommunene Østfold, Akershus og Buskerud slås sammen til Viken fylkeskommune fra 1. januar 2020. Samtidig med fylkessammenslåingen vil vi få flere kommunesammenslåinger og flere kommuner innlemmet i det nye fylket. Vi har nå sendt ut informasjon til løyvehavere og drosjesentraler om hvordan fylkes- og kommunesammenslåinger påvirker organiseringen av drosjetjenesten:

Som hovedregel skal dagens forvaltning og organisering av drosjetjenesten videreføres så langt som praktisk mulig etter 01.01.2020. Dette betyr at:

 • Løyvedistriktene Østfold, Akershus/Oslo og Buskerud videreføres som adskilte løyvedistrikt fram til 01.07.2020. Drosjereglement for de ulike fylkene vil fortsatt gjelde. Dagens kommuner Rømskog, Røyken og Hurum følger sitt tidligere løyvedistrikt og -reglement.
 • Drosjer stasjonert i kommunene Jevnaker og Lunner, som fra 1.januar 2020 blir en del av Viken fylkeskommune, vil kjøre i Innlandet løyvedistrikt og løyvene forvaltes av innlandet fylkeskommune fram til 1. juli 2020
 • Svelvik kommune slås sammen med Drammen kommune fra 1. januar 2020. Fra denne dato vil kommunen også bli en del av løyvedistriktet Buskerud. Det innebærer at drosjer stasjonert i nedre Buskerud har plikt til å tilby drosjetjenester i «gamle Svelvik kommune».

Endringer i drosjetjenesten fra 1. juli 2020

Stortinget har vedtatt omfattende endringer i yrkestransportloven med virkning fra 1. juli 2020. Hovedpunktene i vedtaket er å:

 • Oppheve antallsreguleringen med tilhørende driveplikt.
 • Gi fylkeskommunene adgang til å tildele eneretter for drosjetransport i kommuner med innbyggerantall og befolkningstetthet under en viss terskelverdi. Hvilke kommuner dette skal gjelde er under utredning, og vil bli sendt ut på høring til våren.
 • Videreføre krav om drosjeløyve, men lempe på innholdet i løyvekravet ved å fjerne kravet om faglig kompetanse for løyvehavere.
 • Innføre 10-årige drosjeløyver.
 • Oppheve sentraltilknytningsplikten for drosjer og innføre en plikt til loggføring av alle drosjeturer.
 • Innføre fagkompetansekrav for fører av drosje.
 • Innføre krav om at søker til kjøreseddel må ha hatt førerkort i klasse B i minst to år før vedkommende kan tildeles kjøreseddel for drosje.
 • Justere hjemmelen for fylkeskommunene til å kunne stille miljøkrav til drosjer, slik at miljøkrav må knyttes til kommunegrensene.

En oversiktlig framstilling av endringene og bakgrunnen for disse fra regjeringen finnes på regjeringen.no.

Ettersom endringer i yrkestransportforskriften ennå ikke er ferdige, er det vanskelig å gå i detaljer nå om endringene fra 1. juli 2020. Vi vil komme tilbake til dette så snart som mulig i eget skriv. Informasjon vil bli lagt ut løpende på www.viken.no.

Kontakt fra 01.01.2020

Avdeling for samferdselsplanlegging og forvaltning har ansvar for forvaltning av drosjetjenesten i Viken.

Vår postadresse fra 1. januar 2020 er:

Viken fylkeskommune
Transportforvaltning
Postboks 220, 1702 SARPSBORG
e-post: post@viken.no

Les flere artikler

Fylkesrådsleder Tonje Brenna og Jafar Altememy, administrerende direktør i Akershus kollektivTerminaler FKF.

Akershus kollektivTerminaler FKF fortsetter i Viken

18.12.2019

Les hele artikkelen

Drosjer på holdeplass i Akershus

Slik blir drosjetjenesten i Viken

02.12.2019

Les hele artikkelen

Varaordfører i Eidsvoll kommune, Hege Svendsen, og fylkesvaraordfører i Akershus fylkeskommune Lars Salvesen klippet snoren for å vise at gang- og sykkelveien ble åpnet 21. november.

Ny gang- og sykkelvei i Dal

21.11.2019

Les hele artikkelen

Leder for hovedutvalg for samferdsel, Solveig Schytz (f.v), fylkesordfører Anette Solli, og ordfører i Asker, Lene Conradi, ble med båten fra Aker brygge, etter at de nye avgangene ble satt i drift.

Flere avganger med båt fra Vollen og Slemmestad

07.10.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet