1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Akershus har fått fire nye rektorer

Siden august 2018, har Akershus fått ny rektor ved Skedsmo-, Sandvika-, Ski-, og Kjelle videregående skole.

Tilbake ved Skedsmo

Blant de fire nye rektorene finner vi Wenche Kavli, som tidligere har vært rektor ved Mailand videregående skole i to år. 1. august ble hun ansatt som rektor ved Skedsmo videregående skole, hvor Kavli har hatt en lang fartstid. Tidligere har hun vært assisterende rektor, studieleder, og adjunkt. Kavli mener hun er heldig som får lov til å lede skolen i tiden fremover.

– Jeg kjenner skolen godt fra før gjennom 12 år på Skedsmo i ulike roller, sist som assisterende rektor til 2016. For meg fremstår Skedsmo som en spennende og variert skole som jeg har veldig lyst til å være med å utvikle videre sammen med elevene og medarbeiderne våre. Jeg tenker skolen har et godt grunnlag og gode resultater som jeg er så heldig å få lov til å jobbe videre med, sier Wenche Kavli.

Kavli mener hun vil få mange nye spennende utfordringer som rektor ved Skedsmo videregående skole. Det hun har gledet seg til mest, er den store bredden som skolen kan tilby.

– Skedsmo er en kombinert skole med store avdelinger både på studiespesialiserende, yrkesfag og tilrettelagt opplæring, samtidig som skolen har en grunnskoleavdeling og en landslinje for flyfag. Det jeg har gledet meg aller mest til er å jobbe på en skole med så stor bredde og alle de utfordringene det medfører, påpeker Kavli.

Videre forteller rektoren at hun setter elevenes læring høyt på agendaen, for å gi en best mulig start for videre studier og yrkesliv.

– Som rektor tror jeg at jeg er positiv, utviklingsorientert og genuint opptatt av elevenes læring. Målet mitt er at vi skal kunne gi alle elever på skolen vår en god og relevant utdanning som gir dem et solid utgangspunkt for videre studier eller yrkesliv.

Ny rektor ved Sandvika vgs

 

Ann Hege Wilsbeck JerveAnn Hege Wilsbeck Jerve ble ansatt som ny rektor ved Sandvika videregående skole 1. august. Hun er utdannet sivilingeniør i kjemi ved University of Colorado. Etter å ha gjennomført PPU, jobbet hun fire år i ungdomsskolen som realfagslærer, deretter åtte år ved Rosenvilde videregående skole som lærer, pedagogisk leder og avdelingsleder. De siste tre årene har Wilsbeck vært assisterende rektor ved Eikeli videregående skole. Nå ønsket hun å ta neste steg.

– Med fullført rektorskole, var det naturlig å søke rektor-stillingen ved Sandvika videregående skole. Skolen fremstår som moderne, nytenkende og endringsvillig. Dette er en kultur jeg ønsker å bygge videre på og som vil kunne gi skolen det handlingsrommet som må skapes for å kunne implementere fagfornyelsen. Jeg gleder meg til å jobbe med skoleutvikling. Sammen med kollegiet skal vi skape gode prosesser og løsninger. Det bidrar til at skolen står sterkt rustet til å ivareta elevene i forhold til opplæring, utvikling og oppfølging, sier Wilsbeck.

Wilsbeck har en klar oppfatting for hvordan hun ønsker å forme skolen videre.

– Elevene på Sandvika skal føle tilhørighet og de skal oppleve mestring. Videre skal de inkludere andre og være en god venn. Robuste klassemiljøer skal danne utgangspunktet for læring og utvikling der demokrati, medvirkning og inkludering settes høyt. Vi skal bidra til at elevene våre har en meningsfylt skolehverdag som forbereder dem til høyere utdanning, jobb eller andre spennende valg, sier hun. Wilsbeck har også satt seg mål for hvordan hun ønsker å bli oppfattet som rektor.

– Jeg ønsker å fremstå som en «operativ» og tilstedeværende rektor som inkluderer og involverer. Menneske-hensynet betyr mye for meg, understreker Wilsbeck.

Berge ansatt som rektor ved Ski vgs

Ski vgs
Anne Berge

Anne Berge tok over rektor-stolen på Ski videregående skole 1. august. Etter mange år som lærer, avdelingsleder og utviklingsleder i videregående skole, var fristelsen stor da hun fikk muligheten for å jobbe med skoleoppgaver på rektornivå.

– Det var en mulighet til å få nye oppgaver og utfordringer, samtidig som jeg kunne få bli i skolen. Ski videregående er en flott skole å jobbe på –  og jeg har blitt tatt godt imot på alle måter. Her er det mange som kan skole og kjenner skolen godt. Det kommer godt med i oppstarten som rektor, forteller Berge.

Berge forteller videre at hun ser frem til å starte på arbeidet som rektor på en skole med lang historie.

– Det blir spennende å bli kjent med en ny skole, ansatte, elever, og foresatte. Alt er på en måte kjent, samtidig er det helt nytt. I skolen ligger det mye sjel, stolthet og historie, som startet i 1921. Vi får en ny overordnet del, fagfornyelse, tre nye tverrfaglige temaer, samtidig blir det gøy å følge utviklingen av Viken. Det blir interessant å se hva det vil bety på lokalt skoleplan, poengterer Berge.

Videre forteller den nye Ski-rektoren at skolen har et mål for alle elevene på skolen, og det er at de skal i løpet av tiden på videregående skole; bli den beste utgaven av seg selv. Ikke alene, men sammen med klassen og i fellesskapet på skolen.

– Det passer fint inn i hvordan jeg liker å jobbe som leder og lærer. Det er viktig å se hver og en, men også fellesskapet. Det er viktig å være tydelig og at man setter seg mål, men likevel ikke mister «oss» av syne på vei mot dette målet, påpeker Berge.

Kjelle vgs fikk Pettersen som rektor

Stein Pettersen ble også ansatt 1. august, ved Kjelle videregående skole. Han mener at skolen er utviklingsorientert og interessant.

– Kjelle er en spennende utviklingsorientert skole, hvor et felles pedagogisk grunnlag er tydelig i den daglige pedagogiske praksis, og skolens utvikling bygger på en felles forståelse av at vi alle skal ha «skoene i samme retning» dog uten å gå i takt, sier Pettersen.

Den nye rektor-stillingen kan by på et meget variert utvalg av oppgaver, kanskje mer variert enn de fleste videregående skoler i Akershus.

– Kjelle består, i tillegg til utdanningstilbudene på dagtid, et internettilbud, drift av gården og en barnehage. Det er i seg selv en utfordring å bidra til mål og retning i en virksomhet som er så vidt mangfoldig. Jeg ser fram til å arbeide med utfordringer, i en skole som både er vant til utfordringer og som ser utfordringer som en mulighet til videre utvikling, forklarer Pettersen.

Pettersen har klare mål for hvordan skole og elever stadig skal ta nye steg i riktig retning.

– Når det gjelder mål for elevene, så gjennomførte og besto 95,8% av elevene på Naturbruk og bygg- og anlegg skoleåret 2017/18. Målet er selvfølgelig å opprettholde en gjennomført og beståttprosent på opp mot 100%, men framfor alt er målet at alle elever på Kjelle i sin utdanning, oppnår en sosial og faglig kompetanse som er relevant og nødvendig i både arbeid, utdanning og i det sosial fellesskap, avslutter Pettersen.

Les flere artikler

Celina Paalrud og Emilie Hansen Wilhelmsen kunne smile bredt på podiet etter at sølv-medaljen var sikret.

Tok sølv under Skole-NM på hjemmebane

11.04.2019

Les hele artikkelen

- Jeg har bare positive erfaringer med å være lærer i Akershus-skolen, sier Ellen.

Akershus-læreren Ellen vant Videnskaps-Akademis lærerpris

02.04.2019

Les hele artikkelen

Frokostseminar bli lærebedrift 26.04.2019

Bli lærebedrift - vi trenger deg på laget!

01.04.2019

Les hele artikkelen

31 fylkesmestere i Akershus skal møte resten av Norges beste yrkesfag-elever under Skole-NM i 27 forskjellige yrker.

- Skole-NM blir veldig spennende

01.04.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet