1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Signerte utbyggingsavtale for Risenga i Asker

Akershus fylkeskommune har inngått et samarbeid med Asker kommune om infrastruktur, parkering, og utvikling av Risenga-området, samt et samarbeid om etablering av en flerbrukshall.

 Utbyggingsavtalen ble signert av fylkesordfører Anette Solli og ordfører i Asker Lene Conradi onsdag 19. juni.

- Vi satser på Risenga som et av de store regionale idrettsanleggene, strategisk lokalisert i en av de seks regionbyene i Akershus. Fylkeskommunen skal investere nesten en halv milliard kroner, og kommunen enda mer. Avtalen innebærer et spleiselag om utvidelse av idrettshallen, slik at våre elever på idrettslinja kan bruke den på dagtid, og kommunens innbyggere på kveldstid. Dette er effektiv sambruk gjort mulig gjennom konstruktivt samarbeid mellom Akershus fylkeskommune og Asker kommune, sier fylkesordfører Anette Solli.

En utbyggingsavtale er nødvendig for å tilpasse løsningene til dagens trafikale behov, og for å koordinere gjennomføringen mellom Asker kommune og Akershus fylkeskommune.

Samarbeid for gode løsninger

- Jeg er glad for at Akershus fylkeskommune bidrar med infrastruktur for utbygging av Risenga. Dette er helt nødvendige investeringer for å håndtere vekster vi har. Derfor er dette samarbeidet veldig bra, det er slik vi finner de gode løsningene, sier Lene Conradi, ordfører i Asker.

Trafikken i området rundt Asker sentrum og på fv. 167 Røykenveien er svært høy. Det er nødvendig å legge til rette for at et økende antall elever, ansatte og besøkende til idrettsanleggene kan komme seg enkelt fram til fots og med sykkel på den ca. 1 km lange strekningen fra Asker stasjon.

Elever og ansatte vil med de tiltakene som er ivaretatt med utbyggingsavtalen, dra fordel av et sammenhengende område for skole- og idrettsformål med lite biltrafikk, gode atkomster for gående og syklende og høy kvalitet på utearealene.

Utbygging av Bleiker videregående skole

Elevkapasiteten ved Bleiker videregående skole skal fordobles med 900 elevplasser i 2022. Skolen skal gjennomgå en ut- og ombygging. Bleiker vil da få et nybygg, ny etasje i eksiterende bygg, omfattende ombygging, og inneklimatiltak.

Les flere artikler

Drosjer på holdeplass i Akershus

Slik blir drosjetjenesten i Viken

02.12.2019

Les hele artikkelen

Varaordfører i Eidsvoll kommune, Hege Svendsen, og fylkesvaraordfører i Akershus fylkeskommune Lars Salvesen klippet snoren for å vise at gang- og sykkelveien ble åpnet 21. november.

Ny gang- og sykkelvei i Dal

21.11.2019

Les hele artikkelen

Leder for hovedutvalg for samferdsel, Solveig Schytz (f.v), fylkesordfører Anette Solli, og ordfører i Asker, Lene Conradi, ble med båten fra Aker brygge, etter at de nye avgangene ble satt i drift.

Flere avganger med båt fra Vollen og Slemmestad

07.10.2019

Les hele artikkelen

Leder av hovedutvalget for samferdsel i Akershus fylkeskommune, Solveig Schytz er positiv til at Superwoman og Superman får flere barn til å feste setebeltet.

Beltehelter gir bedre beltebruk

23.09.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet