1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Støtter nytt hydrogenbussprosjekt

10 nye hydrogenbusser skal settes i drift i Asker og Bærum i løpet av årsskiftet 2020-2021. Prosjektet er et ledd i et EUs hydrogenprogram, og støttes av Enova, Akershus fylkeskommune og Oslo kommune.

EUs hydrogenprogram Joint Initiative for Hydrogen Vehicles across Europe (JIVE) skal fremme kommersialisering av brenselscellebusser gjennom utvikling av kjøretøy og infrastruktur.

Oslo og Akershus deltar i programmet, gjennom anskaffelse av 10 hydrogenbusser. Ruter er ansvarlig for anskaffelse av bussene, som etter planen skal settes i rute i Asker og Bærum.

 Fylkesordfører Anette Solli, klima- og miljøminister Ola Elvestuen, Marie Loe Halvorsen, byrådssekretær for byutvikling og Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova, møttes på hydrogenstasjonen for buss på Rosenholm i Oppegård 13. juli for å markere prosjektet.

I tillegg til støtte fra Akershus fylkeskommune og Oslo kommune, støtter Enova prosjektet med 38 millioner kroner til prosjektet.

- Det er veldig bra at Enova har gått inn med støtte til dette hydrogebussprosjektet. Det er et viktig bidrag slik at vi kan videreutvikle og teste hydrogenbusser også på de lengre regionrutene våre. Dette er et skritt mot en utslippsfri kollektivtrafikk, sier fylkesordfører Anette Solli.

I tillegg til hydrogenbusser må en etablere hydrogendrift med fylleinfrastruktur.

- Dette prosjektet er et av flere eksempler på at vi er i forkant når det gjelder å ta i bruk utslippsfrie energikilder i transportsektoren. Det er viktig at vi tar denne rollen og bidrar til utvikling av ny teknologi og å teste denne ut, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Bidrar til videreutvikling av hydrogebusser

Det finnes i dag ikke klasse 2 busser, eller regionbusser, som går på hydrogen. Det produseres bybusser som går på hydrogen, og 5 slike har siden 2012 gått i rute mellom Oppegård og Oslo.

- Gjennom at Ruter nå vil gå ut i markedet og etterspørre klasse 2 hydrogenbusser for regiondrift, vil det dermed bidra til teknologiutvikling slik at denne typen busser vil bli tilgjengelig med nullutslipp, sier Anette Solli.

Les flere artikler

17. desember godkjente fylkestinget den nylige framlagte bærekraftrapporten for 2017.

Fylkestinget godkjente fylkets første klimabudsjett

17.12.2018

Les hele artikkelen

Fra venstre: Stefan Siegmund, German Energy Agency, Keith Malone, California Fuel Cell Partnership, Anette Solli, fylkesordfører, Lasse Fridstrøm, TØI, Eirik T.Bøe, leder av hovedutvalg for plan, næring og miljø og Rolf Huber, H2 Energy.

Veien til nullutslipp i transportsektoren

07.12.2018

Les hele artikkelen

Illustrasjonsfoto. Hydrogenstasjonen på Hvam i Skedsmo kommune ble åpnet 22. november 2018.

Flere hydrogenstasjoner er på vei

04.12.2018

Les hele artikkelen

Illustrasjonsbilde.

Klimasats – muligheter for finansiering av klimatiltak

28.11.2018

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet