1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Nytt mobbeombud for barnehage og grunnskole

Fra 1. august er det opprettet et mobbeombud for barn og unge i barnehage og grunnskole i Akershus. Janne-Marie Myrås ser frem til å bidra til at barn og unge i Akershus får en mobbefri hverdag.

Janne-Marie Myrås har tidligere arbeidet som elev-, lærling og mobbeombud for elever i den videregående skolen sammen med Andreas Nilsson, men er nå tilsatt som mobbeombud for barnehage og grunnskole.

- Etter å ha jobbet med elever på videregående, ser jeg nå frem til å ta tak i utfordringene blant de yngre barna og elevene i Akershus, sier Janne-Marie Myrås.

Alle barn har etter rammeplanen for barnehager og opplæringslovens kapittel 9A rett til å ha det bra i barnehagen og på skolen. De viktigste arbeidsoppgavene for det nye mobbeombudet for barnehage og grunnskole er:

  • Støtte og veilede barn, elever og foreldre i saker om psykososialt miljø
  • Jobbe forebyggende med informasjon og opplæring til barn, elever og foreldre

Les mer om mobbeombudet for barnehage og grunnskole.

Del av nasjonal ordning

De fleste fylkeskommuner har tidligere hatt egne ombud for elever og lærlinger i videregående opplæring, som etterhvert også har inkludert rollen som mobbeombud. Tidligere i år ble det klart at regjeringen ønsket å utvide ordningen med mobbeombud til også å gjelde barnehage og grunnskolen. Ordningen er en prøveordning frem til 2020, og alle landets fylkeskommuner har valgt å bli med i ordningen.

Fra 1. august er det dermed et eget mobbeombud for barn og unge i barnehage og grunnskole i Akershus. 

Janne-Marie Myrås synes det er flott at ombudsrollen nå også er tilgjengelig for barn i barnehage og grunnskole.

- De færreste opplever mobbing for første gang på videregående skole. Den begynner dessverre mye tidligere. Derfor er det viktig med den nasjonale satsingen på mobbeombud allerede fra barnehagen og oppover, sier Myrås.

Eget ombud for elever og lærlinger i videregående opplæring videreføres

Foto:Apeland
Sammen med Andreas Nilsson, som er elev-, lærling og mobbeombud for videregående opplæring, ser Janne-Marie Myrås frem til å bidra til en enda bedre skolehverdag for barn og unge i Akershus.

Ved siden av Janne-Marie fortsetter Andreas Nilsson som elev-, lærling- og mobbeombud for videregående opplæring.

- Sammen med Andreas håper jeg at vi kan være et viktig bidrag i arbeidet mot ensomhet, utestenging, krenkelser og mobbing, avslutter Janne-Marie.

I tillegg til bistand i saker om skolemiljø og mobbing, gir også elev-, lærling og mobbeombudet råd og veiledning til elever, lærlinger og skoler om rettigheter og plikter, elevinvolvering og mye mer.

Les mer om elev-, lærling- og mobbeombudet for videregående opplæring.

Fakta om ordningen

  • Ordningen med elev- og lærlingsombud for videregående opplæring ble innført i Akershus fylkeskommune i 2004. Fra 2017 ble ombudets ansvarsområde utvidet til å inkludere rollen som mobbeombud for den videregående skolen.
  • I mars 2018 ble det klart at regjeringen ønsket å utvide ordningen med mobbeombud til å også omfatte barnehage og grunnskole.
  • De nye mobbeombudene kan dermed arbeide uavhengig av skoleeier (kommunene)
  • Ordningen er et prøveprosjekt frem til 31.12.2019, finansiert som et spleiselag mellom staten og fylkeskommunene. Alle fylkeskommunene i landet har ønsket å være med i ordningen.

Les flere artikler

Nå kan du søke om prosjektmidler gjennom regionalt innovasjonsprogram.

Midler til innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus

08.11.2019

Les hele artikkelen

Janne Myraas er mobbeombud for barnehage og grunnskole i Akershus

Nytt nasjonalt nettsted for elevombudene i Norge

02.10.2019

Les hele artikkelen

Ski videregående skole. Drama-elever.

22 245 søkere får nå tilbud om skoleplass

10.07.2019

Les hele artikkelen

Startskuddet har gått, og moderniseringen av busstilbudet på Romerike er et faktum.med de første elektriske regionbussene i drift på linje 120, 310, 315 og 381. Oppstarten ble markert av (f.v)Snorre Lægran, plandirektør i Ruter, Solveig Schytz, leder av hovedutvalg for samferdsel i Akershus fylkeskommune og Henning Bethelsen som er teknisk direktør i Norgesbuss.

Grønne elbusser på veien i Norges største busskontrakt

01.07.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet