1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

«Aktiv i Akershus hele livet» - søk tilskudd til oppfølging av Aktivitetsløftet

Akershus fylkeskommune lyser ut 4,3 mill. til tilskudd i 2019 til tiltak som bidrar til Akershusbefolkningen kan være fysisk aktive, hver dag og hele livet. Søknadsfristen er 1. februar.

Det er tiltak som følger opp "Aktivitetsløftet" - regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus og planens handlingsprogram 2019 – 2022 som kan søke om støtte. Tiltakene skal komme befolkningen i Akershus til gode og bidra til at alle kan være fysisk aktive, hver dag og hele livet. Tiltak som får støtte skal bidra til å fremme utvikling og mer samarbeid om gjennomføring av flere og større mangfold av regionale aktiviteter, områder og anlegg.  

Satsing på tilgjengelighet og merking av friluftsområder

Fylkestinget har for 2019 styrket tilskuddsordningen for økt innsats mot mennesker med nedsatt funksjonsevne i friluftsliv. Økt innsats kan for eksempel være kartlegging i kommunene av tilgjengelighet til friluftslivsområder, eller andre konkrete tilretteleggingstiltak i friluftsområder.

Skilting og merking av turruter når svært mange, og har vist seg å føre til økt bruk av turområder. Som et regionalt satsingsområde i 2019 støtter fylkeskommunen mindre skilt- og merketiltak, etter at turskiltprosjektet som egen tilskuddsordning er avsluttet.

Hvem kan få tilskudd?

Kommuner og interkommunale samarbeid, samt organisasjoner, nettverk og ideelle stiftelser med regional tilknytning i Akershus er blant de som kan søke tilskudd.

Tiltak som støttes må følge opp planens tre mål, og en eller flere av strategiene til disse fem innsatsområdene i planen:

 1. Innovative og kreative - i møte med framtiden
 2. Aktive og inkluderende – hele livet
 3. Aktive forflytninger – på sykkel og til fots
 4. Regionale anlegg og rekreasjonsområder – i og på tvers av kommuner
 5. Nærhet til aktivitetsarenaer – i byer og tettsteder bidrar til fysisk aktivitet, idrett og/eller friluftsliv

Søk gjerne fylkeskommunen om støtte innen 1. februar forutsatt at tiltaket;

 • kommer befolkningen i Akershus til gode
 • er regionalt og bidrar til å oppfylle ordningens kriterier for måloppnåelse
 • følger opp mål, innsatsområdene A – E (ovenfor) og strategier i Aktivitetsløftet
 • inngår i Aktivitetsløftets handlingsprogram for 2019 – 2022

Les mer om retningslinjene for tilskuddsordningen og hvordan søke støtte.

Les mer og last ned den regionale planen og handlingsprogrammet.

Les flere artikler

Bak fra venstre: Anders Kringberg, Kjelle vgs, Ronja Zehe, Bjørkelangen vgs. Ronja Borgemyr, Vestby vgs, Hedda Bjørnstad, Roald Amundsen vgs, Tobias Linding Smedsrud, Eidsvoll vgs Foran fra venstre: Ole Børufsen, Sandvika vgs, Nora Marie Pavels Smith, Ås vgs, Sondre Brobakken Kristiansen, Bjertnes vgs, Selma Schøyen Løkken (nestleder), Sørumsand vgs og Maja Haugland Hoem (leder), Rud vgs. Ikke til stede da bildet ble tatt: Henrik von Tangen-Jordan, Valler vgs og Penelope Gårdeng, Sørumsand vgs

Akershus siste fylkeselevråd er satt

18.06.2019

Les hele artikkelen

Fylkestinget 17. juni 2019.

Bompengefritak for lette elektriske varebiler

17.06.2019

Les hele artikkelen

Illustrasjon: Slik kan en ny videregående skole i Ski se ut . Fra torvet foran Rådhuset.

Godkjente byggeprogram for ny videregående skole i Ski sentrum

17.06.2019

Les hele artikkelen

Fornebubanen er planlagt som ny T-banestrekning, i et sammenhengende tunnelsystem, fra Fornebu stasjon i Bærum til Majorstuen stasjon i Oslo.

Styringsramme for Fornebubanen

17.06.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet