1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Første spadetak er tatt i Rælingen

Arbeidet med en ny gang- og sykkelvei er igangsatt ved fylkesvei 120 ved Nedre Rælingsveg. Solveig Schytz, leder av hovedutvalg for samferdsel, håper dette vil trygge barn og unges skolevei.

Fredag 5. april markerte Statens vegvesen og Akershus fylkeskommune anleggsstarten av prosjektet ny gang- og sykkelvei langs fv. 120 ved Hektnersletta og strekningen Grinitørje-Tvetertørje i Rælingen. Reguleringsplanen ble vedtatt av Rælingen kommune i september 2017.

Den nye gang- og sykkelveien vil gi rundt 2,2 kilometer med trafikksikker ferdsel for de myke trafikantene. Dette er noe Rælingens skolebarn vil dra godt nytte av, når de skal reise til og fra skolen enten ved sykkel eller gange.

– Nå markerer vi anleggsstart for en ny gang- og sykkelvei langs fylkesveg 120, som skal gjøre det tryggere å ferdes her for skolebarn og for alle myke trafikanter. Så håper vi at når den nye gang- og sykkelveien står ferdig høsten 2020 så bidrar den til at enda flere går og sykler, forteller Solveig Schytz (V).

Langt sykkelnett

Gang- og sykkelvegen langs fylkesveg 120 ved Nedre Rælingsveg er en del av prosjektet om «Trygging av skoleveger i Akershus». Med de nye 2,2 kilometerne med vei, vil syklister og gående få en sammenhengende vei mellom Tomter i Rælingen og Oslo, Fjerdingby, Strømmen og Lillestrøm.

– Dette er et prosjekt som har høy prioritet for Akershus fylkeskommune som veieier. Ved utbygging av strekningen vil det bli sammenhengende gang–og sykkelvegnett mellom Lillestrøm og Tomter i Rælingen. Det er strålende, sier Schytz.

Prosjektet ligger inne i Akershus fylkeskommune sitt handlingsprogram for samferdsel, og har en kostnadsramme på 76,1 millioner kroner.

– Jeg ønsker Entreprenør Peab Anlegg As og Statens vegvesen lykke til med gjennomføringen av prosjektet, og så gleder vi oss over at en ny gang- og sykkelvei i Akershus ser dagens lys høsten 2020, avslutter Schytz, leder av hovedutvalg for samferdsel i Akershus.

Kjør forsiktig

I over ett år vil arbeidet gå for fullt langs strekningen. Med mange arbeidere og kjøretøy i sving, har Statens vegvesen satt ned fartsgrensen for å forsikre seg om at det ikke vil skje noen ulykker.

– Det er viktig at folk respekterer den nye fartsgrensen. Det vil bli mye arbeid langs veien det neste året, og vi ønsker ingen ulykker, påpeker Elin Hermanstad Havik, seksjonssjef i Statens vegvesen.

Les flere artikler

Solveig Schytz, leder for hovedutvalg for samferdsel og Thomas Sjøvold, ordfører i Oppegård kommune, tester de nye sykkelparkeringsplassene på Rosenholm stasjon.

Sykkelhotell åpnet på Rosenholm stasjon

10.05.2019

Les hele artikkelen

Dialog om handlingsprogram for samferdsel i Akershus

09.05.2019

Les hele artikkelen

Busstilbudet skal være tilgjengelig for alle.

Felles billettstruktur i Viken fra 2020

03.05.2019

Les hele artikkelen

Elbusser som denne i bakgrunnen skal betjene rutenettene i Bærum og Asker. F.v. Robert Fjelltun, Ruter, områdeleder Vest, Per Nilsen, regiondirektør i Vy Buss, Øystein Svendsen, administrerende direktør i Unibuss, og Solveig Schytz (V), leder av hovedutvalg for samferdsel.

Bærum og Asker får elbusser

03.05.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet