1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

SETT-konferansen setter fagfornyelsen på dagsorden

27. og 28. november vil årets SETT-konferanse bli arrangert i Lillestrøm. Her vil fagfornyelsen og skoleutvikling bli viktige temaer.

SETT (Scandinavian Educational Technological Transformation) er en fagkonferanse hvor innovativ og digital læring står i høysetet. Konferansen skal gi inspirasjon til lærere i barnehage, skole, og skoleledere til å utvikle effektive måter og lære på. Akershus fylkeskommune har siden 2018 vært en samarbeidspartner for SETT-arrangørene, sammen med Utdanningsforbundet og Utdanningsetaten i Oslo. Digitalisering i både administrativ og pedagogisk sammenheng er ett av satsingsområdene i «Den gode akersshusskolen». I Viken vil dette også være et viktig utviklingsområde.

Vil heve elevprestasjonene

Rektor ved Asker videregående skole, Cathrine K. Zandjani, mener SETT-konferansen er viktig for å lære om ny teknologi, gi inspirasjon, samt heve nivået til både lærere og elever.

– For oss er det viktig å være med på SETT for å bli inspirert og lære mer om ny teknologi som kan brukes i klasserommet for at elevene skal lære mer og bedre. Ved at vi er mange fra skolen som deltar, både ledere og lærere, ser vi at det blir lettere for oss å motivere hverandre til å prøve nye digitale verktøy og finne nye innfallsvinkler til undervisning og læring i skolehverdagen. Sammen utvikler vi ny digital kompetanse når vi deltar på SETT, sier Zandjani.

Asker-rektoren er ikke redd for å ta i bruk nye læringsmetoder for å oppnå profesjonsutvikling blant lærerne på skolen.

– Den eneste måten en rektor kan påvirke for å heve elevprestasjoner på, er gjennom læreren og lærerens handlinger i klasserommet. Skolevandring er et nyttig verktøy for å finne hvor vi er på vei mot et felles mål for elevenes læring. På Asker videregående skole har vi profesjonsutvikling som et satsingsområde. Vi jobber gjennom kollegaveiledningsgrupper med ulike fokusområder. Lærerne har besøkt hverandre i klasserommet og i fellesskap utforsket nye digitale verktøy til bruk i undervisningen. Satsingen endte i en pedagogisk shopping der vi delte nyttige erfaringer med hverandre. Lærerne opplever det som svært nyttig å observere og veilede hverandre, forklarer rektoren fra Asker videregående skole.

Pedagogisk gull

Zandjani skal selv holde et foredrag under SETT-konferansen, med temaet: «Pedagogisk ledelse i et digitalt perspektiv – på leting etter pedagogisk gull». Med dette foredraget ønsker hun å fremheve suksesskriterier, og hvordan du skal unngå fallgruver.

– Foredraget gir et innblikk i hvordan støttende pedagogisk ledelse har noen suksesskriterier og fallgruver. Jeg peker på hvordan ulike lærere ønsker ulike tilbakemeldinger og jeg viser hvordan jeg som skoleleder får tid til å besøke klasserommet og gi en tilbakemelding til læreren på en enkel, men effektiv måte. Foredraget problematiserer hva skolevandring skal være og hva det ikke skal være. Vi kommer også inn på hvilke hindringer en skoleleder kan møte i å utøve støttende pedagogisk ledelse og være tett på kjernevirksomheten til skolen, sier Zandjani. 

Stor Akershus-deltagelse

På Thon Arena, under årets konferanse på Lillestrøm, vil hovedfokuset ligge på fagfornyelsen. I Akershus fylkeskommune har rådgiverne Gunnar Hovd og Hans-Olav Gammelsrud, i avdeling for videregående opplæring, ha hovedansvaret på skoleeiernivå for å følge opp SETT-konferansen. De kan fortelle at så godt som alle de videregående skolene i Akershus vil delta med ledere og/eller lærere på konferansen. Dessuten vil flere ledere og lærere fra Akershus, som har utmerket seg med digital praksis, være blant foredragsholderne. I tillegg til Zandjani, vil Mailand-lektoren Ellen Egeland Flø (mottok Gullepleprisen i 2018 og tildelt Videnskapsakademiets lærerpris) holde foredrag om «Programmering i fagfornyelsen - hvordan?», og Mailand-kollega Nina Raita vil holde foredraget «Digitale verktøy = tettere elevoppfølging». Ann Michaelsen, leder av elevtjenesten ved Sandvika vgs, deltar i en paneldebatt om «Digitale ferdigheter plass i læreplanene – Hva funker egentlig best i klasserommet?

– På messeområde vil det være en rekke utstillere som har stands og demonstrerer digital pedagogikk og utstyr. Dette er åpent og krever ikke at man har tilgang til foredrag og sesjoner. På Akershus fylkeskommune sin stand J20 vil innholdet være knyttet opp til det som er besluttet å være et hovedsatsingsområde i Viken: Felles digital flate, avslutter Hans-Olav Gammelsrud.

PS. I løpet av onsdag 27. november vil det bli en LIVE-sending på Akershus fylkeskommunes Facebook-side en gang mellom kl 12.00-13.00, med intervjuer. 

Les flere artikler

? Av alle de oppgavene og prosjektene jeg har bidratt til gjennom 23 år i Akershus fylkeskommune er denne prosessen absolutt blant topp 5, sier Karin O'Sullivan, fra avdeling for plan, næring og miljø i Akershus fylkeskommune.

Akershus fylkeskommune er miljøsertifisert

17.12.2019

Les hele artikkelen

Slik kan bygg A se ut i fremtiden.

Entreprenør valgt til utbygging av Ås vgs

10.12.2019

Les hele artikkelen

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen besøkte elevene ved Lillestrøm vgs-

Stortingspresidenten besøkte Lillestrøm vgs for demokratiopplæring

27.11.2019

Les hele artikkelen

SETT-konferansen er en fagkonferanse hvor innovativ og digital læring står i høysetet.

SETT-konferansen setter fagfornyelsen på dagsorden

25.11.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet