1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

- Fysisk læringsmiljø legger rammer for kvaliteten på læringen

30.-31. oktober arrangerte Utdanningsdirektoratet den årlige nasjonale konferansen om fysisk læringsmiljø på Gardermoen, i samarbeid med Akershus fylkeskommune og Ullensaker kommune.

Konferansen er et viktig møtepunkt for alle som er interesserte i utvikling av gode barnehage- og skoleanlegg, og et sted hvor det er mulig å få nye impulser og knytte faglige kontakter. Konferansen retter seg mot barnehageeiere, skoleeiere, forvaltere, ledere, brukere og planleggere både i grunnskolen og den videregående skolen.

Gode sammenhenger mellom pedagogiske plattformer, undervisningsformer og fysisk læringsmiljø er av stor betydning for læring, men krav til fysisk læringsmiljø er likevel i liten grad lovfestet, sier Espen Storstrand. Han jobber i Norconsult, som på kontrakt for Utdanningsdirektoratet driver rådgivingstjenesten for fysisk læringsmiljø og er én av fasilitatorene av konferansen.

- Krav til innhold i undervisningen, arealmengde, inneklima, med mer, er lov- eller forskriftsfestet, men ikke krav til pedagogisk utforming av fysisk læringsmiljø. Gode råd, nye impulser og erfaringsdeling er derfor viktig, og en nasjonal konferanse om fysisk læringsmiljø er et viktig bidrag i denne sammenheng.

Hva skjer på konferansen?

- Vi inviterer dyktige foredragsholdere med spesialkompetanse fra hele verden til å holde foredrag og dele sin kunnskap med oss. Det er mye som skjer internasjonalt og mange interessante trender som kan overføres til forhold her hjemme. Både små og store kommuner har utbytte av kunnskapsoverføringen som oppstår og muligheten til å bygge nettverk – også Akershus fylkeskommune, som en stor aktør, sier han.

Legger rammer for kvaliteten på læringen

Ulrike Rode er rådgiver i skolebyggseksjonen i avdeling for videregående opplæring i Akershus fylkeskommune. Hun og kollegaene hennes har bl.a. ansvar for den tidlige fasen av et byggeprosjekt. I denne fasen blir fysiske behov kartlagt og krav til byggenes funksjonalitet blir bestemt.

- Vi har stort utbytte av konferansen. Det er mye å lære av store internasjonale forskere, arkitekter og andre aktører i bransjen. Vi har mye utbytte av å dele på kompetanse og erfaringer med andre som er involvert i utvikling av skolebygg.

Hvorfor er fysisk læringsmiljø viktig?

- Fysisk læringsmiljø legger rammer for kvaliteten på læringen for fremtidige generasjoner. Undervisningsmetodene er stadig i endring og det må skapes robuste og fleksible rom som kan møte disse endringene. Vi må legge til rette for sambruk og aktivitetsbaserte læringsmetoder. Brukermedvirkning ved planlegging og rehabilitering er et sentralt virkemiddel for å lykkes med utvikling av gode anlegg. Det å bygge for fremtiden er veldig utfordrende når vi ikke vet hvordan fremtiden ser ut. Det som er sikkert er at det vil være behov for flere elevplasser i vår region, og det gir grunnlag for å utvide og bygge flere skoler i Akershus fylkeskommune.

Hva er inntrykket ditt av konferansen?

- For meg har det vært veldig interessant og lærerikt, både å være med å arrangere og å delta på konferansen. Hvis jeg skal trekke fram én foredragsholder, så må det blir Peter Lippman fra Australia. Han har jobbet med aktivitetsbaserte læringsmiljøer for fremtiden i en årrekke. Det har også vært veldig givende å lære om erfaringer fra nyere skolebygg andre steder i landet og ikke minst se eksempler, blant annet fra her i lokalområdet. Et viktig tema som også ble berørt av flere foredragsholdere, er metoder for evaluering av prosjekter, av eiere og brukere, etter at byggene er tatt i bruk. Dette bør vi ha fokus på i Akershus fylkeskommune, slik at vi kan forbedre læringsomgivelsene og planlegge enda bedre i fremtiden, sier Rode.

Plenumsforedrag til Peter Lippman.
Plenumsforedrag med Peter Lippman. Foto: Espen Storstrand, Fysisk læringsmiljø.

Les flere artikler

- Baden-Württemberg er en viktig samarbeidspartner for Akershus fylkeskommune, spesielt når det gjelder hydrogensatsingen, sier Anette Solli.

Hydrogensatsing for å nå klimamålene

12.04.2019

Les hele artikkelen

Celina Paalrud og Emilie Hansen Wilhelmsen kunne smile bredt på podiet etter at sølv-medaljen var sikret.

Tok sølv under Skole-NM på hjemmebane

11.04.2019

Les hele artikkelen

Gravfelt ved Asker kirke.

Høring: Forslag til regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus 2019-2024

08.04.2019

Les hele artikkelen

I 2019 skal det legges 245 kilometer veg i Akershus.

245 kilometer ny asfalt i Akershus

08.04.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet