1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Midler til kompetansehevingstiltak

Statlige virksomheter kan nå søke om midler til kompetanseutviklingstiltak. Partene i det statlige tariffområde lyser ut 24 millioner kroner til formålet.

Hvem kan søke?

Statlige virksomheter, dvs. etater og institusjoner mv. som omfattes av hovedtariffavtalene i staten, kan søke på midlene. Søknader lokalt forberedes i samråd med de tillitsvalgte, i henhold til Hovedavtalens regler. Tillitsvalgte må kobles inn så tidlig som mulig og gis anledning til å delta aktivt i prosjektet. 

Tiltak det gis støtte til

Det gis støtte til målrettede kompetanseutviklingstiltak i den enkelte virksomhet, og i samarbeid mellom virksomheter. Tiltakene må være forankret hos virksomhetsledelsen og basert på delaktighet og samarbeid med de ansattes organisasjoner. Støtte til kompetanseutviklingstiltak forutsetter at erfaringer fra prosjektene deles internt og på tvers av statlige virksomheter. 

Søknadsfrist er 15. november.

Søknadsskjema, retningslinjer og annen relevant informasjon finner du på disse sidene.

Les flere artikler

Gjennom tilskuddsordningen

Ny tilskuddsordning til lokale møteplasser for frivilligheten

01.02.2019

Les hele artikkelen

Busstilbudet skal være tilgjengelig for alle.

Felles satsning på kollektivtransport for alle

26.11.2018

Les hele artikkelen

Mennesker ser på universelt uformede turstier

Arbeidsverksted for sentrumsnære turveier

29.10.2018

Les hele artikkelen

Samarbeidsavtalen skal gi mer samkjørt, planmessig og langsiktig bruk av offentlige virkemidler for innovasjon og nyskaping.

Midler til kompetansehevingstiltak

15.10.2018

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet