1. Hopp til innhold på siden
  2. Hopp til menyen
  3. Hopp til hurtigsøk

Rimeligere kollektivreiser for barn og ungdom

Akershus fylkeskommune og Oslo kommune ønsker å gjøre det billigere for barn og ungdom å reise kollektivt ved å innføre gratis reise fram til seks år og barnebillett til fylte 18 år.

Fylkestinget i Akershus og bystyret i Oslo ber Ruter om å øke nedre og øvre aldersgrense for barn til henholdsvis 6 år og 18 år. Dermed kan barn reise gratis fram til de er seks år, og barnebilletten gjelder til fylte 18 år. 

Fylkestinget ber om at dette innføres under forutsetning av at Ruters budsjett for 2019 gir rom for endringen. Fylkestinget ønsker at ny ordning innføres fra neste prisjustering som er i månedsskiftet januar-februar 2019. Oslo kommune har gjort et tilsvarende vedtak.

- Det er et mål at veksten i persontrafikken skal tas med sykkel, gange og kollektivtrafikk. For å nå dette målet bør barn og ungdom tidlig oppleve bruk av kollektivtransport som et naturlig valg, og noe de tar med seg inn i voksenlivet. Reduserte billettpriser for barn og unge kan være et virkemiddel for å oppnå dette, sier fylkesordfører Anette Solli.

I dagens pris- og sonesystem er det slik at barnebillett koster 50 prosent av ordinær pris for alle billettslag (enkeltbilletter og periodebilletter) og soner. Barn fra 4 år til og med 15 år kan reise med barnebillett, barn under 4 år reiser gratis.

Fylkestinget anmoder videre Ruter om å dekke den planlagte økningen av kollektivreisende andel av finansieringen av Oslopakke 3 innenfor egen økonomi i 2019 og ikke øke billettprisene ut over ordinær prisstigning.

Fylkestinget ber om at fellesnemnda for Viken å særlig vurdere lave priser for ungdom sett i sammenheng med ordning for skoleskyss når nytt takst- og sonesystem for kollektivtrafikken skal utformes. 

Se opptak av behandlingen av saken i fylkestinget 10.09.18

Les flere artikler

Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 har en budsjettramme på 8,8 milliarder kr i 2019.

Videregående opplæring, fylkesveier og tannhelse prioriteres

17.12.2018

Les hele artikkelen

Vi ser en positiv karakterutvikling både fra grunnskolene og i videregående skole, og det er økt sammenheng og kvalitet i det 13-årige opplæringsløpet, sier fylkesdirektør for videregående opplæring, John Arve Eide.

Videregående opplæring i Akershus er fortsatt i god utvikling

17.12.2018

Les hele artikkelen

17. desember godkjente fylkestinget den nylige framlagte bærekraftrapporten for 2017.

Fylkestinget godkjente fylkets første klimabudsjett

17.12.2018

Les hele artikkelen

Bærekraftrapport for Akershus fylkeskommune, årsrapport 2017

Fylkets første klimabudsjett og bærekraftrapporten

23.11.2018

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet