1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Prosjekt med mål om å redusere klimagassutslipp

En ny videregående skole i Ski vil etter planen stå ferdig i 2023. I forbindelse med prosjektet er det etablert et klimasatsprosjekt, hvor målet er å finne fremtidsrettede og effektive løsninger knyttet til transport og drift.

Klimasatsprosjektet ble initiert av avdeling for plan, næring og miljø og involverer blant andre avdeling for videregående opplæring og fylkeskommunens eiendomsforetak, AFK eiendom FKF. Høsten 2018 startet arbeidet med å konkretisere prosjektmål og lage en aktivitetsplan. Nå arbeider prosjektgruppen med å etablere en plan for å redusere klimagassutslipp i samarbeid med Ski kommune.

Ifølge prosjektleder Mina Martine Braaten i AFK eiendom FKF vil det ta tid å redusere klimagassutslippene, og det vil kreve både fysiske tiltak i byggeperioden og organisatoriske tiltak i etterkant av ferdigstillelse. Prosjektgruppen har derfor utarbeidet prosjektmål knyttet til tre milepæler, ved ferdigstillelse, etter fem års drift og etter ti års drift.

- Målsettingen er at utslippene skal bli mindre og mindre for hvert år. Etter ti år, i 2033, er planen at CO2-utslippene forbundet med transport vil nærme seg null, sier Braaten.

Fra klimasatsprosjektets statussamling 14. februar. Prosjektleder Mina Martine Braathen holder foredrag.
Fra klimasatsprosjektets statussamling 14. februar i år. Prosjektleder Mina Martine Braathen holder foredrag. Foto: André Strand, AFK eiendom FKF.

Reduksjon i CO2-utslipp vil skje på flere fronter og det er nedsatt fem fokusgrupper/arbeidsgrupper som har frem til sommeren med å identifisere konkrete tiltak og strategier innenfor hvert sitt område:  

  • Kollektivtilbudet
  • Ansatte og elever
  • Organisasjon
  • Innkjøp
  • Offentlig parkering

Sluttrapport til høsten

Til høsten skal arbeidet sammenfattes i en prosjektrapport (sluttrapport), med en komplett gjennomføringsplan og et fullstendig klimagassregnskap, som skal leveres til Miljødirektoratet. Prosjektgruppen har fått innvilget 1 millioner kroner av Miljødirektorat til dette arbeidet. 

- Vi har tro på at vi vil nærmere oss målsettingen om nullutslipp fra transport innen 2033. Forhåpentligvis lykkes vi med å finne tiltak og løsninger for Ski som også kan overføres til andre prosjekter, sier Braaten.

AFK eiendom FKF får bistand fra Lerche Arkitekter AS, samt Context AS og Civitas AS til å gjennomgå tiltak og beregne CO2-reduksjonen.

 

 

Les flere artikler

Illustrasjon: Slik kan en ny videregående skole i Ski sentrum se ut når den er ferdigstilt (fugleperspektiv). Illustrasjonen er hentet fra alternativ 3C i mulighettstudiet.

Prosjekt med mål om å redusere klimagassutslipp

11.03.2019

Les hele artikkelen

- Målet om bærekraftige transportløsninger, grønn vekst og styrking av regional utvikling krever at vi samkjører politikk, forener ulike initiativer og får en felles agenda. Folk og gods skal komme seg frem med utslippsfrie transportmidler, sier Anette Solli.

Internasjonalt samarbeid om miljøsmart transport

07.03.2019

Les hele artikkelen

Elbil til lading.

Med eget initiativ for miljøet

04.03.2019

Les hele artikkelen

Befolkningen i Akershus har vokst med 1,6 prosent fra 2018 til 2019.

Sterk befolkningsvekst i Akershus

01.03.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet