1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Midler til innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus

Nå kan du søke om prosjektmidler gjennom regionalt innovasjonsprogram, for å styrke den internasjonale konkurranseevnen til næringslivet i Oslo og Akershus. Søknadsfristen er 15. november.

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune lyser ut prosjektmidler over regionalt innovasjonsprogram for 2019 med søknadsfrist 15. november. Midlene er rettet mot næringslivsorganisasjoner, kommuner, regionråd, organiserte bedriftsnettverk forsknings- og utdanningsinstitusjoner og innovasjonsmiljøer. 

Legge til rette for innovasjon

- Gjennom regionalt innovasjonsprogram ønsker vi å tilrettelegge for økt innovasjon og samhandling mellom bedrifter, forsknings- og kunnskapsmiljøer, talenter, investorer og offentlig sektor, sier Eirik Bøe (V), leder av hovedutvalget for plan, næring og miljø. 

Midler kan tildeles innen innsatsområdene:  
 
•                     Klynge- og nettverksutvikling
•                     Entreprenørskap og vekstbedrifter
•                     Leverandørutvikling og tjenesteinnovasjon
•                     Tidligfase finansiering
•                     Kommersialisering av forskningsresultater
 
Fra 1.1.2020 slås Akershus, Østfold og Buskerud fylkeskommune sammen til Viken fylkeskommune. Utlysningen skjer i regi av Akershus fylkeskommune og Oslo kommune, men vedtak om tildeling av midler vil bli fattet av Viken fylkeskommune og Oslo kommune.

Ønsker flere vekstbedrifter

Oslo og Akershus er en innovasjonsledende region i Europa, og det er mange nyetableringer, men en av utfordringene i regionen er at det er få vekstbedrifter med internasjonalt potensiale, sammenliknet med de andre nordiske hovedstadsregionene. 

- Regionalt innovasjonsprogram er et verktøy som skal bidra til å bedre innovasjonsmiljøet og lage grobunn for bedrifter med internasjonalt potensiale, sier Eirik Trygve Bøe. 

Samarbeidsprosjekter og bærekraftig næringsutvikling

Det er ønskelig med prosjekter som treffer flere innsatsområder samtidig, og der flere aktører i målgruppen for programmet samarbeider om gjennomføring, og eller finansiering. Prosjekter som også bidrar til bærekraftig og grønn næringsutvikling innenfor de fem innsatsområdene er ønskelig. Akershus fylkeskommune oppfordrer til kommunal deltakelse og eller medfinansiering i prosjektene.

- Vi håper programmet møter et behov hos aktører i regionen og at vi i år får inn søknader fra nye og innovative aktører innen målgruppen, avslutter Bøe.

Slik søker du

Søknader sendes via søknadsportalen www.regionalforvaltning.no 

Les mer om Regionalt innovasjonsprogram for Oslo og Akershus 2020.

Frist for elektronisk innlevering av søknad er 15. november kl. 23.59. 

 

 

Les flere artikler

Nå kan du søke om prosjektmidler gjennom regionalt innovasjonsprogram.

Midler til innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus

08.11.2019

Les hele artikkelen

Janne Myraas er mobbeombud for barnehage og grunnskole i Akershus

Nytt nasjonalt nettsted for elevombudene i Norge

02.10.2019

Les hele artikkelen

Ski videregående skole. Drama-elever.

22 245 søkere får nå tilbud om skoleplass

10.07.2019

Les hele artikkelen

Startskuddet har gått, og moderniseringen av busstilbudet på Romerike er et faktum.med de første elektriske regionbussene i drift på linje 120, 310, 315 og 381. Oppstarten ble markert av (f.v)Snorre Lægran, plandirektør i Ruter, Solveig Schytz, leder av hovedutvalg for samferdsel i Akershus fylkeskommune og Henning Bethelsen som er teknisk direktør i Norgesbuss.

Grønne elbusser på veien i Norges største busskontrakt

01.07.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet