1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Opplæringssamling om Visma InSchool

Akershus fylkeskommune gjennomførte sin første opplæringsdag onsdag 13. februar i bruk av det nye skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS).

Fylkesdirektør for videregående opplæring John Arve Eide ønsket velkommen til over 100 medarbeidere fra fylkets videregående skoler og medarbeidere fra Viken fylkeskommunene Østfold og Buskerud.

– Akershus fylkeskommune har hatt en vesentlig rolle for prosjektets framdrift. At vi nå er samlet her til lansering av Visma InSchool og til første opplæringsdag for mange brukere er takket være medarbeidere tilknyttet det lokale innføringsprosjektet. Vi skal sammen med Østfold og Buskerud ta dette videre inn i Viken, sa John Arve Eide, fylkesdirektør for videregående opplæring.

Han rettet er stor takk til pilotskolene Eidsvoll og Mailand videregående skoler. – De har gjort en avgjørende jobb med uttesting, og bidratt til at pilotfasen nå også er over i en utrullingsfase, sa Eide.

Representanter fra Vigo-IKS, funksjonelt ansvarlig og fageksperter fra det sentrale mottaksprosjektet, innledet den første halvtimen.

Gir mange gevinster

– Dette er en betydelig mer helhetlig løsning, der de ulike delene henger mer i hop. Systemet gir gevinster på mange områder, og vi kan jobbe mer effektivt, sa Eyvind Myhre, fagekspert for timeplanen i sentralt mottaksprosjekt.

Han påpekte at for de videregående skolene er det viktig med kvalitet i dataene som legges inn, det er langt flere avhengigheter i systemet enn det vi tidligere er vant med.

– Det er prioritert å ha en løsning for timeplanlegging som sørger for at elevene får årstimetallet sitt. Det er en stort endring i forhold til hvordan  vi gjør dette nå, sa Eyvind Myhre.

Skolene fikk også noe informasjon om innholdet i det arbeidet som ligger til grunn for utviklingen av det nye systemet Visma InSchool gjennom funksjonelt ansvarlig, Stine Holum, i det lokale innføringsprosjektet:

I 2013 ble det i anbudet utviklet en spesifikasjon på 1078 funksjonelle krav, på grunnlag av en bred representativ prosess med mange involverte fylkeskommuner, som samarbeidet for å komme fram til disse.

–Dette er et dynamisk system som er i kontinuerlig endring, men kravspesifikasjonene ligger som grunnlag for dette systemet, sa Stine Holum.

Temaet i dagens opplæring var å bli kjent i systemet, kunne navigere seg til informasjon og å benytte enkel overordnet funksjonalitet. I tillegg ble skolene vist hvordan de registrerer rammer for neste skoleår. Skolenes opplæring fortsetter utover våren, og allerede i uke 9 skal skolene begynne med stillings- og timeplanlegging.

 

Les flere artikler

Marius Lien, Elisabeth

Slik blir 17. mai på Eidsvoll

16.05.2019

Les hele artikkelen

Fra venstre: Hans Kristian Solberg, daglig leder Akershus barne- og ungdomsråd, Vibeke Limi, leder av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse, Tone Runsjø, Akershus teaterråd, Linda Elizabeth Gray, Akershus kunstforening, Runar Sveen, Akershus idrettskrets, Jon Olsen, Akershus musikkråd, Marit Sørlie, Voksenopplæringsforbundet.

Frivillighetskonferanse om Viken   

14.05.2019

Les hele artikkelen

Bjørkebadet på Bjørkelangen.

Rekordtildeling på 167 millioner til Akershus

14.05.2019

Les hele artikkelen

Solveig Schytz, leder for hovedutvalg for samferdsel og Thomas Sjøvold, ordfører i Oppegård kommune, tester de nye sykkelparkeringsplassene på Rosenholm stasjon.

Sykkelhotell åpnet på Rosenholm stasjon

10.05.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet