1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Signerte avtale om grunneierbidrag til Fornebubanen

Grunneiere på Fornebu og Akershus fylkeskommune signerte onsdag 6. juni avtaler om grunneierbidrag til bygging av Fornebubanen. Til sammen skal grunneierne bidra med i overkant 2 milliarder kroner til realisering av banen.

Det ble signert avtale med OBOS, Selvaag, Aker, KLP, Telenor Arena, Telenor eiendom, Bærum kommune, Teleplan og K2 Eiendom/Fornebu Hotellinvest. Avtalene ble undertegnet på Telenors hovedkontor 6. juni.

– Dette er en gledens dag, nå er grunnmuren lagt.

Fylkesordfører Anette Solli

Fylkesordfører Anette Solli takket grunneierne og Bærum kommune for å legge til rette for at avtaler om grunneierbidragene kom på plass.

– Dette er en gledens dag, nå er grunnmuren lagt. Signeringen i dag sikrer grunneierbidraget til Fornebubanen. Nå har grunneierne på Fornebu tatt ansvar, og Bærum kommune har regulert slik at de har et inntektspotensial. Dette er helt vesentlig for å få bygget Fornebubanen, sier fylkesordfører Anette Solli. 

Den totale summen fra grunneierbidragene er 2 040 milliarder kroner. Med dette har Akershus fylkeskommune fått på plass sin del av grunneierbidragane som skal inn i finansiering av Fornebubanen.Det er lagt til grunn at grunneierne totalt skulle bidrag med 3 milliarder kroner til Fornebubanen. 500 millioner var allerede sikret på Fornebu av Statsbygg og Oslo kommune i forbindelse med salg av eiendommer i 1999, og Oslo kommune forpliktet seg til å hente inn 460 millioner kroner i grunneierbidrag fra Oslosiden. Det resterende,  2, 040 milliarder kroner, skulle hentes inn fra grunneiere på Akershussiden, og da fortrinnsvis grunneiere på Fornebu.

Om Fornebubanen

  • Fornebubanen skal gå fra Fornebu til Majostuen, en strekning på ca. 8,3 km. Total kjøretid blir ca. 12 minutter. 
  • Banen vil ha ha seks underjordiske stasjoner: Fornebu, Flytårnet, Fornebuporten, Lysaker, Vækerø og Skøyen.
  • På Majorstuen kobles banen på eksisterende T-banenett.
  • På Fornebu skal det i tillegg til stasjon være drifts-base, med vognparkering, vaskehall, verksted og kontorer.  
  • Ved åpning skal banen ha en frekvens på to tog i kvarteret i hver retning, men strekningen skal være dimensjonert for fire tog i kvarteret.
  • Styringsrammen for Fornebubanen er 16,2 mrd. i 2018-kroner.  
  • Byggingen starter i 2020, og vil vare i ca. 6 år.

Les mer om Fornebubanen

 

Les flere artikler

Nå kan du søke om prosjektmidler gjennom regionalt innovasjonsprogram.

Midler til innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus

08.11.2019

Les hele artikkelen

Janne Myraas er mobbeombud for barnehage og grunnskole i Akershus

Nytt nasjonalt nettsted for elevombudene i Norge

02.10.2019

Les hele artikkelen

Ski videregående skole. Drama-elever.

22 245 søkere får nå tilbud om skoleplass

10.07.2019

Les hele artikkelen

Startskuddet har gått, og moderniseringen av busstilbudet på Romerike er et faktum.med de første elektriske regionbussene i drift på linje 120, 310, 315 og 381. Oppstarten ble markert av (f.v)Snorre Lægran, plandirektør i Ruter, Solveig Schytz, leder av hovedutvalg for samferdsel i Akershus fylkeskommune og Henning Bethelsen som er teknisk direktør i Norgesbuss.

Grønne elbusser på veien i Norges største busskontrakt

01.07.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet