1. Hopp til innhold på siden
  2. Hopp til menyen
  3. Hopp til hurtigsøk

Hvordan skal kulturlivet utvikles?

Mangfold og et mer flerkulturelt kulturliv var ett av budskapene til kulturdepartementets arbeid med ny stortingsmelding. 30. november var det innspillsseminar i Akershus.

Hvordan vil vi at det norske kulturlivet skal se ut om 20 år? Det var temaet på innspillseminar for ny kulturmelding, i regi av Akershus fylkeskommune. 100 deltakere fra ulike deler av kulturlivet i Akershus deltok på seminaret på Jessheim videregående skole.

Etterlengtet kulturmelding

-En oppdatert, ny og framtidsrettet kulturpolitikk er etterlengtet av alle som jobber med dette i det daglige. Jeg håper dette blir inspirerende, involverende, nytenkende, både prosessen med kulturmeldingen, og resultatet som kommer ut av den, sa Kristin Marie Felde, fylkesdirektør for kultur, frivillighet og folkehelse.

-Vi her er for å hente inn mest mulig kunnskap – vi skal lytte og lære, sa Øystein Strand, avdelingsdirektør i Kulturdepartementet.

Seminaret var lagt opp etter hovedsatsingsområdene i Akershus fylkeskommunes kulturplan:

  • Et inkluderende kulturliv
  • Barn og unge
  • Talentutvikling
  • Kulturnæringer

Det trengs mer mangfold i kulturlivet

-Kulturlivet gjenspeiler ikke dagens mangfoldige og flerkulturelle samfunn, poengterte Hannah Wozene Kvam, rådgiver for kulturelt mangfold i Akershus fylkeskommune.

-Mangfoldet er nå, ikke i framtiden. Vil kulturmeldingen ta dette opp, vil handlingsplanene sørge for mangfold der beslutningene tas? Nå må alle ta et ansvar for mangfoldsbalanse i norsk kulturliv, oppfordret Kvam.

Dette ble også understreket av Thomas Talawa Prestø, kunstnerisk leder i Tabanka Dance Ensemble. –Vi er en ensom majoritet. Ofte blir vi hyret inn for å representere mangfoldet. Flerkulturell kunst må bli tatt på alvor som kunst, og ikke som underholdning, sa Prestø. Han ga ros til Akershus for å løfte fram behovet for mangfold i kulturlivet.

Ungt kulturliv

Ingeborg Løvlie, festivalutvikler for UKM (Ung Kultur Møtes) og elev på Lillestrøm videregående skole fortalte om verdien av kulturelle møteplasser for unge. Det gir ungdom mulighet for å engasjere seg i kulturaktiviteter, og møteplasser uten fokus på konkurranse.

Den kulturelle skolesekken (DKS) gir kulturopplevelser til alle skoleelever. Akershus fylkeskommune har satset stort på DKS. 100 000 unge får kulturopplevelser, og vi har 130 artister som besøker skolene, sa Cathrine Haakonsen, enhetsleder i DKS Akershus. DKS har vært en vellykket satsing, og vi må se på hvordan den kan styrkes og videreutvikles, sa Haakonsen.

Ønske om en nasjonal bibliotekpolitikk

Fotograf Jo Straube har reist rundt i Norge og tatt bilder fra mange av landets folkebiblioteker, og han presenterte sin kjærlighet til biblioteket med et skråblikk på særegenhetene i sektoren. Dette ble fulgt opp av en panelsamtale mellom Heidi Hovemoen, leder for fylkesbiblioteket i Akershus, Trine O. Schøning (Bærum bibliotek), Eli Wilhelmsen (Ullensaker bibliotek), Mette Rysjedal (Lørenskog bibliotek) og Monica Blegvad (Enebakk bibliotek). Den viktigste konklusjonen i denne bolken var at Norge trenger en nasjonal bibliotekpolitikk, med en presisering av hvilket samfunnsansvar folkebibliotekene skal ha, og at digitalisering er et viktig satsings- og koordineringsområde.

Talentutvikling og kulturnæringer

Under bolken om talentutvikling ledet Øivind Nordal fra Akershus fylkeskommune diskusjonen mellom Anders Fristad Rudolph fra Mediefabrikken, Claus Fibiger fra Tanken og Morten Walderhaug fra Regionalt kompetansesenter for dans. Her var paneldeltakerne opptatt av at man aldri kan lykkes med talentutvikling hvis det ikke er systemer som tilrettelegger for en bred, helhetlig kompetanseutvikling fra man begynner med en kulturaktivitet og velger å satse på denne, til man er ferdigutdannet og skal ha en yrkesvei innen feltet.

– It takes a village to raise a star, mente Claus Fibiger, mens Rudolph understreket viktigheten av å være til stede for unge talenter som er ferdigutdannede, men som trenger hjelp til å kobles på bransjen, og å se talentene på det nivået de er på til enhver tid.

Ånund Austenå ved Viken Filmsenter og Claus Fibiger snakket videre om hvilke virkemidler som trengs for å styrke næringsdimensjonen på kunst- og kulturfeltet og utvikle mer robuste bransjer.

Jon Henrik Solhei, kultursjef i Ullensaker kommune problematiserte på sin side om hva skal til for å opprettholde og videreutvikle et sterkt lokalt kulturliv i Akershus, og vektla særlig viktigheten av å få med alle på kulturaktiviteter, engasjement på grasrotnivå og at grunnskolen har for fragmentert undervisning på kunst- og kulturfeltet.

– Vi må ikke visne under en parasoll i Spania, vi må gjøre noe som er meningsfylt! Sånn sett er jo dyrere flybilletter et godt virkemiddel, smilte Solhei.

Frivilligheten fikk podiet

Roald Nilsen ved Akershus kunstforeninger (AKFO), Jon G. Olsen ved Akershus musikkråd og Rita Fjeld Hovden fra Ullensaker Frivilligsentral fikk alle utfordringen å belyse muligheter og utfordringer for frivillige aktører lokalt og regionalt. Her var finansiering, kulturarenaer og rekruttering til frivillig engasjement et gjennomgående tema.

Den nasjonale kulturpolitikken

Dagen ble avsluttet med en panelsamtale mellom Christian Hintze Holm (assisterende fylkesdirektør i Akershus fylkeskommune), Kristin Danielsen (direktør i Kulturrådet), Kristin Marie Felde (fylkesdirektør i Akershus fylkeskommune), Berit Inger Øen (kultursjef i Bærum kommune), Fredrik Glans (kultursjef i Nittedal kommune) og Daniella van Dijk-Wennberg (enhetsleder for kultur i Fet kommune).

Her var det sentrale spørsmålet hvilken oppgave- og ansvarsdeling mellom kommuner, fylkeskommuner og staten som er mest hensiktsmessig på kulturområdet, særlig sett i lys av regionreformen.

 

 

Les flere artikler

Festivalplakat Litteraturfestivalen i Akershus 2018

Litteraturfestivalen i Akershus 2018

08.10.2018

Les hele artikkelen

Fylkesordfører Anette Solli innledet nettverkssamlingen for internasjonalt kulturarbeid.

Internasjonalt kulturarbeid på agendaen

05.10.2018

Les hele artikkelen

Illustrasjonsfoto

Nå ut til nye målgrupper!

27.09.2018

Les hele artikkelen

Digital festival er arrangert i et samarbeid mellom Fylkesbiblioteket i Akershus, Seniornett Norge og bibliotekene i Lørenskog, Oppegård og Ullensaker.

Digital festival i bibliotekene

21.09.2018

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet