1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Skoler i Akershus mottok over 1 million kroner til «Den teknologiske skolesekken»

14 videregående skoler i Akershus fikk innvilget sine søknader, og vil dele 1 050 000 kroner til utstyr for programmering.

Utdanningsdirektoratet har gjort en helhetlig og skjønnsmessig vurdering av skoleeiers satsing på kompetanseheving og utstyrsønsker. Utdanningsdirektoratet berømmer Akershus fylkeskommune som skoleeier for gjennomført og planlagt kompetanseheving av lærere i programmering. I tillegg uttaler Utdanningsdirektoratet at Akershus fylkeskommune har mange gode initiativ for å heve lærerkompetansen innen programmering.

Akershus mottok søknader fra 14 skoler i fylket, på til sammen 2 663 959 kroner og Utdanningsdirektoratet innvilget kr. 1 050 000 til utstyr for programmering.

Slik ble fordelingen av midler til skolene:

Skole

Tildelt kr.

Roald Amundsen

33 200

Sandvika

37 240

Mailand

39 520

Nannestad

42 000

Skedsmo

17 440

Drømtorp

40 000

Eikeli

7 200

Nesbru

39 600

Kjelle

130 000

Holmen

15 000

Ås

302 650

Asker

 17 000

Bjørkelangen

302 650

Lillestrøm

26 500

Sørumsand

58 215

NB: Utbetaling fra Akershus fylkeskommune

 

Flere kriterier for tilskudd

Tilskudd kan kun innvilges søknader som oppfyller kriteriene for tilskuddsordningen. Disse fremgår i kunngjøringsteksten til utlysningen:

  • Skoleeier viser gjennom søknaden at det er satset på kompetanseheving av lærere innen programmering. Som kompetansehevingstiltak regnes studiepoenggivende videreutdanning eller etterutdanning av minimum 40 timers varighet. Etter- og videreutdanningen skal være innen programmering eller ha hovedtyngde innen programmering.
  • Skoleeier viser gjennom søknaden hvordan utstyret det søkes tilskudd til skal benyttes i opplæringen og hvordan utstyret vil bidra til at lærerne får tatt i bruk sin programmeringskompetanse i klasserommet.
  • Tilskuddet skal benyttes til utstyr for programmering til bruk i klasserommet. Det gis ikke midler til kompetanseheving, kursavgifter eller generelt IKT-utstyr som ikke knyttes til programmering i klasserommet.

Akershus fylkeskommune skal rapportere på hvordan midlene er benyttet innen 1. april 2020. Rapporten skal inneholde en beskrivelse av tiltaket, egenevaluering av måloppnåelse og en redegjørelse for bruk av midler.

Les flere artikler

Nannestad videregående skole mottok 42.000 kroner til

Skoler i Akershus mottok over 1 million kroner til «Den teknologiske skolesekken»

14.08.2019

Les hele artikkelen

Tilskudd til lading på kommunale parkeringsplasser

25.06.2019

Les hele artikkelen

Tilskudd til etablering av hurtigladere

24.06.2019

Les hele artikkelen

Tilskudd til bruk av biorest og reduksjon av metangass fra avfallsdeponier

18.06.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet