1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

«Aktiv i Akershus hele livet» - søk tilskudd til oppfølging av Aktivitetsløftet

Akershus fylkeskommune lyser ut 4,3 mill. til tilskudd i 2019 til tiltak som bidrar til Akershusbefolkningen kan være fysisk aktive, hver dag og hele livet. Søknadsfristen er 1. februar.

Det er tiltak som følger opp "Aktivitetsløftet" - regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus og planens handlingsprogram 2019 – 2022 som kan søke om støtte. Tiltakene skal komme befolkningen i Akershus til gode og bidra til at alle kan være fysisk aktive, hver dag og hele livet. Tiltak som får støtte skal bidra til å fremme utvikling og mer samarbeid om gjennomføring av flere og større mangfold av regionale aktiviteter, områder og anlegg.  

Satsing på tilgjengelighet og merking av friluftsområder

Fylkestinget har for 2019 styrket tilskuddsordningen for økt innsats mot mennesker med nedsatt funksjonsevne i friluftsliv. Økt innsats kan for eksempel være kartlegging i kommunene av tilgjengelighet til friluftslivsområder, eller andre konkrete tilretteleggingstiltak i friluftsområder.

Skilting og merking av turruter når svært mange, og har vist seg å føre til økt bruk av turområder. Som et regionalt satsingsområde i 2019 støtter fylkeskommunen mindre skilt- og merketiltak, etter at turskiltprosjektet som egen tilskuddsordning er avsluttet.

Hvem kan få tilskudd?

Kommuner og interkommunale samarbeid, samt organisasjoner, nettverk og ideelle stiftelser med regional tilknytning i Akershus er blant de som kan søke tilskudd.

Tiltak som støttes må følge opp planens tre mål, og en eller flere av strategiene til disse fem innsatsområdene i planen:

 1. Innovative og kreative - i møte med framtiden
 2. Aktive og inkluderende – hele livet
 3. Aktive forflytninger – på sykkel og til fots
 4. Regionale anlegg og rekreasjonsområder – i og på tvers av kommuner
 5. Nærhet til aktivitetsarenaer – i byer og tettsteder bidrar til fysisk aktivitet, idrett og/eller friluftsliv

Søk gjerne fylkeskommunen om støtte innen 1. februar forutsatt at tiltaket;

 • kommer befolkningen i Akershus til gode
 • er regionalt og bidrar til å oppfylle ordningens kriterier for måloppnåelse
 • følger opp mål, innsatsområdene A – E (ovenfor) og strategier i Aktivitetsløftet
 • inngår i Aktivitetsløftets handlingsprogram for 2019 – 2022

Les mer om retningslinjene for tilskuddsordningen og hvordan søke støtte.

Les mer og last ned den regionale planen og handlingsprogrammet.

Les flere artikler

Ringnes Supply Company AS stakk av med seieren, prisen ble mottatt av av Maxim Chirkov .

Dette er «årets beste lærebedrift 2018» i Akershus

15.03.2019

Les hele artikkelen

Fra venstre: Tom Andresen, Frode Andersson, Victoria Linckert-Nilsen, John Arve Eide, Åshild Egerdal, May Britt Christensen, Charles Galåsen og Quivin Nilsen.

Sikrer ungdommen læreplass

13.03.2019

Les hele artikkelen

- Fylkestinget i Akershus har over flere år bevilget store midler for å bygge ut et godt kollektivtilbud i fylket. Det er derfor svært gledelig at Ruter lykkes så godt med dette, sa fylkesordfører Anette Solli på Ruters pressekonferanse 12. mars. Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter, presenterte tallene for kollektivtrafikken i 2018.

Fortsatt vekst i kollektivtrafikken

12.03.2019

Les hele artikkelen

- Målet om bærekraftige transportløsninger, grønn vekst og styrking av regional utvikling krever at vi samkjører politikk, forener ulike initiativer og får en felles agenda. Folk og gods skal komme seg frem med utslippsfrie transportmidler, sier Anette Solli.

Internasjonalt samarbeid om miljøsmart transport

07.03.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet