1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Signerte samarbeidsavtale med Baden-Württemberg

Akershus fylkeskommune har signert en intensjonsavtale om samarbeid med den tyske delstaten for å utveksle erfaringer, og legge til rette for flere null-utslipp transportkjøretøy i fremtiden.

Akershus fylkeskommune ønsker å være ledende i arbeidet for å sikre null-utslipp fra personbiler, kollektivtrafikk, og tunge kjøretøy. For å muliggjøre dette er det viktig med gode samarbeidspartnere, også på tvers av landegrensene.

Som en del av et besøk fra en større delegasjon fra ministeriet for energi, klima og miljø i den tyske delstaten Baden-Württemberg til Oslo og Akershus, arrangerte Norsk Hydrogenforum og fylkeskommunen et eget møte for å utveksle kunnskap om infrastruktur og nullutslipp-transport. Store selskaper som BMW, Porsche og Bosch har hovedkontor og fabrikker i Stuttgart, som er regionsentrum i denne delstaten.

Solveig Schytz, leder for hovedutvalg for samferdsel i Akershus, mener at et samarbeid med Baden-Württemberg er viktig.

- Skal vi nå de ambisiøse målene som er satt nasjonalt og internasjonalt for reduksjon av klimagassutslipp er vi avhengig av å finne gode samarbeidspartnere. 

Solveig Schytz

– Dette er viktig for fylkeskommunens arbeid for å redusere klimagassutslipp, og for utvikling av næringslivet i regionen. Samarbeidsavtalen er et ledd i fylkeskommunens satsing på hydrogen og utslippsfri transport, og på vårt internasjonale samarbeid. Skal vi nå de ambisiøse målene som er satt nasjonalt og internasjonalt for reduksjon av klimagassutslipp er vi avhengig av å finne gode samarbeidspartnere. Tyske biler er populære i Norge, og vi ønsker blant annet å få god tilgang til tyske hydrogenbiler når Mercedes, BMW og de andre bilprodusentene kommer med sine modeller. Baden-Württemberg har industribedrifter og forskningsmiljøer som vil være gode samarbeidspartnere, poengterte Schytz etter signeringen avtalen, som fylkesordfører Anette Solli allerede hadde undertegnet før møtet.

Gjensidig utbytte

Som en del av den tyske delegasjonen fra Baden-Württemberg, var Franz Untersteller, minister for miljøvern, klimavern og energisektoren, på plass. Han var opptatt av å ta læring fra Akershus arbeid med hydrogen og el-biler.

– Vi håper å lære mer fra Akershus fylkeskommune om bilsektoren, og hva som kan bli aktuelt for fremtiden. Hydrogenbiler vil spille en rolle her. Vi ønsker også å lære mer om deres erfaringer med el-biler, fortalte Understeller etter å ha satt sitt navntrekk på samarbeidsavtalen. Ministeren fortalte under møtet at han gjerne ville invitere en norsk delegasjon til Stuttgart for å diskutere mulighetene for et tettere samarbeid videre.

Under møtet fikk den tyske delegasjonen flere presentasjoner om tiltak som gjøres regionalt og nasjonalt, for å fremme el- og hydrogenbiler. Blant annet snakket Kristian E. Vik, generalsekretær i Norsk Hydrogenforum, om hvordan Norge bruker hydrogen i transportsektoren. Ulf Hafseld, administrerende direktør i HYOP, fortalte om infrastruktur for hydrogen i Osloregionen og det omfattende internasjonale samarbeidet som bransjen har. Øystein Ulleberg, senterdirektør for MoZEES ved instituttet for energiteknikk, avsluttet foredragene med å fortelle mer om deres arbeid med forskning og utvikling innen energisystemer for nullutslippsfri tungtransport og maritim transport.

Les flere artikler

Prof. Dr.-Ing. Jõrgen Steinbach, Minister of Economic Affairs and Energy i Brandebrug holdt innledningstale for workshop 3 i SmartEdge.

Hvordan stimulere til grønn næringsutvikling?

07.10.2019

Les hele artikkelen

Elisabet Babic (M), Region Halland, Lars Salvesen (Krf), fylkesvaraordfører i Akershus og Claus Kjeldsen (Socialdemokraterne), regionsrådsmedlem i Region Midtjylland i Danmark.

Samarbeid over landegrensene

24.05.2019

Les hele artikkelen

- Målet om bærekraftige transportløsninger, grønn vekst og styrking av regional utvikling krever at vi samkjører politikk, forener ulike initiativer og får en felles agenda. Folk og gods skal komme seg frem med utslippsfrie transportmidler, sier Anette Solli.

Internasjonalt samarbeid om miljøsmart transport

07.03.2019

Les hele artikkelen

Fra venstre: Stefan Siegmund, German Energy Agency, Keith Malone, California Fuel Cell Partnership, Anette Solli, fylkesordfører, Lasse Fridstrøm, TØI, Eirik T.Bøe, leder av hovedutvalg for plan, næring og miljø og Rolf Huber, H2 Energy.

Veien til nullutslipp i transportsektoren

07.12.2018

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet