1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Signerte utbyggingsavtale for Risenga i Asker

Akershus fylkeskommune har inngått et samarbeid med Asker kommune om infrastruktur, parkering, og utvikling av Risenga-området, samt et samarbeid om etablering av en flerbrukshall.

 Utbyggingsavtalen ble signert av fylkesordfører Anette Solli og ordfører i Asker Lene Conradi onsdag 19. juni.

- Vi satser på Risenga som et av de store regionale idrettsanleggene, strategisk lokalisert i en av de seks regionbyene i Akershus. Fylkeskommunen skal investere nesten en halv milliard kroner, og kommunen enda mer. Avtalen innebærer et spleiselag om utvidelse av idrettshallen, slik at våre elever på idrettslinja kan bruke den på dagtid, og kommunens innbyggere på kveldstid. Dette er effektiv sambruk gjort mulig gjennom konstruktivt samarbeid mellom Akershus fylkeskommune og Asker kommune, sier fylkesordfører Anette Solli.

En utbyggingsavtale er nødvendig for å tilpasse løsningene til dagens trafikale behov, og for å koordinere gjennomføringen mellom Asker kommune og Akershus fylkeskommune.

Samarbeid for gode løsninger

- Jeg er glad for at Akershus fylkeskommune bidrar med infrastruktur for utbygging av Risenga. Dette er helt nødvendige investeringer for å håndtere vekster vi har. Derfor er dette samarbeidet veldig bra, det er slik vi finner de gode løsningene, sier Lene Conradi, ordfører i Asker.

Trafikken i området rundt Asker sentrum og på fv. 167 Røykenveien er svært høy. Det er nødvendig å legge til rette for at et økende antall elever, ansatte og besøkende til idrettsanleggene kan komme seg enkelt fram til fots og med sykkel på den ca. 1 km lange strekningen fra Asker stasjon.

Elever og ansatte vil med de tiltakene som er ivaretatt med utbyggingsavtalen, dra fordel av et sammenhengende område for skole- og idrettsformål med lite biltrafikk, gode atkomster for gående og syklende og høy kvalitet på utearealene.

Utbygging av Bleiker videregående skole

Elevkapasiteten ved Bleiker videregående skole skal fordobles med 900 elevplasser i 2022. Skolen skal gjennomgå en ut- og ombygging. Bleiker vil da få et nybygg, ny etasje i eksiterende bygg, omfattende ombygging, og inneklimatiltak.

Les flere artikler

Startskuddet har gått, og moderniseringen av busstilbudet på Romerike er et faktum.med de første elektriske regionbussene i drift på linje 120, 310, 315 og 381. Oppstarten ble markert av (f.v)Snorre Lægran, plandirektør i Ruter, Solveig Schytz, leder av hovedutvalg for samferdsel i Akershus fylkeskommune og Henning Bethelsen som er teknisk direktør i Norgesbuss.

Grønne elbusser på veien i Norges største busskontrakt

01.07.2019

Les hele artikkelen

Utkast til byvekstavtale er klar for videre politisk behandling. Fra venstre: Ole Jacob Flæten, ordfører i Skedsmo, Ole Kristian Udnes, varaordfører i Bærum, Lars Jacob Hiim, statssekretær i  Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Anders B. Werp, statssekretær i  Samferdselsdepartementet, Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo kommune, Thomas Sjøvold, ordfører i Oppegård kommune og Knut Sletta, fylkesrådmann i Akershus.

Oslo og Akershus får byvekstavtale

26.06.2019

Les hele artikkelen

Lene Conradi, ordfører i Asker kommune og fylkesordfører Anette Solli signerte utbygingsavtale for Risenga 19. juni.

Signerte utbyggingsavtale for Risenga i Asker

20.06.2019

Les hele artikkelen

Fylkestinget 17. juni 2019.

Bompengefritak for lette elektriske varebiler

17.06.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet