1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Trengs et taktskifte for nullutslipp

- For nå målene om nullutslipp i transportsektoren er det avgjørende med innovasjon og tydelig lederskap, sa klima- og miljøminister Ola Elvestuen på et seminar i regi av HyER og Akershus fylkeskommune 6. juni.

Akershus fylkeskommune og den europeiske nettverksorganisasjonen HyER inviterte 6. juni til seminaret «Towards zero emission road transport in Europe», om siste nytt om EU-politikk og innblikk i utviklingen i europeiske regioner samt norske utfordringer. Seminaret ble ledet av Eirik Bøe, leder av hovedutvalg for plan, næring og miljø i Akershus fylkeskommune. 

Hydrogen er en del av løsningen

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen ga en oppdatering om regjeringens pågående arbeid for utslippsfri transport. Målet er en reduksjon av klimautslipp på 95 prosent innen 2050.

-Transportsektoren er nøkkelen til reduksjon av klimautslipp. Både el, hydrogen og biogass er en del av løsningen. Vi må ha så ambisiøse mål som mulig. Overgangen kan og bør skje fort, sa klima- og miljøministeren, og pekte på at 40 prosent av solgte biler i Norge i 2018 var elbiler, en økning fra 5 prosent for bare seks år siden.

Elvestuen roste Akershus fylkeskommune for å være i front og pådriver for hydrogen, og har bidratt til at det er etablert flere hydrogenstasjoner i regionen. Han etterlyste en tilsvarende utvikling for hydrogenbiler som elbilene har hatt, og ba fylkeskommunen opprettholde sitt engasjement som har vært viktig nasjonalt.

– Vi trenger både el og hydrogen for privatbiler, og potensialet for hydrogen innen tyngre kjøretøyer og båtransport er stort. Et mål om 20 hydrogenfyllestasjoner innen få år er realistisk, og Enova vil fortsatt støtte etablering av hydrogenfyllestasjoner i årene framover, sa Elvestuen.

Ola Elvestuen trakk fram hydrogensatsingen innen lastebil, båt og buss. Han kunne fortelle at regjeringen nå er godt i gang med å utarbeide en statlig hydrogenstrategi.

Fylkesordfører Anette Solli ønsket velkommen til seminaret. – Vi har kommet til et punkt der lading av elbiler blir en stadig større utfordring kapasitetsmessig. Derfor trenger vi flere løsninger for nullutslipp, der hydrogen vil bli viktig, sa hun. I likhet med Elvestuen etterlyste Solli flere fyllestasjoner for hydrogen og raskere utvikling av hydrogenmodeller i bilmarkedet.

Drivstoffleverandørene omstiller til lading og hydrogen

To av de største aktørene på drivstoff i Norge, Circle K og Uno-X, fortale om sin satsing på ladestasjoner og hydrogenstasjoner.

Snorre Skeie, nettverkdirektør i Circle K, fortalte om kjedens satsing på ladestasjoner. -Vi er engasjert i det grønne skiftet. Vi har fokus nå på lading for el-biler, og vi bruker Norge som et «laboratorium» for å teste ut markedet. Han mente at begrensningene på rekkevidde for elbiler ikke vil være noe tema om kort tid.

- Vi opplever kø på lading på våre stasjoner. Det er åpenbart behov for flere ladepunkter, og vi ønsker å doble antall ladestasjoner, 4-doble antall ladepunkter og 10-doble kapasiteten. Men vi trenger gode lokasjoner for ladepunkter, og det er begrensede arealer som er tilgjengelig. Dette innebærer store investeringer, og profitten er usikker, sa Snorre Skeie i Circle K.

Uno-X har satsing på hydrogenstasjoner, og har i dag to stasjoner i Akershus (Sandvika og Skedsmo) og en stasjon i Bergen. Kjeden åpner i 2019 to stasjoner i Trondheim, en i Ås i Akershus og en i Bergen.

-Vi vil ikke nå målene uten hydrogen. Klarer vi ikke å leverer tilstrekkelig infrastruktur, klarer vi heller ikke å nå målene om nullutslipp, sa Roger Hertzenberg, daglig leder i Uno-X Hydrogen.

Internasjonalt samarbeid mellom regionene er viktig

-Vi ønsker at HyEr skal være en viktig pådriver, og å involvere andre regioner i arbeidet. Dette EU-samarbeidet er viktig. Regioner kan bli hørt og gjøre forskjell i EU og også i verden for øvrig. Regionene er viktige drivere for utviklingen, sa Barney Crockett, som er leder av HyEr-nettverket.

Han pekte på at regionene er i posisjon til å skape et marked, blant annet gjennom sin innkjøpskraft. -Vi vil at regionene i Europa skal bidra til å drive utviklingen mot nullutslipp framover, sa Crockett.

Valentine Willman fra HyER pekte på at flere Europeiske land inkluderer hydrogen som del av energistrategiene. 

Dette ga både Martin Sölle fra Berlin-Brandenburg og Johan Scholte fra Drenthe i Nederland gode eksempler på. I Berlin-Brandenburg er bilbruken gått kraftig ned og bruk av sykkel kraftig opp på 2000-tallet. Regionen har rundt en kvart million elsykler. Deling av kjøretøy er blitt vanlig; det gjelder så vel biler som mopeder, sykler og sparkesykler.

Dette er delvis en følge av myndighetenes prioriteringer som også inkluderer arbeid for bedre by-logistikk og utslippsfri transport. I Nederland samarbeider de tre nordligste regionene om å erstatte naturgass med fossilfrie alternativer, der spesielt vindkraft og hydrogen står sentralt.

Behov for flere ladestasjoner og hydrogenstasjoner

Erik Lorentzen fra Norsk Elbilforening slo fast at antall elbiler i Norge nå har passert 225 000, men viste at utviklingen foreløpig henger etter når det gjelder familiebiler hvor elbilene bare utgjør 11 prosent av nybil-salget. Han viste også til at Regjeringens 2025-mål vil kreve 7700 nye hurtigladestasjoner i tillegg til dagens 1900, en formidabel utfordring på knapt seks år. Kraftigere ladere og større stasjoner vil måtte være en del av løsningen.

Kristian Vik fra Norsk Hydrogenforum viste blant annet til den gledelige utviklingen med hydrogenbaserte løsninger for kystbåter som bil- og passasjerferjer, men også fiskebåter. Han påpekte at økt etterspørsel vil være viktig for tilbud av hydrogen langs norskekysten, og mente fyllestasjoner for båter vil kunne bidra til den landbaserte bilutviklingen.

Les flere artikler

? Av alle de oppgavene og prosjektene jeg har bidratt til gjennom 23 år i Akershus fylkeskommune er denne prosessen absolutt blant topp 5, sier Karin O'Sullivan, fra avdeling for plan, næring og miljø i Akershus fylkeskommune.

Akershus fylkeskommune er miljøsertifisert

17.12.2019

Les hele artikkelen

Mer enn 250 boligselskaper har mottatt støtte til ladepunkter. Formålet er å bidra til at flere får mulighet til hjemmelading av elbiler.

Støtteordning i Akershus gir kraftig økning i ladepunkter

07.12.2019

Les hele artikkelen

Kommunene i Akershus tilbyr, i samarbeid med Akershus fylkeskommune, gratis energirådgivning til boligeiere i perioden fra 14.10.2019 og frem til 31.12.2019.

Gratis energirådgivning til boligeiere i Akershus i desember

02.12.2019

Les hele artikkelen

Slik kan skolen se ut (fasade sett fra veien).

Kontrakt signert for utbygging av Eikeli

15.11.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet