1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

26 millioner kroner til tryggere skoleveier

Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg (FTU) i Akershus fordeler 26 millioner kroner trafikksikkerhetstiltak langs fylkes- og kommunale veier i Akershus i 2019. Pengene skal benyttes til tiltak som bedrer trafikksikkerheten i lokalmiljøer.

- Tilskuddene går til sikring av skoleveier og andre fysiske trafikksikkerhetstiltak i barns nærmiljø. Tildelingen er gjort ut fra kommunenes vurdering av behov for tiltak, sier Ketil Nordengen (H), leder av Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg (FTU) i Akershus.

Tilskudd til 48 trafikksikkerhetstiltak

Interessen fra kommunene viser at det fortsatt er et stort behov for tiltak, hovedsakelig langs det kommunale veinettet. For 2019 kom det inn 88 søknader på tilskuddsordningen. Av disse er det gitt tilskudd til 48 trafikksikkerhetstiltak for totalt kr 25 917 400,-. Kommunen må være tiltakshaver og bidra med en egenandel på minimum 20 prosent på kommunale veier. Fylkeskommunen forutsetter at tiltakene er gjennomført innen utgangen av året. Det er Statens vegvesen som administrerer ordningen Aksjon skolevei på vegne av fylkeskommunen.

Bedre trafikksikkerhet på skoleveier og i nærmiljøer

Prosjektene dreier seg i hovedsak om:

 • Humper/opphøyde gangfelt
 • Trafikksaneringer
 • Trafikkøyer ved gangfelt
 • Korte gang- og sykkelveger/fortau
 • Mindre kryssutbedringer
 • Snuplasser/“rundeller“
 • Gjerder/trafikksperrer
 • Frisiktutbedringer
 • Veilys

Trafikksikkerhet rundt skolene er viktig

«Hjertesoner» rundt skolene er løftet fram som et viktig satsingsområde i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet.

-Hvis Aksjon skolevei skal videreføres i Viken fylkeskommune bør vi vurdere å justere kriteriene for å stimulere til systematiske tiltak for etablering av «hjertesoner» rundt skolene, sier Ketil Nordengen (H), leder av Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg (FTU) i Akershus.

Oversikten over tildelte midler per kommune: 

Kommune

Tiltak

Veg

Totalkostnad

Fylkeskommunalt tilskudd

Asker

Fortau Furubakken til Lidarende

Kv

3 800 000

1 000 000

Asker

Hvalstad skole dropsone m.m.

Kv

1 100 000

880 000

Asker

Trafikksikkerhetsplan

Kv

250 000

125 000

Asker

Fortau Mellom-Nes skole

Kv

600 000

480 000

Aurskog- Høland

Veglys Nordveien

Kv

2 400 000

1 000 000

Aurskog- Høland

Fartsdempere Bjørkelangen

Kv

265 000

212 000

Bærum

Nordveien standardheving G/S- veg

Kv

7 500 000

1 500 000

Bærum

Gangfelt og tilrettelegging Forneburingen

Kv

710 000

568 000

Bærum

Fortau Bispeveien

Kv

900 000

720 000

Bærum

Gangfeltbelysning Haukeveien

Kv

160 000

40 000

Enebakk

Veglys Furuveien, Flateby

Kv

390 000

152 000

Enebakk

Veglys og oppgradering G/S- veg Thorudveien

Kv

1 700 000

1 000 000

Eidsvoll

Rehabilitering G/S- veg Trondheimsvegen

Kv

2 500 000

1 000 000

Fet

Kiss & Ride Østersund ungdomsskole

Kv

2 500 000

1 000 000

Fet

Belysning Kinnveien

Kv

300 000

240 000

Frogn

Trafikksikringstiltak, Kiss n ride, gsv og busslomme Vestbyveien

Kv

17 740 000

1 000 000

Lørenskog

Belysning av gangfelt i henhold til liste

Kv

658 000

526 400

Lørenskog

Reasfaltering av G/S- veg Bjørndalsveien

Kv

450 000

225 000

Lørenskog

Belysning Gamleveien -Vestaveien/ Industriv.

Kv

400 000

320 000

Nannestad

Supplering fartshumper

Kv

200 000

160 000

Nannestad

Gatelys Gamle Dalsveg

Kv

1 400 000

1 100 000

Nes

GSV Knauserudvegen- Haugløkkavegen

Kv

4 068 000

1 500 000

Nesodden

Utskifting veglys Hellvikskogvei (fv107)

Fv

880 000

880 000

Nesodden

Utskifting veglys Alværnveien (fv108)

Fv

850 000

850 000

Nittedal

Fortau langs deler av Gamle Trondheimsvei

Kv

782 000

625 600

Nittedal

Utbedring av gatelys - gangveg mellom Carl Bergersens vei og Røyeveien

Kv

48 000

38 400

Nittedal

Reasfaltering av gang- og sykkelveg lang Steinveien

Kv

264 000

132 000

Oppegård

Fortau og holdeplass Roald Amundsens vei

Kv

775 000

620 000

Oppegård

Oppgradering av krysningssteder ved Tårnåsen

Kv

760 000

608 000

Rælingen

Fortau Nordbyvegen

Kv

1 563 680

1 251 000

Skedsmo

Fortau Salerudveien

Kv

3 200 000

1 000 000

Skedsmo

Fortau Magnus gate

Kv

1 780 000

880 000

Ski

Gatelys Gjevikveien og Gjevikbakkene

Kv

1 000 000

800 000

Ullensaker

Trafikksikkerhetsplan

Kv

300 000

150 000

Ullensaker

Belysning Gamle Algarheimsveg

Kv

500 000

400 000

Ullensaker

Gjerde Bekkestien

Kv

35 000

28 000

Ullensaker

Fortau Myrhusvegen

Kv

250 000

200 000

Ullensaker

Fartsreduserende tiltak Romsaas alle

Kv

200 000

160 000

Ullensaker

Male sykkelfelt rødt Ole Bulls veg

Kv

250 000

200 000

Vestby

Solerunden, fartsdempende tiltak m.m.

Kv

200 000

160 000

Vestby

Fortau og dropsone Vestby skole

Kv

200 000

160 000

Vestby

To bommer gangveg Moldvikveien/Noras hage

Kv

100 000

80 000

Vestby

Kryssutbedring gang- og sykkelveg Stellas vei

Kv

80 000

64 000

Vestby

Reasfaltere gang- og sykkelveg Myrsnipeveien/ Dueveien

Kv

300 000

150 000

Vestby

Reasfaltere fortau Deør vei

Kv

600 000

300 000

Vestby

Fartsdempende tiltak Dronningveien

Kv

240 000

192 000

Ås

Snuplass for buss Kjærnesveien

Kv

1 000 000

800 000

Ås

Fartshumper i henhold til liste

Kv

400 000

320 000

Totalt

 

 

 

25 917 400

Les flere artikler

Fylkesrådsleder Tonje Brenna og Jafar Altememy, administrerende direktør i Akershus kollektivTerminaler FKF.

Akershus kollektivTerminaler FKF fortsetter i Viken

18.12.2019

Les hele artikkelen

? Av alle de oppgavene og prosjektene jeg har bidratt til gjennom 23 år i Akershus fylkeskommune er denne prosessen absolutt blant topp 5, sier Karin O'Sullivan, fra avdeling for plan, næring og miljø i Akershus fylkeskommune.

Akershus fylkeskommune er miljøsertifisert

17.12.2019

Les hele artikkelen

Slik kan bygg A se ut i fremtiden.

Entreprenør valgt til utbygging av Ås vgs

10.12.2019

Les hele artikkelen

Ett av ti moderne behandlingsrom.

Åpning av ny tannklinikk i Asker sentrum

09.12.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet