1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Vedtak om Viken fylkeskommune

Fylkestinget i Akershus fattet 20. november vedtak om etableringen av Viken fylkeskommune, bestående av Østfold, Buskerud og Akershus.

Fylkestinget vedtok punkter om blant annet navn, fellesnemndas sammensetning, styringsform og lokalisering av nytt hovedkontor. Men dersom Stortinget gir mulighet for det i et nytt stortingsvedtak, vedtok fylkestinget at arbeidet med sammenslåingen skal avsluttes.

Fylkestinget vedtok at Stortinget bør fastsette Viken som navn på det nye fylket, bestående av Østfold, Buskerud og Akershus, og at det nye fylkestinget skal ha 87 medlemmer.

Fellesnemnd

En fellesnemnd bestående av 34 medlemmer, hvorav 9 medlemmer fra Buskerud, 9 medlemmer fra Østfold og 16 medlemmer fra Akershus, skal forberede det nye fylket. Fylkestinget forutsetter at kommunelovens bestemmelser om kjønnsfordeling blir ivaretatt av alle som oppnevner medlemmer til fellesnemnda, samt at fellesnemnda skal ledes av fylkesordfører i Akershus, med fylkesordførerne fra Østfold og Buskerud som nestledere.

Fellesnemnda skal ha et arbeidsutvalg, som ledes av fylkesordfører i Akershus. Fellesnemnda får delegert å oppnevne arbeidsutvalget, og kan gi arbeidsutvalget myndighet til å fatte vedtak i enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell karakter.

Parlamentarisk styringsform

Fylkestinget sluttet seg til at Viken fylkeskommune får en parlamentarisk styringsform. Den endelige beslutningen foretas av fylkestinget i Viken, jf. kommunelovens § 18. Det skal, etter innføring av parlamentarisk styringsform, legges vekt på nøkternhet, åpenhet, gode vilkår for opposisjon og posisjon, samt et aktivt fylkesting, heter det i fylkestingets vedtak.

Hovedkontor

Videre vedtok fylkestinget at Vikens hovedkontor skal ligge ved togstasjon i Akershus vest, nærmest mulig Oslo. I tillegg vil Viken ha kontor i Nedre Glomma i umiddelbar nærhet til togstasjon, med om lag en fjerdedel av arbeidsplassene knyttet til sentraladministrative funksjoner. Det legges til grunn at også kontoret i Nedre Glomma skal ha viktige kompetansearbeidsplasser, blant annet med oppgaver innenfor videregående opplæring og regional utvikling.

Se behandlingen av saken i opptak på web-tv her.

Skal behandles i Buskerud og Østfold

Fylkestinget i Buskerud gjorde sitt vedtak 28. november, og Østfold fylkeskommune 6. desember.

 

Les flere artikler

Konstituering av første fylkesting for Viken skjer i den ærverdige festsalen i Urbygningen ved NMBU.

Konstituering av Viken fylkesting 17. oktober

10.10.2019

Les hele artikkelen

Mandater i Viken fylkesting

Her er de folkevalgte i Viken

16.09.2019

Les hele artikkelen

VALG: 58 prosent av de stemmeberettigede har brukt stemmeretten til fylkestingsvalget i Viken.

Valgresultatet i Viken

10.09.2019

Les hele artikkelen

Web-TV fellesnemnda

Fellesnemnda for Viken

28.08.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet