1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Flere hydrogenstasjoner er på vei

Det skal etableres to hydrogenfyllestasjoner i trondheimsområdet, én i Fredrikstad og én mobil stasjon.

Enova støtter etableringen av de nye hydrogenstasjonene med i overkant av 24 millioner kroner, heter det i en pressemelding fra Enova 28. november. Det er Uno-X Hydrogen som får støtte for etablering av de fire nye fyllestasjonene.

– Skal vi nå målet om en framtid med nullutslipp i transportsektoren, vil det være behov for flere drivstoffløsninger. El, hydrogen og biogass vil etter hvert avløse bensin og diesel i transportsektoren. Derfor har Akershus fylkeskommune gått tidlig ut og støttet infrastrukturutviklingen. Akershus har ledet an også når det gjelder hydrogenstasjoner, sier fylkesordfører Anette Solli.

-  At aktører som Uno-X satser på et hydrogennettverk, etablert med privat kapital med støtte fra Enova, er svært gledelig og en ønsket utvikling, sier Solli.

-Må ha ambisjon om et nasjonalt hydrogennettverk

I Akershus er det hydrogenstasjon på Hvam på Romerike og Sandvika i Bærum, og med ny stasjon på Ås fra våren 2019 vil det da bli hydrogenstasjon i alle deler av Akershus.

-Det er svært positiv at det nå blir hydrogenstasjon i Fredrikstad, som da knytter sammen strekningen Oslo – Gøteborg. Med to hydrogenstasjoner i Trondheim og eksisterende stasjon i Bergen, håper jeg dette er starten på et nasjonalt nettverk med hydrogenstasjoner, sier Anette Solli.

En del av løsningen for å nå klimamål

– For å nå våre klimamål er det helt nødvendig å få ned utslippene fra transporten drastisk. Suksessen i Norge for elbilene er oppløftende og viser hvor raskt endring kan skje. Det er ingen tvil om at hydrogen vil være viktig for at Norge skal nå klimamålene våre og på sikt bli et nullutslippssamfunn. Vi trenger en stor satsning på framtidas energiløsninger, og fire nye fyllestasjoner for hydrogenkjøretøy er et godt skritt på veien, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen i pressemeldingen fra Enova.

Flyttbar stasjon

I tillegg til de tre stasjonene i Trondheim og Fredrikstad vil Uno-X Hydrogen etablere en mobil hydrogenstasjon i Akershus som skal sikre forsyningen av hydrogen i en mellomfase til det etableres nok hydrogenstasjoner i fylket. Deretter planlegger Uno-X Hydrogen å bruke stasjonen som en korridorstasjon for å knytte sammen Vestlandet og Østlandet.

– Den flyttbare fyllestasjonen er spesielt interessant for oss. Det at stasjonen er flyttbar gjør den spesielt godt egnet til å bidra til å bygge opp små markeder og øke driftssikkerheten på andre stasjoner. Vi tror det er viktig å bygge kompetanse og erfaring på dette området, sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad.

De fire hydrogenstasjonene skal være i drift senest 1. september 2020. Enova bekrefter at det vil være mulig å søke om støtte til bygging av fyllestasjoner også i 2019.

 

Les flere artikler

17. desember godkjente fylkestinget den nylige framlagte bærekraftrapporten for 2017.

Fylkestinget godkjente fylkets første klimabudsjett

17.12.2018

Les hele artikkelen

Fra venstre: Stefan Siegmund, German Energy Agency, Keith Malone, California Fuel Cell Partnership, Anette Solli, fylkesordfører, Lasse Fridstrøm, TØI, Eirik T.Bøe, leder av hovedutvalg for plan, næring og miljø og Rolf Huber, H2 Energy.

Veien til nullutslipp i transportsektoren

07.12.2018

Les hele artikkelen

Illustrasjonsfoto. Hydrogenstasjonen på Hvam i Skedsmo kommune ble åpnet 22. november 2018.

Flere hydrogenstasjoner er på vei

04.12.2018

Les hele artikkelen

Illustrasjonsbilde.

Klimasats – muligheter for finansiering av klimatiltak

28.11.2018

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet