1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Utstilling i Lørenskog Hus: «Folkemusikk og nasjonalisme»

-Utstillingen utfordrer oss til å reflektere over våre forestillinger om identitet og hva det «det norske» er, slik det ofte fremstilles gjennom vår kulturarv, sier folkemusikkonsulenten i Akershus, Marianne Tomasgård.

Utstillingen «Folkemusikk og nasjonalisme» er utlånt fra Valdres folkemuseum, og søkelyset rettes mot både konstruktive og destruktive forestillinger om «det norske». Den vil stå i Kunstsalen i Lørenskog Hus frem til 8. desember.

–Jeg vil oppfordre folk i alle generasjoner til å se denne utstillingen, ikke minst på grunn av det politiske budskapet, sier folkemusikkonsulent i Akershus, Marianne Tomasgård. 

Marit Jordanger, Akershus fylkeskommune
Direktør i Valdresmusea, Ole Aastad Bråten, fortalte om bakgrunnen for utstillingen i sin åpningstale i Lørenskog. -Den rører ved mørkere sider ved norsk historie, og handler blant annet om folkemusikk i krig og kamp.

Kjent utstilling

Utstillingen fikk stor oppmerksomhet i rikspressen da den ble satt opp ved Valdresmusea for noen år siden, og både NRK og Klassekampen skrev om den.

–Jeg tenker at den politiske vinklingen er mer aktuell enn noen gang, sier Tomasgård.

–Det blåser igjen kalde, nasjonalkonservative vinder over store deler av vår vestlige verden. En påminnelse om nasjonalismens splittende retorikk og symbolbruk rundt andre verdenskrig er verdt å bli minnet om. Utstillingen utfordrer oss til å reflektere over våre forestillinger om hva det «det norske» er, slik det ofte fremstilles gjennom vår kulturarv. I et mangfolds- og inkluderingsperspektiv er dette problemstillinger som er høyst aktuelle. 

Marit Jordanger, Akershus fylkeskommune
Fra utstillingen «Folkemusikk og nasjonalisme»

Tidsreise gjennom folkemusikkens utvikling

Men «Folkemusikk og nasjonalisme» tar ikke bare for seg de mørke sidene av historien: Den er også en tidsreise gjennom folkemusikkens utvikling, fra norsk nasjonalromantikk og nasjonsbygging på 1800-tallet og helt frem til i dag. Hvorfor oppfatter vi egentlig folkemusikk og folkedans som særlig nasjonalt? Hvem har og hvem tar eierskap til folkekulturens nasjonale symboler?

Marit Jordanger, Akershus fylkeskommune
Fredag 1. november var det klart for høytidelig åpningsseremoni i Kunstsalen i Lørenskog Hus, ved ordfører i Lørenskog Ragnhild Bergheim (bildet) og direktør ved Valdresmusea, Ole Aastad Bråten.

Folkemusikk i Akershus

I nasjonalromantikken ble gjerne Valdres, Telemark, Setesdal og Hardanger løftet opp som symbol på den nasjonale folkekulturen, men det finnes etter hvert mye dokumentasjon på at det også i Akershus har vært levende og rike folkemusikktradisjoner. Dette ønsker man at denne utstillingen skal gi et innblikk i.

–Kunnskapen om de lokale bygdetradisjonene i Akershus står svakt, og er mange steder i ferd med å gå helt i glemmeboka. Dette gjelder alt fra bygdemusikk og bygdedans til tradisjonshåndverk, husflid og fortellerkunst. Denne immaterielle kulturarven er en viktig del av Akershus sin kulturhistorie, men får i mine øyne altfor liten plass i samfunnet, sier Marianne Tomasgård.

–Som folkemusikkonsulent er jeg opptatt av å vise fram noen koblinger som folk flest kanskje ikke ser. Det er derfor jeg har invitert så mange forskjellige aktører inn i prosjektet rundt «Folkemusikk og nasjonalisme». Både Bygdemuseet i Lørenskog og MiA (Museene i Akershus), kulturavdelingen i Lørenskog kommune, Den kulturelle skolesekken lokalt, historielaget, bygdekvinnelaget, husflidslaget og den lokale leikarringen Hunar er involvert.

Marit Jordanger, Akershus fylkeskommune
Kulturprosjektleder i Lørenskog kommune, Ola Beskow

Skryt til lokal innsats

–Jeg må si at jeg er ydmyk og veldig glad for at de lokale lagene som jeg har samarbeidet med om utstillingen har tatt imot meg med så åpne armer, sier Tomasgård.

–De stiller velvillig opp som utstillingsvakter gjennom hele utstillingsperioden, mot kaffe og vaffel på kommunens regning. Jeg vil si de er en uvurderlig ressurs i dette prosjektet! 

Marit Jordanger, Akershus fylkeskommune
Langeleikspill under utstillingsåpningen, ved brødrene Ole Aastad Bråten og Knut Aastad Bråten

Tomasgård vil også berømme det gode samarbeidet med museumsansatte på Strømmen (MiA), som på kort varsel har hivd seg rundt og bidratt med kunnskap og informasjon om lokale gjenstander og instrumenter til utstillingen.

–Lørenskog kommune er selvsagt også en viktig brikke i dette samspillet, som stiller med Kunstsalen i Lørenskog Hus i hele fem uker og blide kulturhusverter som har montert og hjulpet til. Kommunen har gitt meg stor tillit og frihet til å utforme utstillingen slik den nå står.

Kulturarv og stedsidentitet

I tillegg til Valdresmuseets plansjer er det i Kunstsalen i Lørenskog Hus utstilt lokalt håndverk, husflid og historiske bruksgjenstander utlånt fra Historielaget, Husflidslaget, Bygdekvinnelaget og Bygdemuseet i Lørenskog (MiA).

Marit Jordanger, Akershus fylkeskommune
Lokale bunader er utstilt i utstillingen.

–Jeg tenker dette er en utstilling flere generasjoner kan ha godt av å se, både skoleelever, deres foreldre og besteforeldre, sier Tomasgård.

–Den favner mange lag med informasjon og inviterer til refleksjon rundt røtter og identitet, både i lokalt, regionalt og nasjonalt perspektiv. Alle 10. klassingene i Lørenskog kommune får et spesialtilpasset totimers DKS-opplegg på Lørenskog Hus med foredrag fra HL-senteret (Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter) og folkemusikkonsulenten, i tillegg til at de vises rundt i utstillingen. Dette er noe som andre ungdomsskoler i fylket også bør vurdere å legge inn i timeplanen. 

Akershus musikkråd fører glemt kunnskap tilbake til kommuner

Akershus musikkråd har et langsiktig prosjekt der de søker å føre tilbake til kommunene en glemt kunnskap om en gammel musikktradisjon. Det kan for eksempel være informasjon om en betydningsfull spellemann eller folkemusikkinnsamler, eller en bygdedans eller et hornorkester. En slik kunnskap kan gi grobunn for økt bevissthet og stolthet over egne tradisjoner. 

–Vi i Akershus musikkråd har hatt slike prosjekter både i Enebakk og Aurskog-Høland, og har nå et lignende prosjekt i emninga i Eidsvoll på nyåret. Jeg ser det gang på gang, at folk blir litt rankere i ryggen og uttrykker stolthet og glede når jeg forteller om glemte tradisjoner i slekta deres eller i hjembygda deres. Jeg tror slik kunnskap om lokale tradisjoner er gull verdt, og spesielt viktig når vi nå går inn i en ny tid med både storkommuner og storfylker, sier Tomasgård.

Stedsutvikling i Lørenskog

Kunnskap om lokalsamfunnets kulturminner og kulturhistorie er viktig for forståelsen av et steds identitet. 

–Jeg tror det er en allmenn oppfatning at historie er viktig, at historie gir røtter, identitet og tilhørighet. Det er flere gjenstander fra Lørenskog med i utstillingen. Jeg har vært veldig opptatt av at disse skulle ha informasjon om personen eller stedet bak. Denne tilhørigheten levendegjør gjenstandene på et dypere vis, og knytter folk, gårder og stedsnavn i bygda fra tidligere tider til folk i Lørenskog i dag, sier Tomasgård.

Marit Jordanger, Akershus fylkeskommune
Anna Monrads fortellinger er en samling eventyr, sagn og beretninger med røtter i det gamle bondesamfunnet - nedskrevet på nesdialekt.

–Det er en enorm stedsutvikling på gang i Lørenskog med mange nye innbyggere. Jeg tror det er veldig lurt av kommunen å forvalte og bruke den lokale kulturarven godt og aktivt for å bygge opp positiv og autentisk stedsidentitet i Lørenskog. Slik kan en skape et kollektivt minne både for nye og gamle «lørenskævvinger». Jeg håper denne utstillingen bidrar til fokus på nettopp dette.

 

 

Hvorfor Lørenskog?

Grunnen til at utstillingen er satt opp i Lørenskog er at folkemusikkonsulent Tomasgård for litt over et år siden ble invitert til å flytte inn i gården Mellom-Hammer ved Lørenskog kirke. Gården er kommunal og satt av til kulturformål. 

–Jeg samarbeider nå med kommunen om å sette i gang og formidle prosjekter innen folkemusikk, folkedans og kulturarv. Lørenskog fungerer dermed som en slags praktisk idé- og formidlings-«hub», der jeg som folkemusikkonsulent i fylket bringer prosjekter inn til beboerne i kommunen. Denne utstillingen er et resultat av dette samarbeidet.

Marit Jordanger, Akershus fylkeskommune
Marianne Tomasgård, folkemusikkonsulent i Akershus, nå bosatt i Lørenskog

–Og så er det spesielt artig, da, at det gjennom dette prosjektet har kommet fram at det har bodd en felespillende smed på nabogården der jeg nå bor. To av de mange felene som felespiller Johan Hammer i sin tid bygget og fikk diplom for er med i utstillingen, sammen med foto, bøker og artikler om bygdemusikken i Akershus. Det planlegges også små folkemusikkonserter i utstillingslokalet, både med meg selv og medlemslag i SAFFA (Samarbeidsutvalget for folkemusikk og folkedans i Akershus), avslutter Tomsasgård.

 

Folkemusikk og nasjonalisme

  • Utstillingen står i Kunstsalen i Lørenskog Hus frem til søndag 8. desember
  • Utlånt fra Valdres folkemuseum
  • Arrangør er Lørenskog kommune i samarbeid med Akershus musikkråd og folkemusikkonsulenten i Akershus, Marianne Tomasgård.
  • Samarbeidspartnere: Valdresmusea, Akershus musikkråd, SAFFA (Samarbeidsorganet for folkemusikk og folkedans i Akershus), Lørenskog historielag, Lørenskog Husflidslag, Lørenskog bygdekvinnelag, leikarringen Hunar, HL-senteret, Lørenskog bygdetun og MiA

 

Les flere artikler

Kulturhack, Ås 2019

Fordeling av tilskudd til publikumsutvikling

12.12.2019

Les hele artikkelen

Alexander Krohg Plur (hovedansvarlig for UngMusikk og virksomhetsleder for kultur og fritid i Ås kommune), Kari Solheim (leder UngMusikk) og Bjørg Bjøntegaard (Norges Musikkhøgskole)

UngMusikk ekspanderer

02.12.2019

Les hele artikkelen

Vetle Rødbotten

Drømmer om Berlinfilharmonien

02.12.2019

Les hele artikkelen

Marianne Tomasgård, folkemusikkonsulent i Akershus

Utstilling i Lørenskog Hus: «Folkemusikk og nasjonalisme»

07.11.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet