1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Høring: Forslag til regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus 2019-2024

Den regionale planen setter rammene for fylkeskommunenes arbeid med kulturminner og kulturmiljøer i Akershus. Forslag til regional plan for perioden 2019-2024 er nå lagt ut på høring. Høringsfristen er 17. juni.

Akershus fylkeskommune
Kulturminner og kulturmiljøer har varierte uttrykk, men må alle tas vare på og videreføres.

Bakgrunn

Fylkesutvalget vedtok 1. april 2019 at forslag til Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus 2019 - 2024 med handlingsprogram skal legges ut på høring.

Den regionale planen er rullering av «Spor for framtiden. Fylkesdelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus 2017-2018».

Om det nye plandokumentet

På bakgrunn av sterk befolkningsvekst og høy utbyggingstakt i Akershus, er det er større press på kulturminner og kulturmiljøer enn noen gang. Det haster med å komme fram til oppdaterte strategier og tiltak for å møte utfordringene.

Planforslaget tar for seg hvilke kulturminnetemaer fylkeskommunen ser som viktige å løfte fram i Akershus de nærmeste årene. Videre inneholder planen forslag til strategier og tiltak for å ta vare på og bruke kulturminner som en positiv ressurs i Akershus.

Forslag til tiltak og aktiviteter i handlingsprogrammet er organisert under fem overordnede strategiområder:

  • Kulturminner som ressurs for verdiskaping og bærekraftig utvikling
  • Bistå frivilligheten og eierne
  • Sikre god offentlig forvaltning
  • Satse på formidling, synliggjøring og tilgjengelighet
  • Bidra til tettstedsutvikling med kvalitet

Planforslaget og handlingsprogrammet har blitt utarbeidet på bakgrunn av innspill fra kommunene og frivillige foreninger og organisasjoner underveis i prosessen.

Etter høringen skal forslag til Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer 2019 – 2024 behandles av fylkestinget 25. november 2019.

Om planen i Viken

Det vil ta tid før en felles regional plan for kulturminner og kulturmiljøer kan være på plass, etter at Viken fylkeskommune trer i kraft fra 1. januar 2020. Stortinget har vedtatt at eksisterende regionale planer vil ha gyldighet i de nye fylkene, inntil nye planer er vedtatt.

Høringsdokumenter

Slik svarer du på høringen

Merknader til forslaget til regional plan og tilhørende handlingsprogram kan sendes inn/lastes opp via digitalt høringsskjema.

Alternativt kan høringsuttalelsen sendes per post til Akershus fylkeskommune, postboks 1200 Sentrum, 0107 Oslo. Vennligst merk uttalelsen med saksnummer 2017/10734.

Frist for å svare på høringen er 17. juni 2019.

Høringsmøte 29. april 2019

29. april kl 12 – 15 arrangerer vi et høringsmøte for regionale og nasjonale myndigheter, kommuner, frivillige og andre interesserte. Møtet holdes i hos Akershus fylkeskommune, Schweigaardsgate 4, Oslo (Galleri Oslo). Frist for påmelding er 24. april 2019. Gå til påmeldingskjema

 

Les flere artikler

Under seminaret ble det guidet vandring langs Hovinbekken fra Tennisdammen på Hasle og ned til Ensjø. Deltagerne fikk se mange gode eksempler på hvordan selv små vannspeil kan berike et område.

Delte kunnskap om gode løsninger for overvannshåndtering

07.06.2019

Les hele artikkelen

Årsrapport 2018, forside

Fylkeskommunens årsrapport 2018

20.05.2019

Les hele artikkelen

Gravfelt ved Asker kirke.

Høring: Forslag til regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus 2019-2024

08.04.2019

Les hele artikkelen

Sykkelkonferansen

Regional sykkelkonferanse 24. april

02.04.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet