1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Internasjonalt kulturarbeid på agendaen

Akershus fylkeskommune satser på internasjonalt kultursamarbeid, og har nå etablert et nettverk for internasjonalt kulturarbeid.

Aktører fra kulturlivet i hele Akershus møttes siste uken i september for å knytte kontakter og få kunnskap om hvordan man kan jobbe med internasjonale prosjekter. Nettverket er etablert under paraplyen Akershus kulturforum, og skal fokusere på veiledning, kunnskapsdeling og kompetanseutvikling. I tillegg skal det legges til rette for å drive aktivt partnersøk.

Akershus fylkeskommune satser tungt på internasjonalt kultursamarbeid, både med opprettelsen av dette nettverket og med en ny stimuleringsordning for 2019. I tillegg er fylkeskommunen medarrangør på en nasjonal konferanse om internasjonalt kulturarbeid i januar. 

Internasjonalt arbeid som strategi for måloppnåelse

–Det er viktig å komme seg ut, det er viktig å få de impulsene som er der ute som er like våre, men annerledes! innledet fylkesordfører Anette Solli. 

Foto: Marit Jordanger, Akershus fylkeskommune
- Kulturlivet i Akershus er i stand til å gjøre et skikkelig inntrykk i resten av Europa, sa fylkesordfører Anette Solli.

Hun fortalte videre om hvorfor internasjonalt kulturarbeid er viktig for Akershus fylkeskommune, og hvordan dette er politisk og administrativt forankret. 

–Kulturområdet er viktig for fylkeskommunen, og internasjonalt arbeid er definert som en sentral strategi for måloppnåelse innen kulturplanens satsingsområder. Akershus fylkeskommune skal jobbe fokusert med internasjonalt kulturarbeid over tid. Det betyr at vi ønsker å bruke de rammene Kreativt Europa, EUs utvekslingsprogram Erasmus+, kulturprogrammene innen EØS-midlene og Norsk kulturfond gir.

Bærum Kulturhus som internasjonal aktør

Bærum Kulturhus har over mange år hatt gode erfaringer med internasjonale samarbeidsprosjekter, og kulturhusleder Morten Walderhaug delte tanker og erfaringer med de fremmøtte. 

Foto: Marit Jordanger, Akershus fylkeskommune
Leder for Bærum Kulturhus, Morten Walderhaug, delte erfaringer fra Bærum Kulturhus' mange internasjonale prosjekter.

– Vi har gjort noen store internasjonale satsinger gjennom både Kreativt Europa og EØS-prosjekter, men de har alltid vært forankret i hva vi ønsker å få til her hjemme. Så har vi funnet samarbeidspartnere ute i Europa. Disse prosjektene er med på å åpne dører, bygge tillit og skape nysgjerrighet. 

Walderhaug ønsket videre å avlive myten om at alt innenfor EU-systemet er tungrodd og vanskelig. 

–Internasjonalt arbeid er krevende, og man må ha muskler og krefter til å gjennomføre, men det er ikke verre enn alt annet vi driver med! Det er utrolig givende å samarbeide internasjonalt, og det er både utviklende for egen organisasjon og for stedet man jobber på. 

Labo i Son som internasjonalt knutepunkt

Elisabeth Knutsen i seksjon for kulturminnevern fortalte om hvordan de arbeider med å etablere et europeisk nettverk innenfor temaet maritim handel og kulturutveksling i hollendertiden, altså perioden 1500–1750. Seksjonen har allerede hatt stort tematisk utbytte av å orientere seg internasjonalt. Labo i Son er utgangspunktet for arbeidet.

Foto: Marit Jordanger, Akershus fylkeskommune
Elisabeth Knutsen og seksjon for kulturminnevern i Akershus fylkeskommune er i startfasen av et internasjonalt samarbeid om maritim handel og kulturutveksling i perioden 1500-1750.

Det ser ut til å ha vært et yrende og internasjonalt liv i Son i denne perioden, hvor det ikke bare ble utvekslet varer, men også tanker og ideer.

–I 1585 var Oslofjorden titulert som Son waters. Dette sier litt om hvor viktig Son var som handelssted, og koblingen til Europa er veldig tydelig i det materialet som er funnet. Det vi nå ønsker å vite mer om, er hvordan denne kulturutvekslingen, hvis noe, har påvirket de andre landene som var involverte, fortalte Knutsen.

Den kulturelle skolesekken, Det Norske Teatret og «Utafor»

Den kulturelle skolesekken i Akershus har gjennom det siste året samarbeidet med Det Norske Teatret om prosjektet «Nadia,» som i Norge endte ut i den prisvinnende forestillingen «Utafor». «Nadia» var et internasjonalt, scenisk, kunstpedagogisk samarbeidsprosjekt mellom fem teatre, i Tyskland, Italia, Belgia, Nederland og Norge. Tematikken var utforsking av radikalisering av unge i vestlige samfunn. I den norske delen av prosjektet deltok 13 skoleklasser fra ungdomsskoler og videregående skoler i Akershus.

Foto: Marit Jordanger, Akershus fylkeskommune
-Man må se på slike prosjekter i stort perspektiv, for da får vi mening som går langt utover det enkelte land eller det enkelte menneske, sa Katrine Kirsebom fra Den kulturelle skolesekken i Akershus.

–Kunstfeltet har mye å bidra med, og ligger faktisk ofte litt lenger fremme på en del områder som har med mangfold og likeverd å gjøre, mente Katrine Kirsebom, som holdt i prosjektet fra Den kulturelle skolesekken i Akershus sin side. 

Kirsebom konkluderte med at EU-prosjekters største styrke er at de har et stort potensial for å skape synergi, relasjoner og internasjonale fellesskap. Den største risikoen er at samarbeidet kanskje ikke fungerer akkurat som man har tenkt hele veien. 

–Det kan være lurt å ikke gjøre altfor store prosjekter, som kan bli mer uhåndterlige, og det er bedre jo nærmere selve prosjektet man kan være, resonnerte Kirsebom.

Kultur, samfunn og styrking av demokratiet

Brit Holtebekk og Øivind Nordal fra seksjon for kultur i Akershus fylkeskommune avrundet med informasjon om ulike typer støtteordninger, og om ordningen som Akershus fylkeskommune etablerer for 2019, stimuleringsmidler til internasjonalt kulturarbeid.

Foto: Marit Jordanger, Akershus fylkeskommune
Brit Holtebekk kom med betraktninger rundt europeisk kulturpolitikk og informerte om de ulike ordningene kulturarktører i Akershus kan søke seg inn i.

–Det er en merverdi for norske kulturaktører og utviklingen av det norske kulturlivet at vi deltar i internasjonale prosjekter, det er blant annet svært utviklende faglig sett, sa Holtebekk. 

–Det er mye tenkning rundt hva kulturpolitikk skal være i Europa nå, og mange fagmiljøer jobber med å gi innspill på dette. Det er interessant fordi EUs kulturpolitikk både bygger på kreative næringer og økonomisk gevinst, på den påvirkningen kultur kan ha på samfunnsutviklingen, og på hvordan kultur kan være med på å styrke demokratiet. Disse tankene – med den politiske situasjonen vi nå har i Europa – styrkes inn mot neste programperiode.

Ny stimuleringsordning i Akershus

Akershus fylkeskommune har for 2019 satt av 200.000 kr som en stimuleringsordning for internasjonalt kulturarbeid. Midlene er søkbare, og søknadsfristen er 15. januar. Les mer om støtteordningen.

Foto: Marit Jordanger, Akershus fylkeskommune
-Akershus fylkeskommune vil ut over å gi midler også svært gjerne bidra som en ressurs for aktørene i fylket, både hva kontakter og erfaring angår, sa Øivind Nordal, som jobber med internasjonalt kulturarbeid i Akershus fylkeskommune.

Nasjonal konferanse i januar

23. og 24. januar avholdes en nasjonal konferanse om internasjonalt kulturarbeid initiert av Kulturrådet og Norsk kulturforum, med Akershus fylkeskommune som medarrangør. Her blir de nye EU-programmene som vil gå fra 2020 presentert, noe som gir signaler om hvordan europeisk kulturarbeid vil utvikle seg de neste sju årene. Konferansen, med tittelen «Kultur over grenser» er lagt til Bærum Kulturhus. Målgruppene er kommuner, fylkeskommuner, høgskoler, universiteter og ulike institusjoner i kulturlivet. 

Les mer om program og påmelding

Les flere artikler

. Etter fylkestingetets behandling av saken, ligger alt til rette for å fortsette satsingen på bærekraftige kantiner og økologi i resten av fylkets videregående skoler.

Akershus fortsetter satsingen på økologisk mat i videregående skole

20.05.2019

Les hele artikkelen

Årsrapport 2018, forside

Fylkeskommunens årsrapport 2018

20.05.2019

Les hele artikkelen

Kunstnerisk leder Guro Nagelhus Schia og assisterende kunstnerisk leder Vebjørn Sundby fra prøvene på Orbo Novo av Sidi Larbi Cherkaoui.

«Orbo Novo» er Nagelhus Schia Productions første helaftens forestilling

20.05.2019

Les hele artikkelen

Marius Lien, Elisabeth

Slik blir 17. mai på Eidsvoll

16.05.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet