1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Et større marked innen tre

Hvordan stimulere til mer bruk av tre i bygg? Det var temaet på The Bioeconomy Regions workshop «Tilgang til større markeder og bygg i tre» den 7. mars. Fylkesvaraordfører Lars Salvesen ønsket deltakere fra Sverige og Norge velkommen.

- Det er et stort potensiale for utvikling av bioøkonomien gjennom å videreutvikle treteknologi for byggenæringen. Det kan danne grunnlaget for en regional utvikling av næringslivet innenfor bioøkonomi, sa fylkesvaraordfører Lars Salvesen i sin innledning.

- Vi har gode erfaringer med å bygge hus i tre i Norge, og vi tror at offentlige innkjøp kan bidra til å øke hastigheten for utvikling av “grønne innkjøp”. Ikke bare byggeri i tre, men også innkjøp av andre produkter som baserer seg på biobaserte råvarer fra skogen, sa Salvesen.

Formålet var å diskutere hvordan kommuner, fylkeskommuner og regioner kan innarbeide innovative innkjøp og bruk av innkjøpsmakt til å etterspørre biobaserte produkter og tjenester. Innen bygg er det et særlig potensiale i å bruke innovative offentlige anskaffelser som virkemiddel for utvikling av nye klima- og miljøvennlige løsninger. Her er bærekraftige byggeprosjekter med fokus på klima, miljø og energibruk sentralt. Økt bruk av tre i offentlige og private bygg kan bidra til økt verdiskapning, økt innovasjon og en mer bærekraftig utvikling.

Anskaffelser i kommune, fylkeskommune eller statlige virksomhet bør benyttes strategisk og bevisst for å oppnå fastsatte klima- og miljømål. Penger som allikevel skal benyttes, kan altså benyttes smartere og grønnere.

Dele kunnskap

Målet er å utvikle et samarbeid mellom aktørene for å øke bestillerkompetanse på tre og gjøre kommunene og andre tryggere i tidligfase i byggeprosjektene. Tiltak som digitale verktøy, seminarer og studieturer skal gi kommunene kjennskap til prosesser og offentlige anskaffelser på en ny måte. 

-Vi ser for oss en serie med aktiviteter i 2018, hvor man gir kunnskap og inspirasjon om bærekraftige bygg, om tre som byggemateriale og hvordan innovative anskaffelser kan bidra til innovasjon og næringsutvikling, sier Monika Svanberg, prosjektleder for INTERREG – The Bioeconomy Region i Akershus fylkeskommune.

Det var lagt opp til en rekke spennende inspirasjonsforedrag fra svenske og norske aktører på workshopen, som ble holdt på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo 7. mars.

 The Bioeconomy Region

The Bioeconomy Region er et Interreg-prosjekt som finansieres av regionene Värmland og Dalarna samt Säffle kommune i Sverige, fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold i Norge, i samarbeid med Paper Province og det Europeiske regionale utviklingsfondet Interreg Sverige-Norge.

Prosjektet har også et stort antall samarbeidspartnere fra næringsliv, høyskoler og universiteter i Norge og Sverige. Prosjektet har et totalt budsjett på 36 millioner kroner, og går over 3 år.

Les flere artikler

Her er det nyopprettede DanseFOTGvg1 under helgens øvelser.

DanseFOTvg1 har hatt sin første oppstartsamling

24.09.2018

Les hele artikkelen

Christel Villadsen.

Hun er den første kvinnelige byggdrifterlærlingen

24.09.2018

Les hele artikkelen

Befaring på Fornebu var en del av programmet for deltakere i prosjektet SmartEdge.

Bærekraftig utvikling i storbyregionene

20.09.2018

Les hele artikkelen

Regional plan for klima og miljø 2018-2050 setter mål for kutt i klimagassutslipp i Akershus.

Setter felles mål for klimakutt

12.09.2018

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet