1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Kontrakt signert for utbygging av Eikeli

Fylkestinget i Akershus har vedtatt at Eikeli videregående skole i Bærum skal bygges ut. Nybygget skal blant annet romme en stor flerbrukshall og nye administrasjons- og undervisningslokaler. I tillegg skal deler av eksisterende skolebygg bygges om.

1. november signerte Akershus fylkeskommune kontrakt med entreprenørselskapet Peab AS for ombygging og utbygging av skolen.

- Vi er veldig glade for kontrakten og for tilliten som fylkeskommunen viser oss, og ser fram til det videre samarbeidet, sier regionsjef Trond Ormstad i Peab AS.

Bak f.v.: Regionsjef Trond Ormstad i Peab AS, kst. prosjektdirektør Frank-Tore Toresen og spesialrådgiver Ola Skeid i AFK eiendom FKF. Foran f.v.: Prosjektleder i samspill Ahmad Saade og kalkylesjef Eirik Fjellheim i Peab AS, administrerende direktør Kenneth Johnsen og prosjektleder Øystein Thuen i AFK eiendom FKF.
Bak f.v.: regionsjef Trond Ormstad i Peab AS, kst. prosjektdirektør Frank-Tore Toresen og spesialrådgiver Ola Skeid i AFK eiendom FKF. Foran f.v.: prosjektleder i samspill Ahmad Saade og kalkylesjef Eirik Fjellheim i Peab AS, administrerende direktør Kenneth Johnsen og prosjektleder Øystein Thuen i AFK eiendom FKF. Foto: Peab AS.

Skolestrukturprosjekt

Prosjektet er en del av fylkeskommunens prosjekt «Fremtidens skolestruktur mot 2030» for å møte befolkningsveksten og elevtallsøkningen i regionen. Prosjektet har en total kostnadsramme på 310 millioner kroner.

− Utbygging av Eikeli videregående skole er en av flere store utbygginger i Asker og Bærum, som følge av sterk elevtallsvekst i videregående skoler. Utover flere elevplasser vil skolen få et moderne skoleanlegg og mange ulike læringsarenaer, som vi gi en god ramme for lærerne og elevenes læringsmiljø. Akershus fylkeskommune er opptatt av å få til samarbeid med kommuner, og her er det inngått samarbeid og spleiselag med Bærum kommune om felles idrettshall. Skoleanlegget vil også være en viktig ressurs for nærmiljøet, sier prosjektdirektør skolestruktur, Ingunn Øglænd Nordvold, i Akershus fylkeskommune.

Første «plusshus»

Eikeli videregående skole skal utvides med en stor flerbrukshall, og vil ha 750 elevplasser etter utbygging av skolen. I tillegg skal deler av eksisterende skolebygg bygges om, kantine og auditorium skal samlokaliseres og det skal gjennomføres tiltak for universell utforming.

Nybygget blir fylkeskommunens første plusshus, og om alt går etter planen blir prosjektet et forbildeprosjekt i FutureBuilt.

- I tillegg til godt isolerte vegger, tak og vinduer skal det installeres solceller på taket til nybygget som gjør at bygget langt på vei blir selvforsynt med ren strøm. Strømmen lagres og overskuddsproduksjonen vil kunne forsynes dagens skolebygg med strøm eller selges på strømmarkedet. I tillegg skal det brukes klimaeffektive materialer, som trekonstruksjoner og lavkarbonbetong. Vannbåren varme skal brukes til oppvarming. Tiltakene vil redusere utslippene av CO2 betraktelig. Målet er 50 prosent reduksjon av CO2. Det vil også være et stort fokus på gjenbruk i prosjektet. Blant annet vil den nedre delen av fasaden bli kledd i gjenbrukt murstein, sier prosjektleder Øystein Thuen i AFK eiendom FKF.

Byggearbeidene for nybygget planlegges gjennomført mellom januar 2020 og juli 2021. Ombyggingsarbeidene planlegges gjennomført mellom juni 2021 og mai 2022.

Viderefører arkitektonisk uttrykk

Nordic – Office of Arcitecture AS står bak det arkitektoniske konseptet for nybygget.

− Vi ønsker å videreføre de styrkene som det eksisterende skolebygget har og tilføye to nye elementer vi kaller «Basen» og «Sukkerbiten». Basen ligger i bunnen og inneholder i hovedsak idrettsfasilitetene, mens Sukkerbiten på toppen inneholder undervisningsarealer og administrasjonslokaler. Den karakteristiske basen på det eksisterende skolebygget utstråler tyngde og massivitet. Dette uttrykket ønsker vi å videreføre i den nye Basen. Oppå Basen ønsker vi å plassere en lett og tilbaketrukket skolebygning i to etasjer, utført i tre, sier Hallgrimur Thor Sigurdsson, arkitekt og partner i Nordic – Office of Arcitecture AS.

 

Les flere artikler

? Av alle de oppgavene og prosjektene jeg har bidratt til gjennom 23 år i Akershus fylkeskommune er denne prosessen absolutt blant topp 5, sier Karin O'Sullivan, fra avdeling for plan, næring og miljø i Akershus fylkeskommune.

Akershus fylkeskommune er miljøsertifisert

17.12.2019

Les hele artikkelen

Mer enn 250 boligselskaper har mottatt støtte til ladepunkter. Formålet er å bidra til at flere får mulighet til hjemmelading av elbiler.

Støtteordning i Akershus gir kraftig økning i ladepunkter

07.12.2019

Les hele artikkelen

Kommunene i Akershus tilbyr, i samarbeid med Akershus fylkeskommune, gratis energirådgivning til boligeiere i perioden fra 14.10.2019 og frem til 31.12.2019.

Gratis energirådgivning til boligeiere i Akershus i desember

02.12.2019

Les hele artikkelen

Slik kan skolen se ut (fasade sett fra veien).

Kontrakt signert for utbygging av Eikeli

15.11.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet