1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Samarbeid for å bedre trafikksikkerheten

Fylkets trafikksikkerhetsutvalg i Akershus møtte representanter fra Nes kommune for å se på trafikksikkerheten i kommunen. Med på laget fulgte Trygg Trafikk, Statens vegvesen, politiet og politikere.

Torsdag 23. mai var Trafikksikkerhetsutvalget fra Akershus fylkeskommune invitert til Nes kommune for å se hvordan kommunen arbeider med trafikksikkerhet. «Aksjon skoleveg» er en av flere ordninger der fylkeskommunen gir tilskudd til trafikksikkerhetstiltak på fylkes- og kommunale veier for å bedre trafikksikkerheten i lokalmiljøer. Statens vegvesen administrer ordningen for Akershus fylkeskommune og det er tett samarbeid med Trygg trafikk, politiet og kommunene i fylket.

– Grunnlaget for vårt arbeide ligger i Handlingsplanen for trafikksikkerhet som nettopp skisserer helheten i arbeidet og behovet for å samarbeide på tvers av sektorer. Vi jobber mot visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken, og da må vi bruke både fysiske og holdningsskapende tiltak. Et systematisk trafikksikkerhetsarbeid i offentlig og privat sektor er en forutsetning for å lykkes, og det er i den forbindelse viktig å møtes for å samarbeide og finne gode tiltak, sier Olav Tunold, rådgiver mobilitetsenheten, avdeling for samferdsel i Akershus fylkeskommune.

Trafikksikker kommune

Nes kommune har ca. 23.000 innbyggere, og jobber aktivt med å sikre myke trafikanter og skolebarn. I fjor ble Nes kommune også sertifisert som «Trafikksikker kommune», som den sjette kommunen i Akershus. Å bli godkjent betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet i kommunen.

Nes kommune tok trafikksikkerhetsutvalget med på en rundtur i kommunen for å vise gode tiltak og hvor det er behov for forbedringer. Trafikksikkerhetsutvalget fikk se den nye gang- og sykkelvei på fire kilometer ved Hvamsmovegen. Den skal sikre at skolebarn kommer trygt til og fra skolen ved trafikkerte bilveier. Over 70 millioner kroner har blitt brukt på byggingen, hovedsakelig med kommunale midler, Statens vegvesen har hatt prosjektansvar og Akershus fylkeskommune har bidratt med 6 millioner kroner.

Det ble spesielt sett på krysningspunktet for gående og syklister. Her er det etablert midtrabatt og ekstra belysning, samtidig som fartsgrensen er redusert til 60 km/t. Det er viktig for oss å ikke etablere fotgjengerfelt med striper der det kan gi falsk trygghet for fotgjengere, sier Rita Johannsessen, seksjonsleder i Statens vegvesen. Statens vegvesen har også varslet en gjennomgang av fartsgrensene i kommunen nå som Vegdirektoratet nylig har vedtatt nye kriterier.

– Vi jobber tøft med samferdsel og trafikksikkerhet. Vi søker midler fra fylkeskommunen hvert år gjennom «Aksjon skolevei», og vil fortsette med dette i årene fremover, sier Solvar Sollied Hanssen, avdelingsleder i kommunens kommunalteknikk.

Siste møte for trafikksikkerhetsutvalget

Besøket i Nes kommune var trafikksikkerhetsutvalget siste møte før arbeidet overføres til Viken fylkeskommune ved årsskifte.

– En befaring gir mulighet for å se hvordan trafikksikkerhetstiltak løses i praksis, eller innsikt i hvor det bør iverksettes tiltak. Dette er verdifullt for både politikere og administrativt ansatte også i perspektiv av økonomiske prioriteringer, påpeker leder av Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Ketil Nordengen (H). Han er imponert over arbeidet som gjøres i kommunen, og fremhever hvor verdifullt det er at kommunens folkehelsekoordinator er sentral i arbeidet. 

Avslutningsvis holdt utryknings politiet (UP) et innlegg med bekymring rundt høye hastigheter blant biler på Romerike. Stig Inge Bakken fra UP fortalte at det beslaglegges førerkort ukentlig på E 16, mellom Kløfta og Nybakk. Bakken kunne også fortelle at mange bilister prøver å unngå kø i morgenrushtiden som ofte starter på E 6 ved Arteid bru. Mange bilister fra Nes og Odalen følger derfor alternativt fylkesvei 171 over Rånåsfoss og Lørenfallet. Her registreres høy fart som UP slår ned på. Likeledes er snarveien fra Årnes over Fuglefjellet til E 16 ved Rød betegnet som en fartsetappe.

Bakken var også opptatt av bilistenes manglende oppmerksomhet ved køkjøring. Dette er særlig synlig på motorveien mellom Berger og Skedsmokorset. Bruk av mobiltelefon og andre forstyrrende elementer forårsaker daglig mindre kollisjoner som igjen svekker fremkommeligheten, forklarte Bakken som nå ønsker at forelegget blir høynet fra dagens satser.

Les flere artikler

Leder for hovedutvalg for samferdsel, Solveig Schytz (f.v), fylkesordfører Anette Solli, og ordfører i Asker, Lene Conradi, ble med båten fra Aker brygge, etter at de nye avgangene ble satt i drift.

Flere avganger med båt fra Vollen og Slemmestad

07.10.2019

Les hele artikkelen

Leder av hovedutvalget for samferdsel i Akershus fylkeskommune, Solveig Schytz er positiv til at Superwoman og Superman får flere barn til å feste setebeltet.

Beltehelter gir bedre beltebruk

23.09.2019

Les hele artikkelen

Snorklipping: Solveig Schytz og Jafar Altememy

Åpning av nytt bussanlegg i Nittedal

06.09.2019

Les hele artikkelen

Som den første av Nesoddbåtene går Kongen på elektrisk drift. ?	Nesoddbåtene fraktet i 2018 2,8 millioner passasjerer.

Første elektriske Nesoddbåt

04.09.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet