1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Bussjåførene får nye pauserom

Onsdag 6. mars åpnet fylkesvaraordfører Lars Salvesen nye pauserom for sjåfører ved Oslo Bussterminal.

Akershus KollektivTerminaler FKF (AKT), moderniserer i disse dager Oslo bussterminal. Det er full drift i hele byggeperioden og ferdigstillelse er satt til juli 2019.

I fase 1 av 3 av moderniseringen har man prioritert å få oppført tre såkalte miljøpaviljonger, hvorav to inneholder pauserom, kjøkken og toaletter for sjåfører, og den tredje er avsatt til tollvesenet.

Det har vært åpenbart for AKT at sjåførene må få sine fasiliteter i umiddelbar nærhet av bussoppstillingen, slik at de slipper å kaste bort verdifull tid på å gå inn og gjennom terminalen til kundetoaletter som deles med de reisende. - Dette er i seg selv en vesentlig forbedring, bekrefter Taqi, som er sjåfør for UniBuss.

- Dette har dere virkelig fortjent, sa Salvesen i sin tale til operatører og sjåfører. Han pekte på at brukerne av tjenestene som AKT leverer i sitt samfunnsoppdrag, er ikke bare brukerne av kollektivtransport, men også leverandørene av kollektivtransport.

I tillegg kommer leietakere ved terminaler og anlegg, eksempelvis kioskdrifterne her ved Oslo Bussterminal og kafeen som åpnes i juli.

- Det skal være en positiv opplevelse å gå på jobb som bussjåfør, og vi har som mål at flest mulig skal benytte kollektivt framfor privatbil, sier Salvesen.

Fylkesvaraordføreren avrunder med å klippe snoren for nye miljøpaviljonger, og fortelle at Oslo Bussterminal er landets største. Her var det hele 1,1 millioner bussankomster og avganger i 2018, og 17,5 millioner mennesker som passerte gjennom terminalen.

- At en slik viktig terminal skal gå foran i ivaretakelsen av operatører og sjåfører er naturlig, og gledelig, sa fylkesvaraordfører Lars Salvesen.

Nye fasiliteter på Romerike til sommeren

AKT er i gang med en større oppgradering av infrastrukturen knyttet til sjåførenes arbeidsforhold. På Romerike er det gjort kartlegging i regi av AKT og Ruter, som har vist behov for nyoppføring av 10 – 15 miljøpaviljonger i tillegg til eksisterende fasiliteter, i alt 22 i tallet. Disse skal stå ferdig juli 2019.

I Akershus vest avdekker foreløpig kartlegging et behov i tilsvarende størrelsesorden.

Tilbakefører 6 millioner kroner til bussoperatørene

Videre ble det markert at Oslo bussterminal, som siden 2016 har vært drevet etter selvkostprinsippet, i år tilbakefører hele 6 millioner kroner til bussoperatørene. Det har blitt 45% lavere kostnad for å anløpe terminalen enn det som var tilfellet i 2015.

- Kostnadskontroll og effektivisering er nøkkelbegreper i AKT. Innbyggerne skal få mest mulig ut av de midlene man til enhver tid har til rådighet, sier en fornøyd administrerende direktør Jafar Altememy.

 

Les flere artikler

Rita Henriksen, ulykkesundersøker ved Statens vegvesen, har sett nærmere på hvorfor det er flere ulykker med syklister rundt lastebil enn buss. Her sammen med rådgiver mobilitetsenheten, Olav Tunold.

Ønsker blindsonene synlig

22.03.2019

Les hele artikkelen

- Fylkestinget i Akershus har over flere år bevilget store midler for å bygge ut et godt kollektivtilbud i fylket. Det er derfor svært gledelig at Ruter lykkes så godt med dette, sa fylkesordfører Anette Solli på Ruters pressekonferanse 12. mars. Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter, presenterte tallene for kollektivtrafikken i 2018.

Fortsatt vekst i kollektivtrafikken

12.03.2019

Les hele artikkelen

- Målet om bærekraftige transportløsninger, grønn vekst og styrking av regional utvikling krever at vi samkjører politikk, forener ulike initiativer og får en felles agenda. Folk og gods skal komme seg frem med utslippsfrie transportmidler, sier Anette Solli.

Internasjonalt samarbeid om miljøsmart transport

07.03.2019

Les hele artikkelen

Fylkesvaraordfører Lars Salvesen (t.h.) åpnet nye pauserom for sjåføreren på Oslo Bussterminal, sammen med Jafar Altememy administrerende direktør i AKT

Bussjåførene får nye pauserom

06.03.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet