1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Bærum og Asker får elbusser

Til neste sommer settes det inn 41 elektriske busser i Asker og Bærum. Innen 2025 skal alle ordinære busser i Bærum være elektriske.

Veksten i kollektivtrafikken i Akershus fortsetter. I 2018 var veksten på 4,2%. Det nye anbudet i vestregionen betyr mange flere busser og også mange nye elbusser i Bærum og Nordre Aker.

- Målet er at all kollektivtrafikk i Oslo og Akershus skal være fossilfri i 2020 og utslippsfri i 2028. Denne nye kontrakten er mange skritt i riktig retning. I denne kontrakten får vi 41 elbusser fra starten i 2020, og fra 2025 skal alle ordinære busser i Bærum og nordre Aker være elbusser, sier Solveig Schytz, leder av hovedutvalg for samferdsel i Akershus fylkeskommune.

Schytz etterlyser samtidig busser som går på hydrogen og biogass. - Skal vi lykkes med det grønne skiftet i transportsektoren må vi både kutte klimagassutslipp her og nå og bidra til å ta i bruk ny teknologi. Derfor er vi i Akershus klima- og energiplan klare på at el (batteri) og hydrogen skal prioriteres høyest og dernest biogass, og jeg legger til grunn at Ruter følger opp dette, sier Solveig Schytz.

Nye kontrakter i Vestre Aker, nye Asker og Bærum

Ruter har nylig inngått kontrakt med Vy Buss og Unibuss om busstrafikken i Vestre Aker, nye Asker og Bærum.

- Det har vært en skarp konkurranse mellom gode operatører, og vi er sikre på at vi nå er et godt skritt videre på veien med å innfri Ruters miljømål der bussflåten skal være fossilfri i løpet av 2020, og utslippsfri i løpet av 2028, sier administrerende direktør i Ruter, Bernt Reitan Jenssen.

 Ruteområde 1 og 2 Vestre Aker, Bærum kommune og Nesøya) gikk til Unibuss. Ruteområde 3 (nye Asker kommune som inkluderer Røyken og Hurum, gikk til Vy Buss. Det legges opp til tilbudsforbedring i alle ruteområder med frekvensforbedring på eksisterende linjer. I området som i dag er Røyken og Hurum, er korrespondanse med tog ved Røyken stasjon og buss spesielt i Sætre og Åheim viktig.

Kundene i Vest kan glede seg til nye busser som støyer mindre og har setebelter. Bærum får tre linjer med leddbuss (linjene 130 Sandvika – Skøyen, linje 140 Bekkestua – Skøyen og linje 145 Bekkestua – Fornebu). I løpet av anbudsperioden fases det inn elbusser i alle ruteområdene, men i ulik takt. I ruteområde 1 og 2 vil alle busser være elektriske fra 2025. Fra 2025 vil det bli 169 elbusser i området.

Vy Buss starter opp med 18 elektriske regionbusser som vil kjøre lokalt i Asker. Asker blir den første kommunen i Norge med elektriske klasse 2 busser (regionbusser). Lading av elbusser vil skje på bussanleggene der planen er å bygge om anleggene til anbudet starter opp.

 

Les flere artikler

Bli med på Friluftslivets uke 2-10. september!

Planprogram og hovedutfordringer for Vannregion Glomma 2022-2027

07.05.2019

Les hele artikkelen

Elbusser som denne i bakgrunnen skal betjene rutenettene i Bærum og Asker. F.v. Robert Fjelltun, Ruter, områdeleder Vest, Per Nilsen, regiondirektør i Vy Buss, Øystein Svendsen, administrerende direktør i Unibuss, og Solveig Schytz (V), leder av hovedutvalg for samferdsel.

Bærum og Asker får elbusser

03.05.2019

Les hele artikkelen

- Baden-Württemberg er en viktig samarbeidspartner for Akershus fylkeskommune, spesielt når det gjelder hydrogensatsingen, sier Anette Solli.

Hydrogensatsing for å nå klimamålene

12.04.2019

Les hele artikkelen

Sykkelkonferansen

Regional sykkelkonferanse 24. april

02.04.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet