1. Hopp til innhold på siden
  2. Hopp til menyen
  3. Hopp til hurtigsøk

Setter felles mål for klimakutt

Det er et mål å redusere direkte klimagassutslipp fra Akershus med 55 prosent innen 2030. Den nylig vedtatte regionale planen for klima og energi i Akershus er et viktig verktøy i dette arbeidet.

Regional plan for klima og energi i Akershus peker ut fire satsingsområder for direkte klimagassutslipp. Målet er at utslippene innen 2030 er redusert med 50 prosent innen transport, 80 prosent innen avfall og avløp, 90 prosent innen stasjonær forbrenning og 20 prosent innen landbruk.

- Både stat, fylkeskommune, kommuner og private aktører må bidra til at regionale klimamål skal nås. Regional plan for klima og energi skal legges til grunn og være et verktøy for samordning og samarbeid mellom fylkeskommunen, kommunene og andre aktuelle aktører i Akershus, sier fylkesordfører Anette Solli.

Utslippskutt i transportsektoren er viktig

Transportsektoren står i dag for nærmere 80 prosent av det direkte klimagassutslippet i Akershus. Målet om 50 prosent reduksjon av transportutslipp vil derfor være avgjørende for å nå hovedmålet om totalt 55 prosent reduksjon av klimagassutslipp innen 2030.

Indirekte utslipp er utslipp fra produksjon og transport av varer og tjenester utenfor det geografiske området der varen eller tjenesten brukes. For å redusere disse utslippene, er det satt mål for nullutslippsbygg, materialgjenvinning, redusert mastvinn og kjøttforbruk, redusert behov for flyreiser og økt deling, gjenbruk og redesign av produkter.

Handlingsprogram

Blant tiltakene i handlingsprogrammet er flere lademuligheter og etablere hydrogenfyllestasjoner, stimulere til energiomlegging i private husholdninger og miljøvennlige energiløsninger i offentlige bygg, samt ulike tiltak i landbrukssektoren og avfallssektoren.

Tiltakene retter seg mot stat, fylkeskommune og kommune, og er inndelt i tre kategorier ut fra de rolle disse har:

  • «Samfunnsutvikler» hvor det offentlige har en pådriverrolle,
  • «Myndighet» hvor det offentlige har myndighet gjennom lover,
  • «Feie for egen dør» hvor tiltakene er rettet mot egen virksomhet.

Den regionale planen viser hvor det er behov for tiltak for å nå det regionale målet. Det blir opp til hver enkelt kommune å konkretisere tiltakene og tilpasse dem lokale forhold. Kommunene skal i sin kommuneplan eller i egen kommunedelplan innarbeide tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser og sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging.

Regional plan for klima og energi i Akershus 2018-2050 ble vedtatt i fylkestinget 18. juni 2018.

Les flere artikler

Jafar Altememy mener de reisende ikke kan vente i 10 år før det skjer en modernisering.

Modernisering skal gi flere kollektivreisende

06.12.2018

Les hele artikkelen

Veileder grønn grense

25.09.2018

Les hele artikkelen

Regional plan for klima og miljø 2018-2050 setter mål for kutt i klimagassutslipp i Akershus.

Setter felles mål for klimakutt

12.09.2018

Les hele artikkelen

Illustrasjonsfoto mennesker

750 000 innbyggere i Akershus i 2040?

29.06.2018

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet