1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Her er forslagene for hvordan Galleri Oslo blir seende ut - om det blir revet

Oslo Areal, Linstow og Akershus fylkeskommune har gitt fem arkitektselskaper et oppdrag om å utarbeide forslag til hvordan nye bygg skal se ut, dersom Galleri Oslo blir revet i fremtiden.

I dag holder Akershus fylkeskommunes virksomheter til i Galleri Oslo. Innen 2024 har fylkeskommunen planer om å flytte ut, og inn i nye lokaler i Sandvika i Bærum kommune. Etter at eierne av Galleri Oslo i fjor besluttet å undersøke hva man kan få til, dersom Galleri Oslo blir revet, ble fem arkitektkontor invitert til et parallelloppdrag for å se på mulighetene for ny bygningsmasse og en åpning for alminnelig sirkulasjon mellom Oslo S/Jernbanetorget og Grønland-Vaterland. I dag eier Oslo Areal 46 %, og Akershus fylkeskommune 31 %, og Linstow med 10% av Galleri Oslo. Før sommeren skal eierne ta en avgjørelse om de ønsker å gå videre med byggeplanene. Det betyr at Akershus fylkeskommune kommer til å selge sine seksjoner i Galleri Oslo, dersom det blir revet.

– Vi kommer mest sannsynlig til å selge de seksjonene vi eier i forbindelse med at vi skal flytte over i nytt hovedkontor når det står ferdig i 2024. Når vi eventuelt selger, er ikke avklart enda, sier Tom Kristian Hansen,seniorrådgiver i administrasjonsavdelingen i Akershus fylkeskommune.

Muligheten for mer plass

I dag er Galleri Oslo på ca. 40.000 m² og er 400 meter langt, men tomten er dårlig utnyttet siden bygningsmassen er relativ lav og smal. De nye arkitektforslagene gjør at bygningsmassen mangedobles for å gi lønnsomhet til bygg-prosjektet. Derfor ser man for seg nye bygg som kan strekke seg høyere enn dagens Galleri Oslo. Likevel vil man minimum se et tiår frem i tid, før man vil se noen endring.

– Forslagene fra arkitektene holder et høyt faglig nivå, og viser en bredde i løsningene som gir et godt grunnlag for det videre arbeidet med detaljregulering. Dette blir en skikkelig by-reparasjon, forteller Hansen. Frem til sommeren 2019 vil en evalueringskomite sette seg ned for å ta hvert prosjektforslag å nærmere øyesyn. Utvalget vil bestå av Mona Ingebrigtsen, adm. direktør i Oslo Areal AS, Per Mortensen, adm. direktør i Linstow AS, Arkitekt Eli Grønn, partner i Dyrvik Arkitekter, Arkitekt Christine Grape, daglig leder i Grape Architects, Christian Joys, partner i ProBiz AS, Jorunn Grøntveit, prosjekt- og utviklingsdirektør i Oslo Areal AS, og Tom Kristian Hansen, seniorrådgiver i Akershus fylkeskommune.

Spennende løsninger

Det var lagt flere føringer for hvordan arkitektene måtte utforme prosjektforslagene, for at det skal være realistisk å bygge på tomten i fremtiden. Vilkåret for studien var at løsningene må kunne bygges enten Akerselva åpnes eller forblir lukket, enten Nylandsveien rives eller beholdes (helt eller delvis), og enten bussterminalen flyttes eller blir på stedet. I tillegg var det stilt krav om miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft.

Men hva vil skje med Bussterminalen, som i dag ligger integrert med Galleri Oslo? For å utnytte plassen ytterligere, har alle arkitektene samme løsning: legge Bussterminalen under bakken. Alternativt at man får en bussholdeplass, hvor ingen busser står parkert, slik de gjør i dag. I tillegg var de fleste arkitektene opptatt av å skape grønne lommer rundt Akerselven.

– Dette er et spennende prosjekt, med mange muligheter. Det er gøy å være med å utvikle noe nytt. Det er alltid en balanse mellom hva som vises på et bilde, og hva som faktisk går an å bygge. Så det blir interessant å se hva som blir mulig å få til, sier fylkesvaraordfører i Akershus fylkeskommune, Lars Salvesen.

Les flere artikler

Gravfelt ved Asker kirke.

Høring: Forslag til regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus 2019-2024

08.04.2019

Les hele artikkelen

Sykkelkonferansen

Regional sykkelkonferanse 24. april

02.04.2019

Les hele artikkelen

Befolkningen i Akershus har vokst med 1,6 prosent fra 2018 til 2019.

Sterk befolkningsvekst i Akershus

01.03.2019

Les hele artikkelen

Fem arkitektforslag til hvordan Galleri Oslo kan bli seende ut.

Her er forslagene for hvordan Galleri Oslo blir seende ut - om det blir revet

27.02.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet