1. Hopp til innhold på siden
  2. Hopp til menyen
  3. Hopp til hurtigsøk

Ny gang- og sykkelvei i Nes kommune

Nå er det sammenhengende gang- og sykkelvei fra Auli boligfelt til Haga stasjon i Nes kommune. Fylkesvaraordfører Lars Salvesen og Grete Sjøli, ordfører i Nes kommune, markerte tirsdag 4. desember ferdigstillelse av veien.

Den nye gang- og sykkelveien er 2 km, og inngår i en fem kilometer lang gang- og sykkelvei langs fylkesvei 476 og fylkesvei 175.

- Denne nye gang- og sykkelveien bedrer trafikksikkerheten og fremkommeligheten for myke trafikanter. Byggingen har vært en del av Akershus fylkeskommunes satsing på sikrere skolevei, sa fylkesvaraordfører Lars Salvesen. Han gratulerte Statens vegvesen og NCC med et godt utført prosjekt, ferdigstilt etter tidsplan og kostnadsramme.

Prosjektet har innbefattet ombygging av krysset mellom fylkesvei 476 og fylkesvei 175, nye veilys, overvannsystem og stikkrenner og to bussholdeplasser med lehus. Det blir også gjort støytiltak på noen eiendommer.

Trygging av skoleveier

Den 10-årige handlingsplanen for trygging av skoleveier har 78 prosjekter på listen over de høyest prioriterte strekningene. 50 av disse strekningene er på Romerike. Totalt for Akershus er det i løpet av de siste 5 årene bygget ferdig 22 strekninger, 14 er under bygging, for 8 jobbes det med byggeplan og for 9 arbeides det med tekniske planer og reguleringsplaner.

Les flere artikler

Aktører i trafikksikkerhetsarbeidet

23.06.2016

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet