1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Bærum kommune er nominert til Årets trafikksikkerhetskommune 2019

Akershus fylkeskommune har nominert Bærum kommune som kandidat til Samferdselsdepartementets trafikksikkerhetspris «Årets trafikksikkerhetskommune 2019».

Forslaget av nominasjonen ble vedtatt under møtet til Hovedutvalg for samferdsel i fylkestingsalen 27. mars. I Akershus er det mange kommuner som arbeider veldig godt med trafikksikkerhet, noe som blant annet de seks trafikksikre kommunene representerer. Det samme ser en ut fra engasjementet for trygging av skoleveger, og oppslutningen til tilskuddsordningene knyttet til trafikksikkerhet. Samferdselsdepartementet har delt ut prisen siden 2012, og senest i 2016 vant Ski kommune prisen for sitt arbeid. I år anbefaler hovedutvalget for samferdsel at Bærum kommune nomineres for deres tverrsektorielle trafikksikkerhetsarbeid.

– Bærum kommune ble trafikksikker kommune i juni 2017, og har derfor fått arbeidet en tid med å implementere dette inn i organisasjonen. Kommunen arbeider bredt både i planverk og gjennom skolehverdagen. Kommunen har også på en flott måte løftet trafikksikkerhet inn i prosjekter som sjelden blir satt øverst på dagsorden. Det tverrfaglige arbeidet mellom Trygg Trafikk, Statens vegvesen og kommunen knyttet til kurs for flykninger er et eksempel til etterfølgelse. Initiativet, gjennomføringen og de gode tilbakemeldingene er verdt å løfte frem, - også i en nasjonal sammenheng, sier Ketil Nordengen, lederen av Fylkets trafikksikkerhetsutvalg.

Bærum kommune ble også sertifisert som Trygt lokalsamfunn i september 2018. Bærum kommunes trafikksikkerhetsplanen (2016-2019) er tydelig i sine målsettinger og har fokus på både fysiske og holdningsskapende tiltak, med følgende syv innsatsområder: Bli godkjent som «Trafikksikker kommune», Sikring av barn og unges skolevei, Fotgjengerkrysninger, Fartsdempende tiltak, Sikringstiltak rettet mot syklister, Økt tilgjengelighet for syklister, Universell utforming og økt tilgjengelighet til kollektivtransport, Trafikksikkerhetsplanen

Barneskole vant Akershus-pris

Kommunen følger opp trafikksikkerhetsplanen sin ved å vektlegge det holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeidet. Dette vises også i skolenes fokus på trafikksikkerhet. 24 av skolene i Bærum søkte og mottok støtte fra Fylkets trafikksikkerhetsutvalgs tilskuddsordning «Aktive barn – tryggere skolevei» for skoleåret 2017/18. Klasse 5b på Løkeberg skole i Bærum vant i konkurranse med over 11.000 elever fra 43 grunnskoler i Akershus. I tillegg til godt forankret planverk og strukturert arbeid med trafikksikkerhet er det særlig to punkter som kan trekkes frem som gode eksempler på tiltak som kan inspirere andre kommuner.

Skui skole i Bærum ble en «hjertesone»-skole etter at foreldreutvalget ved trafikkutvalget tok initiativet til etablering av en bilfri sone rundt skolen. Målet er mer trafikksikker skolehverdag, og at flere elever skulle gå til skolen. Det ble etablert en droppsone for avlevering av barna for å hindre unødig trafikk like ved skolen.

Flykninger og innvandrere som kommer til Norge har gjerne en annen trafikkultur, og det er viktig å lære hvordan norsk trafikk er regulert med lover, regler og kultur. Bærum kommune har tatt på temaet på alvor, og i et tverrsektorielt samarbeid med Trygg Trafikk og Statens vegvesen hvor det ble det arrangert kurs i 2018.

– Vi som er opptatt av trafikksikkerhetsarbeidet i fylket synes Bærum kommunes på en god måte følger opp nasjonale og regionale målsettinger for trafikksikkerhetsarbeidet, og viser en stor bredde i sine tiltak. Fokuset både på fysiske, holdningsskapende og organisatoriske tiltak gjør kommunen til en god kandidat fra Akershus, avslutter Nordengen.

Prisen for vinneren av Årets trafikksikkerhetskommune 2019 er på 1 million kroner, og deles ut av samferdselsministeren våren 2019.

Les flere artikler

Solveig Schytz, leder for hovedutvalg for samferdsel og Thomas Sjøvold, ordfører i Oppegård kommune, tester de nye sykkelparkeringsplassene på Rosenholm stasjon.

Sykkelhotell åpnet på Rosenholm stasjon

10.05.2019

Les hele artikkelen

Dialog om handlingsprogram for samferdsel i Akershus

09.05.2019

Les hele artikkelen

Busstilbudet skal være tilgjengelig for alle.

Felles billettstruktur i Viken fra 2020

03.05.2019

Les hele artikkelen

Elbusser som denne i bakgrunnen skal betjene rutenettene i Bærum og Asker. F.v. Robert Fjelltun, Ruter, områdeleder Vest, Per Nilsen, regiondirektør i Vy Buss, Øystein Svendsen, administrerende direktør i Unibuss, og Solveig Schytz (V), leder av hovedutvalg for samferdsel.

Bærum og Asker får elbusser

03.05.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet