1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Delte kunnskap om gode løsninger for overvannshåndtering

Hvor skal vannet gjøre av seg? Urban Idé Akershus samlet ansvarlige for overvannshåndtering i Oslo og Akershus. Sammen utvekslet de ideer som skal hindre ødeleggelser og gi gode kvaliteter i tettsteder.

Eirik T. Bøe, som er leder av hovedutvalg for plan, næring og miljø i Akershus fylkeskommune, ønsket velkommen til seminaret "Vann i sentrum". Målet med Urban Idé er å oppfylle forventningene i den regionale planen for areal og transport i Oslo og Akershus, med særlig fokus på kvalitetsaspektet. Retningslinje 7 i planen sier at «kommuneplanens arealdel forventes det at det inngår bestemmelser og retningslinjer med kvalitetskrav til arealutvikling både innenfor og utenfor prioriterte vekstområder. Det legges til rette for en attraktiv by- og tettstedsutvikling med ivaretakelse av viktige blågrønne strukturer, kulturminner og kulturmiljøer".

Må ha en plan

Uten forebyggende tiltak mot store nedbørsmengder og oversvømmelser kan utgifter og ødeleggelser på hus og bygninger bli store. Dette kan bli spesielt krevende i byer og tettbebygde strøk. Seniorrådgiver Simon Haraldsen ved Fylkesmannen i Oslo og Viken, kunne fortelle at det vil kunne bli en dyr affære uten en plan for overvann.

– Det kan koste opp mot 45-100 milliarder kroner de neste 40 årene om kommunene i Norge ikke har en tydelig strategi for overvann påpeker Haraldsen i sitt innlegg under konferansen. Han mener det er meget viktig at avledning av overvann skal være sikret før kommunen godkjenner oppføring av bygninger.

Økt fortetting i byene og mer regn vil gi byer med mye asfalt store utfordringer, ifølge Anna Aslaug Lund som er arkitekt i København.

– Globale klimaendringer gir flere ekstreme nedbørsendinger. Mer urbanisering resulterer i flere mennesker i byene og mindre plass der regnet kan renne, sier Lund. Hun viste mange gode eksempler på hvordan man kunne bruke vannet på en positiv måte i arbeidet med byutvikling og fortetting.

Likevel er det ikke alltid at flomveier er nok til å føre vannet vekk fra bebyggelse og tettsteder. I noen sitasjoner må man også benytte seg av egnede oversvømmelsesarealer, ifølge Yvona Holbein, overvannskoordinator i Oslo kommune.

– Parker eller fotballbaner kan man for eksempel bruke som midlertidige vannbasseng. Ved å nedsenke områder kan samle opp store nedbørsmengder, sier Holbein, som tidligere har vært fagsjef for overvann og vassdrag i Lørenskog kommune.

Større eierskap

Avdelingsleder ved Planavdelingen i Bergen kommune, Hogne Hjelle, fortalte om viktigheten av å forankre strategiplanen for overvann. Et større eierskap i kommunen og et mer tverrfaglig arbeid gjør at planene blir bedre forankret.

– Målsetningen er å legge til rette for en helhetlig forvaltning av vannets kretsløp med nødvendig infrastruktur, sier Hjelle. Bergen kommune behandler på denne tiden en ny kommuneplan for overvann.

Vandring langs Hovinbekken

I sesjon 2 ble deltakerne delt i to grupper som begge fikk en guidet vandring langs Hovinbekken fra Tennisdammen på Hasle ned til Ensjø. De fikk se mange gode eksempler på hvordan selv små vannspeil kan berike et område. Trond Maag fra urbanID GmbH og Kim H. Paus fra Asplan Viak AS ledet gruppene i fellesskap. Værgudene bidro til å vise at temaet er høyaktuelt – regn, lyn og torden satte sitt preg på dagen.

Siste del av dagen var viet muligheter for grønn finansiering fra Kommunalbanken presentert av fagansvarlig Torunn Bråna. Avslutningsvis fikk deltagerne et inspirerende foredrag av Rasmus Astrup fra SLA om gode eksempler hvor vann er blitt brukt i utvikling av klimavennlige og urbane prosjekter.

Se program og presentasjoner fra seminaret.

Om Urban Idé Akershus

  • Urban Idé Akershus er et nettverk for urban idéutveksling. Vi har fokus på ulike aspekter i byutviklingen. 
  • Nettverket er åpent for alle kommuner i Akershus, og skal bidra til økt kompetanse gjennom kurs, konferanser og arbeidsverksted. 
  • Nettverket drives av By- og tettstedsteamet i Akershus fylkeskommune.

Les mer om Urban Idé Akershus

Om seminaret

  • Seminaret er for kommunene i Akershus v/ overvannsansvarlig på plan og teknisk, strategisk planlegging, utvikling, bygg, eiendom, kulturminne og folkehelse samt Oslo kommune.
  • Seminaret inngår i programmet  i Oslo - miljøhovedstad 2019.

Les flere artikler

Regional plan for klima og miljø 2018-2050 setter mål for kutt i klimagassutslipp i Akershus.

Søk tilskudd til klimatiltak! 

10.07.2019

Les hele artikkelen

Startskuddet har gått, og moderniseringen av busstilbudet på Romerike er et faktum.med de første elektriske regionbussene i drift på linje 120, 310, 315 og 381. Oppstarten ble markert av (f.v)Snorre Lægran, plandirektør i Ruter, Solveig Schytz, leder av hovedutvalg for samferdsel i Akershus fylkeskommune og Henning Bethelsen som er teknisk direktør i Norgesbuss.

Grønne elbusser på veien i Norges største busskontrakt

01.07.2019

Les hele artikkelen

Vær smart - klimakurs for kommuner høst 2019

Vær smart - klimakurs for kommuner

27.06.2019

Les hele artikkelen

Fylkeskommunen gir tilskudd til klimakampanjer rettet mot innbyggerne i kommunene i Akershus.

Gir tilskudd til klimakampanjer

18.06.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet