1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Vedtok opplæringstilbudet 2019/2020

Fylkestinget vedtok 17. desember opplæringstilbudet ved de videregående skolene i Akershus for skoleåret 2019/2020.

Det legges opp til en kapasitet på 23 120 elevplasser fordelt på 1029 klasser i det ordinære tilbudet, en økning på 364 elevplasser og 22,8 klasser fra inneværende skoleår 2018/2019.

Sammenliknet med opplæringstilbudet for inneværende skoleår er det få større endringer. Økningen er hovedsakelig et resultat at det våren og sommeren 2018 ble opprettet 16,5 klasser på Vg1 yrkesfag for at alle søkerne skulle få oppfylt rettigheten til inntak på ett av tre søkte utdanningsprogram. Disse elevene skal videre på Vg2 neste skoleår. I tillegg kom flere søkere til på grunn av tilflytting og at endringer i opplæringsloven ga flere rett til videregående opplæring.

Fylkesrådmannen har i arbeidet med opplæringstilbudet lagt vekt på stabilitet og få endringer ved skolene. dette skyldes blant annet at skoleåret 2019–2020 blir det siste med nåværende tilbudsstruktur for yrkesfagene. Fra skoleåret 2020–2021 fases inn en ny tilbudsstruktur for yrkesfagene.

I tillegg vil det komme endringer i forbindelse med opprettelsen av Viken fylkeskommune.

Hva bestemmer opplæringstilbudet?

Ifølge opplæringsloven har alle søkere med ungdomsrett rett til inntak på ett av tre søkte utdanningsprogram, og rett til å komme videre i det påbegynte utdanningsløpet, altså videre fra første år vg1 til vg2 og fra vg2 til vg3/læreplass.

Opplæringstilbudet er utformet med hensyn til søkernes og skolenes ønsker, prognoser for befolkningsutvikling og samfunnets behov for kompetanse og arbeidskraft. Andre faktorer som påvirker opplæringstilbudet er:

  • Forskrift om inntak til videregående skoler og formidling til læreplass i Akershus fylkeskommune, som gir elevene rett til fritt skolevalg i egen region.
  • Kapasiteten ved den enkelte skole.
  • Politiske føringer vedtatt i tidligere saker.

Det vil kunne bli endringer i utdanningstilbudet etter at søkertallene foreligger (1. mars 2019), etter at fristen for endring av søknad går ut (1. mai 2019) og helt frem til endelig inntak. Utdanningstilbudet vil da bli justert innenfor rammene gitt i fylkeskommunens økonomiplan 2019-2022.

Tilbud for alle regioner

Akershus fylkeskommune har et høyt ambisjonsnivå for den videregående opplæringen. Det er derfor ønskelig å presentere et bredt og likeverdig opplæringstilbud i hele fylket. Alle regioner kan imidlertid ikke tilby opplæring innen samtlige programområder. Tilbud som ikke tilbys i alle regioner, kan søkes av alle som er hjemmehørende i Akershus.

Se alle utdanningsprogram og mer informasjon om utdanningstilbudet for skoleåret 2019/2020 på vilbli.no

 

 

Les flere artikler

Bak fra venstre: Anders Kringberg, Kjelle vgs, Ronja Zehe, Bjørkelangen vgs. Ronja Borgemyr, Vestby vgs, Hedda Bjørnstad, Roald Amundsen vgs, Tobias Linding Smedsrud, Eidsvoll vgs Foran fra venstre: Ole Børufsen, Sandvika vgs, Nora Marie Pavels Smith, Ås vgs, Sondre Brobakken Kristiansen, Bjertnes vgs, Selma Schøyen Løkken (nestleder), Sørumsand vgs og Maja Haugland Hoem (leder), Rud vgs. Ikke til stede da bildet ble tatt: Henrik von Tangen-Jordan, Valler vgs og Penelope Gårdeng, Sørumsand vgs

Akershus siste fylkeselevråd er satt

18.06.2019

Les hele artikkelen

Illustrasjon: Slik kan en ny videregående skole i Ski se ut . Fra torvet foran Rådhuset.

Godkjente byggeprogram for ny videregående skole i Ski sentrum

17.06.2019

Les hele artikkelen

Varaordfører i Akershus fylkeskommune Lars Salvesen ønsket velkommen.

Møteplass om fagopplæring

17.06.2019

Les hele artikkelen

Kunstverket OPAL har fått en sentral plass utenfor det nye tilbygget på Lørenskog videregående skole.

«Utenomjordisk kunst» på Lørenskog videregående skole

03.06.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet