1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Ny tilskuddsordning til lokale møteplasser for frivilligheten

Nå kan frivillige organisasjoner søke tilskudd til utbedring og oppgradering av forsamlingshus og lokaler i Akershus. Frist for å søke er 30. april.

Fylkestinget i Akershus vedtok høsten 2018 retningslinjer for den nye ordningen «Tilskudd til lokale møteplasser for frivilligheten». Frivillige organisasjoner kan gjennom ordningen søke støtte til restaurering, reparasjoner og ombygging av lokale samfunnshus og kulturbygg som benyttes av frivilligheten og som er åpne for allmenn bruk.

Foto av en hånd med et hjerte i, inni en modell av et hus.
Gjennom tilskuddsordningen "Tilskudd til møteplasser for frivilligheten" kan frivillige organisasjoner søke midler til restaurering, oppgradering og reparasjon av sine lokaler. Foto: Gajus/Istockphoto.

Initiativ fra politikerne

Initiativet til tilskuddsordningen kom som et verbalforslag fra politikerne i fylkestinget. I vedtaket het det at "Akershus fylkeskommune ønsker å legge til rette for at frivillige organisasjoner får mulighet til å være aktive medspillere i samfunnsutviklingen. Målet er å opprettholde levende og aktive lokalsamfunn gjennom frivillig arbeid. Mange steder i fylket er det imidlertid behov for bedre møtearenaer i nærmiljøene".

- De frivillige organisasjonene er nøkkelen til et levende lokalsamfunn. Jeg er glad for at vi kan bidra til gode møteplasser for det lokale samfunnslivet, sier Vibeke Limi, leder av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse.

Hvem kan få tilskudd? 

Frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd til både eide og leide lokaler som benyttes av frivilligheten og som normalt ikke er definert som kunst- og kulturrelaterte. Idrettsanlegg er ikke omfattet av ordningen. Det er heller ikke anledning til å søke midler til nybygg eller til prosjekter som allerede er gjennomført.

I 2019 det satt av 3 380 000 kroner til utdeling gjennom ordningen. Fra 2020 er det satt av ca. 2 millioner kroner i årlige midler. Maks tildeling per prosjekt/bygg/søknad er 500 000 kr.

For å søke tilskudd fra ordningen må man dokumentere lokalets eksisterende tilstand, hvilke planer man har for utbedring og budsjett/kostnadoverslag for arbeidet. Det kreves også dokumentasjon på hvordan videre drift og vedlikehold av lokalet er planlagt. Søknadsfristen i 2019 er 30. april.

Les mer om søknad,  kriterier for tildeling og dokumentasjonskrav for ordningen.

Skal sikre god tilgjengelighet og gode lydforhold

Tilskuddsordningen legger også vekt på at lokaler bør gjøres tilgjengelige for alle grupper, og søker må dokumentere hvordan universell utforming ivaretas i det planlagte utbedringsarbeidet. Her kreves også vurderinger av hvordan akustikk og gode lydforhold skal sikres i lokalet i form av en akustikkrapport.

Kontaktperson for ordningen, Torunn Korneliussen, forklarer hvorfor akustikk er viktig:

- Mange av frivillighetens lokaler har utfordrende lydforhold, hvor det fort blir mye støy når mennesker prater sammen. Dette kan føles litt ubehagelig for den som hører godt, men være svært utfordrende for den som hører dårlig. Det kan være så slitsomme lydforhold at en heller velger å bli hjemme. Det trenger ikke være slik, for det kan være enkle tiltak som gjør opplevelsen mye bedre.

For å få det beste ut av lokalene sine må man til søknadsprosessen innhente akustisk kompetanse, siden dette er et stort og komplekst fagfelt.

Norsk musikkråd har laget informasjon som forklarer dette på en god måte. Les mer på www.musikklokaler.no.

- De frivillige organisasjonene er nøkkelen til et levende lokalsamfunn. Jeg er glad for at vi kan bidra til gode møteplasser for det lokale samfunnslivet

Vibeke Limi, leder av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse

Les flere artikler

Gjennom tilskuddsordningen

Ny tilskuddsordning til lokale møteplasser for frivilligheten

01.02.2019

Les hele artikkelen

Busstilbudet skal være tilgjengelig for alle.

Felles satsning på kollektivtransport for alle

26.11.2018

Les hele artikkelen

Mennesker ser på universelt uformede turstier

Arbeidsverksted for sentrumsnære turveier

29.10.2018

Les hele artikkelen

Samarbeidsavtalen skal gi mer samkjørt, planmessig og langsiktig bruk av offentlige virkemidler for innovasjon og nyskaping.

Midler til kompetansehevingstiltak

15.10.2018

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet