1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Rekordtildeling på 167 millioner til Akershus

Akershus ble i statsråd 10. mai tildelt 167 686 000 kroner i spillemidler til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Dette er det høyeste spillemiddelbeløpet som noensinne er tildelt et fylke.

Tildelingen er hele 33,2 millioner kroner mer enn det Akershus fikk i fjor. En viktig årsak til økningen er at flere kommuner satser på utbygging av store kostnadskrevende anlegg som tilfredsstiller ulike brukergruppers behov. Bl.a. er Bærum, Ullensaker og Ski i gang med å realisere større svømmeanlegg. Dette medfører høye søknadssummer fra kommunene som igjen gir ekstra tildeling til Akershus.

- Det er en betydelig satsing i våre kommuner på bygging av anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Kommuner, lag og foreninger gjør et enormt viktig arbeid for at barn og unge sikres gode muligheter for en aktiv oppvekst, der tilskuddet til Akershus er en viktig bidragsyter. Størrelsen på årets tildeling til Akershus gjenspeiler den formidable innsatsen som gjøres i regionen sier Vibeke Limi, leder av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse. 

Fordelingen til anlegg i Akershus vedtas 4. juni

Prioriteringen av spillemiddelsøknader behandles i hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 4. juni. Denne fordelingen foretas på bakgrunn av søknader fra kommuner, idrettslag og foreninger som fylkeskommunen mottok i januar. Tildelingen vil skje etter kulturdepartementets føringer for ordningen, samt kriterier i regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2030.

 

Les flere artikler

Fylkesaksjonsleder Hanne Rustad (t.v) og fylkeskoordinator Elisabeth Hafstad håper på mange frivillige bøssebærere i oktober.

– Vi skal hjelpe kvinner til et bedre liv!

26.06.2019

Les hele artikkelen

Konferanse: Idrett og spillemidler i Viken 23-24.09.2019

Konferanse: idrett og spillemidler i Viken

17.06.2019

Les hele artikkelen

seminar om sykkelparkering 18. juni

Seminar om sykkelparkering 18. juni

12.06.2019

Les hele artikkelen

5c ved Tårnåsen skole i Oppegård, sammen med Rita Johannessen, seksjonsleder i Statens vegvesen og Ketil Nordengen, leder av Fylkets trafikksikkerhetsutvalg i Akershus.

5C på Tårnåsen skole vant «Aktive barn – tryggere skolevei»

21.05.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet