1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Byggestart for ny bru

Nå starter byggingen av ny Frogner bru i Sørum kommune. Solveig Schytz, leder av hovedutvalg for samferdsel, tok det første spadetaket mandag 21. januar.

- Endelig kommer det ny Frogner bru. Dette er særlig viktig for økt trafikksikkerhet for gående og syklende. Jeg er glad for at arbeidet med Frogner bru nå starter, og ser fram til at den står ferdig neste år, sier Solveig Schytz.

Statens vegvesen skal på vegne av Akershus fylkeskommune bygge ny Frogner bru over elva Leira ved Frogner sentrum. Det vil bli bygget en ny bru for trafikken på fv. 260 og en bru for myke trafikanter. Dette tiltaket vil bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten for alle trafikantgrupper.

Eksisterende Frogner bru er fra 1936 og har behov for omfattende vedlikehold for å opprettholde bæreevne og krav til sikkerhet for trafikantene. Gangbanen har tredekke i dårlig stand, lavt rekkverk og en bredde på 1,5 meter som gjør det vanskelig for fotgjengere og syklister og møtes på brua.

Statens vegvesen inngått kontrakt med Implenia Norge AS og de nye bruene vil stå ferdig i august 2020. Prosjektet har en kostnad på 107,5 millioner kroner i 2019-verdi (usikkerhet på 10 %) og samtlige av prosjektets kostnader dekkes av fylkeskommunale midler.

I hele anleggsperioden vil myke trafikanter kunne krysse elva Leira ved Frogner bru, men det vil bli en periode med omkjøring for trafikantene på fv. 260.

Les flere artikler

Startskuddet har gått, og moderniseringen av busstilbudet på Romerike er et faktum.med de første elektriske regionbussene i drift på linje 120, 310, 315 og 381. Oppstarten ble markert av (f.v)Snorre Lægran, plandirektør i Ruter, Solveig Schytz, leder av hovedutvalg for samferdsel i Akershus fylkeskommune og Henning Bethelsen som er teknisk direktør i Norgesbuss.

Grønne elbusser på veien i Norges største busskontrakt

01.07.2019

Les hele artikkelen

Utkast til byvekstavtale er klar for videre politisk behandling. Fra venstre: Ole Jacob Flæten, ordfører i Skedsmo, Ole Kristian Udnes, varaordfører i Bærum, Lars Jacob Hiim, statssekretær i  Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Anders B. Werp, statssekretær i  Samferdselsdepartementet, Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo kommune, Thomas Sjøvold, ordfører i Oppegård kommune og Knut Sletta, fylkesrådmann i Akershus.

Oslo og Akershus får byvekstavtale

26.06.2019

Les hele artikkelen

Lene Conradi, ordfører i Asker kommune og fylkesordfører Anette Solli signerte utbygingsavtale for Risenga 19. juni.

Signerte utbyggingsavtale for Risenga i Asker

20.06.2019

Les hele artikkelen

Fylkestinget 17. juni 2019.

Bompengefritak for lette elektriske varebiler

17.06.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet