1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Ser viktigheten i et samarbeid mot et nytt Viken

Fylkesrådmannen Tron Bamrud hadde møte med de tillitsvalgte i Akershus den 23. november, om det viktige samarbeidet under sammenslåingsprosessen.

Stortingsvedtaket om at de tre fylkene Akershus, Buskerud og Østfold skal slås sammen til region Viken er nå avgjort. Tre fylker skal bli ett, og det kan by på mange spørsmål rundt organiseringen og opprettelsen av nye funksjoner og stillinger. Fylkesrådmannen ønsker å trygge arbeidsplassene til de ansatte, og ønsket et møte med de tillitsvalgte i Akershus for å bygge opp et godt samarbeid i denne prosessen.

– Den viktigste ressursen vi har for å realisere målene politikerne har for Viken er medarbeiderne. Akershus har ca. 5000, og til sammen har de to andre fylkeskommunene like mange. Hvis vi lykkes med å lage gode løsninger for de ansatte slik at de er trygge, og at Viken gir gode muligheter for vekst og selvrealisering, så blir det lettere å lykkes med de politiske målsettingene, fortalte Bamrud.

– Den viktigste ressursen vi har for å realisere målene politikerne har for Viken er medarbeiderne.

Fylkesrådmann Tron Bamrud

Et viktig talerør

Ine-Lill Hjelm Gabrielsen, hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet og UNIO, er glad for at Akershus fylkeskommune er positive til et nært samarbeid i sammenslåingsprosessen.

– Det som er viktig for oss nå er at de ansatte blir ivaretatt. Det er en utfordring at tre fylker skal bli Viken. Det som er veldig positivt er at vår rådmann og administrasjonen er veldig enige i at det er viktig å ha med tillitsvalgte på laget når man skal gjennomføre denne store endringen. Vi er helt enig i at uten at de ansatte er med på en omorganisering, så er det veldig vanskelig å få det til. Vi er et viktig talerør begge veier, poengterer Hjelm Gabrielsen.

– Jeg håper at vi skal holde nær kontakt i tiden fremover, slik at vi kan reflektere over spørsmål sammen, legger Bamrud til.

Morten Trudvang, tillitsvalgt for Norsk Lektorlag, pekte på at Sør- og Nord-Trøndelag har vært gjennom en lignende sammenslåing. I etterkant har man sett at én av suksessfaktorene i Trøndelag var at rådmennene og tillitsvalgte jobbet sammen.

Trygge arbeidsplassene

Fylkestinget i Akershus vedtok 20. november blant annet navn, fellesnemndas sammensetning, styringsform og lokalisering av nytt hovedkontor. Fylkestinget i Buskerud gjorde sitt vedtak 28. november og Østfold fylkeskommune 6. desember. Fellesnemnda hadde sitt konstituerende møte 8. desember.

Fremover forventer de tillitsvalgte at man trygger de ansatte i fylkeskommunene. De ser viktigheten av å sette inn en god sikringsklausul for trygging av arbeidsplassene. De tillitsvalgte ser for seg at man raskt har en ledelse som kan legge til rette de nye arbeidsplassene som kommer i region Viken.

De tillitsvalgte som var på møtet: Morten Trudvang, tillitsvalgt for Norsk Lektorlag, Ine-Lill Hjelm Gabrielsen, hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet og UNIO, Bente Gårdeng, hovedtillitsvalgt for fagforbundet, Jonill Engesæter, hovedtillitsvalgt i Delta og YS, og Hilde Dæhlie, fylkeshovedverneombud.

Les flere artikler

Fellesnemnda innplasserte disse syv som fylkesdirektører for Viken fylkeskommune. Fra venstre: John Arve Eide, fylkesdirektør kultur; Anne Skau; fylkesdirektør for finans og administrasjon; Hilde Brandsrud, fylkesdirektør for planlegging; Knut Sletta, fylkesdirektør for infrastruktur;  Håkon Johnsen, fylkesdirektør for næring; Kristian Thowsen, fylkesdirektør for fylkesrådsleders kontor; Solveig Helene Olsen, fylkesdirektør for kompetanse.

Her er de nye fylkesdirektørene for Viken

04.09.2018

Les hele artikkelen

Møte i fellesnemnda for Viken fylkeskommune.

Møte i fellesnemnda tirsdag 4. september

04.09.2018

Les hele artikkelen

Fellesnemnda hadde møte 15. juni på Sundvolden hotell.

Møte i fellesnemnda 15. juni

15.06.2018

Les hele artikkelen

Anette Solli, fylkesordfører i Akershus og leder av fellesnemnda i Viken fylkeskommune.

-En gledelig nyhet for Viken

06.06.2018

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet