1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Store ambisjoner for skolebibliotekene

Skolebibliotekene i Akershus skal bidra til kvalitetssikring av opplæring, godt læringsmiljø og at flest mulig elever og lærlinger fullfører videregående opplæring. For første gang er det laget en overordnet utviklingsplan for skolebibliotektilbudet, koblet mot disse strategiske målene.

Skolebiblioteket har potensial til å være en sentral aktør i elevenes læring og utvik­ling, og fylkesdirektørens ambisjon er at dette potensialet skal realiseres. I takt med samfunnsutviklingen er rollen til skolebiblioteket i endring og må i fremtiden inneholde mer enn den tradisjonelle porteføljen, der hovedvekten har ligget på for­midling av fag- og skjønnlitteratur i trykt format.

Last ned utviklingsplanen for skolebibliotekene

Teknologi og digitalisering

Bruk av teknologi og digitalisering av arbeids- kommunikasjons- og produksjonsprosesser gjør seg gjeldende på alle områder i samfunnet også i skolen – og dermed også i skolebiblioteket. Dette er bakgrunnen for utarbeiding av Utviklingsplanen for skolebibliotekene ved videregående skoler i Akershus fylkeskom­mune 2018-2020

Kobling til strategiske hovedmål

Skolebibliotekene i Akershus har ikke tidligere hatt en slik overordnet utviklingsplan for bibliotektilbudet. I planen som nå foreligger, vil skolebibliotekenes rolle bli tydeligere når det gjelder bidraget til å nå akershus­opplæringens tre strategiske hovedmål for opplæring i skole og bedrift:

  • Flest mulig elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring i skole og bedrift.
  • Akershusopplæringen har en forbedret kvalitetssikring av opplæringen slik at alle lærer mer.
  • Alle skal ha et godt lærings- og arbeidsmiljø, fritt for mobbing og krenkelser.
     

Planen er utarbeidet på oppdrag fra fylkesdirektøren og arbeidsgruppen har bestått av representanter fra skolebibliotekene, fylkesbiblioteket, skoleledere og skoleeier.  Planen klargjør fylkesdirektørens ambisjoner for utvikling av skolebibliotekene ved de videregående skolene i Akershus fylkeskommune, og gir retning for videre arbeid med å møte disse ambisjonene. Å lykkes i dette arbeidet forutsetter et godt samarbeid innad i den enkelte skole, mellom skolebiblioteket, lærerne og ledelsen.

Les flere artikler

Lene Conradi, ordfører i Asker kommune og fylkesordfører Anette Solli signerte utbygingsavtale for Risenga 19. juni.

Signerte utbyggingsavtale for Risenga i Asker

20.06.2019

Les hele artikkelen

Bak fra venstre: Anders Kringberg, Kjelle vgs, Ronja Zehe, Bjørkelangen vgs. Ronja Borgemyr, Vestby vgs, Hedda Bjørnstad, Roald Amundsen vgs, Tobias Linding Smedsrud, Eidsvoll vgs Foran fra venstre: Ole Børufsen, Sandvika vgs, Nora Marie Pavels Smith, Ås vgs, Sondre Brobakken Kristiansen, Bjertnes vgs, Selma Schøyen Løkken (nestleder), Sørumsand vgs og Maja Haugland Hoem (leder), Rud vgs. Ikke til stede da bildet ble tatt: Henrik von Tangen-Jordan, Valler vgs og Penelope Gårdeng, Sørumsand vgs

Akershus siste fylkeselevråd er satt

18.06.2019

Les hele artikkelen

Illustrasjon: Slik kan en ny videregående skole i Ski se ut . Fra torvet foran Rådhuset.

Godkjente byggeprogram for ny videregående skole i Ski sentrum

17.06.2019

Les hele artikkelen

Varaordfører i Akershus fylkeskommune Lars Salvesen ønsket velkommen.

Møteplass om fagopplæring

17.06.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet