1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Nytt tilskudd til planlegging av fyllestasjoner for biogass

Akershus fylkeskommune ønsker å bidra til etableringen av flere fyllestasjoner for biogass i fylket. Nå kan kommuner og bedrifter søke om midler til planlegging av slike anlegg. Søknadsfristen er 1. desember.

Økt produksjon og bruk av fornybart drivstoff et av mange klimamål i fylkeskommunens regionale plan for klima og energi og tilhørende handlingsplan. Flytende biogass er et bærekraftig drivstoffalternativ for tungtransport. Lokalisering langs viktige transportårer for denne sektoren er en forutsetning når det skal planlegges etablering av fylleanlegg til flytende biogass – gjerne i tilknytning til eksisterende bensinstasjoner. 

Det statlige foretaket Enova tilbyr investeringsstøtte til etablering av fylleanlegg for biogass, men en slik søknad krever omfattende planlegging og forarbeid. Det er dette forarbeidet Akershus fylkeskommune nå gir støtte til. 

Bedrifter, kommuner og interkommunale selskap kan søke. Det er mulig å søke i samarbeid med private aktører og organisasjoner, men minimum én kommune må enten være samarbeidspartner eller (med)søker.

Støtteordningen er vedtatt av Akershus fylkesutvalg og midlene er finansiert fra fylkeskommunens klima- og miljøfond. Støtteordningen har en ramme på kr 1.000 000 i 2019.

Les mer om tilskuddsordningen og søk støtte her

Les flere artikler

Slik kan skolen se ut (fasade sør).

Kontrakt signert for utbygging av Eikeli

15.11.2019

Les hele artikkelen

Stolte samarbeidspartnere foran en av minibussene som skal brukes i Pilot Nes. Fra venstre, ordfører Grete Sjøli, leder av eldrerådet i Nes, Odd Istad, leder av hovedutvalget for samferdsel i Akershus, Solveig Schytz, pensjonist og bruker av ny bestillingstjeneste, Irene Fogelstrand og Trine Holand, områdeleder nordøst i Ruter.

Buss-prosjekt til de som er 67 år eller eldre

12.11.2019

Les hele artikkelen

Ski vgs samarbeider tett med grønne aktører i næringslivet og universitets- og høgskolesektoren for å synliggjøre for elevene hvordan det er mulig å bli en aktiv bidragsyter for bærekraftig utvikling i samfunnet..

Ski videregående skole vant Utdanningsforbundets klimapris 2019

08.11.2019

Les hele artikkelen

Nå kan du søke om prosjektmidler gjennom regionalt innovasjonsprogram.

Midler til innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus

08.11.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet