1. Hopp til innhold på siden
  2. Hopp til menyen
  3. Hopp til hurtigsøk

11,8 milliarder kroner til samferdsel

I fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel 2018-2021, er det satt av en betydelig sum penger. Likevel er ikke dette nok til å dekke alle prosjekter i Akershus.

Thomas Tvedt, fylkesdirektør samferdsel i Akershus, la frem handlingsprogram for samferdsel 2018-2021, mandag 6. november i fylkestingssalen for kommunenen i Akershus og noen av Akershus politikere. Selv med en pengesekk på nesten 12 milliarder kroner, er ikke kostnadsrammen i nærheten av å dekke behovet. Handlingsrommet er begrenset ettersom midlene allerede er bevilget til en rekke prosjekter.

– Nesten hele investeringsprosjektet er allerede bevilget til prosjekter som er i gang, klart til bygging, eller er under planlegging. Mange store prosjekter står i kø. Hva skal man starte å planlegge? Vi må se hvilke prosjekter som haster mest. For å få til dette trenger vi hjelp av kommunene, forteller Tvedt.

Utbedring av gang- og sykkelvei

Akershus fylkeskommune satser mye på gang- og sykkelvei inn og ut fra hovedstaden. For å forstå utfordringene, har fylkeskommunen vært med på befaring på flere steder. Tilstrekkelig skilting var en av utfordringene som fylkesdirektøren merket seg.

– Vi har vært ute og syklet fra Asker, Lillestrøm, og Ås inn til Oslo. Da fikk vi ett innblikk i hvordan det er det å sykle i Akershus. For å finne riktig vei inn til Oslo var vi avhengig av en GPS, for skiltingen var ikke god nok, poengterte Tvedt.

Akershus sin sterke satsning på samferdsel skal gjøre at man legger til rette for vekst av persontransport, med gange, sykkel, og kollektivtransport. Det vil være en samlet satsning på over 2 milliarder årlig i perioden 2018-21 innen drift. Innen investeringer blir det brukt 3,7 milliarder kroner i denne perioden samlet. Bare i 2018 planlegger man å investere om lag 1 milliard kroner.

Det vil si at Akershus fylkeskommune vil videreføre kollektivsatsningen, satse på innfartsparkering for sykler og biler. Bruken av midler til vedlikehold av vei får noe nedgang. Kombinasjon av driftsmidler og investeringsmidler bidrar til at veistandarden opprettholdes.

Kollektivtrafikken i endring

I årene som kommer vil det bli en rekke endringer i hvordan kollektivtrafikken er utformet. Det er vanskelig å se inn i framtiden, men planene er at man skal få en tydeligere universell utforming for hele reisekjeden. Det blir viktig for at kollektivtilbudet skal være tilgjengelig for folk flest. Akershus har et fremtidsmål om å få en kollektivtrafikk som går på fossilfri drivstoff. Dette vil man prøve å få realisert innen 2020.

– Vi ønsker at dette realiseres så raskt som mulig. Blant annet foreslår vi at Nesoddbåtene kan bli kjørt på strøm, forteller Tvedt. Akershus fylkeskommune vil også gi tilskudd til Ruter på 851 millioner kroner, hvor 102 millioner kroner går til kjøp av skoleskysskort.

Investering i kollektivtransport vil komme til syne gjennom Oslopakke 3 og bymiljøavtalen, skal bidra til å finansiere Fornebubanen. I et lengre tidsperspektiv skal byvekstavtalen og Oslopakke 3 få på bena en baneløsning på nedre Romerike, signal og sikringsanlegg for t-bane og ny sentrumstunell.

– Dette er prosjekter med lang planleggingsfase og gjennomføringsfase. Vi må prøve å ha god tålmodighet i slike prosjekter. Det tar tid å finne riktig løsning, så man klarer å fremme disse forslagene for politikerne, forklarer Tvedt.

Se alle byggeprosjektene i Akershus i denne kartoversikten

Troner på toppen

Etter at Akershus fylkeskommune tok over driften av fylkesveiene i 2010, har etterslepet av prosjekter blitt behandlet og gjennomført i en rekordfart. Akershus er faktisk i en særklasse, ved å ha redusert 23 % av etterslepet. Neste fylke på listen ligger på nærmere 12%. I dag har Akershus 27 gang- og sykkelveiprosjekter i sving (til 813 millioner kroner), og jobber med trafikksikkerhetstiltak (til 77,4 millioner kroner). I trafikksikkerhetstiltakene jobber man med blant annet trygging av skoleveier.

Nils Karbø, avdelingsdirektør i region øst i Statens vegvesen, kunne fortelle at Akershus har 1825 km fylkesvei, med mye trafikk. I perioden 2018-2021 vil man investere 2,7 milliarder kroner på fylkesveier.

– Jeg mener at veistandarden i Akershus er det beste blant fylkene i landet, med tanke på den trafikken vi har i Akershus, sier Karbø. Han forteller videre at i 2018 vil det være stor aktivitet. Det pågår bygging av mange store prosjekter, hvor hovedprioriteringene vil være oppfølging av Regional plan for areal og transport, by- og tettstedsutvikling, fremkommelighetstiltak, samt oppfølging og revisjon av 10 årsplanen for trygging av skoleveier og vedtatt sykkelstrategi.

Fylkesdirektøren for samferdsel forteller videre at det er helt nødvendig at kommunene gir tilbakemelding om hva som fungerer, og hva som trenger utbedring i den nye kartløsningen og under rulleringen av sykkelveirapporten.  På den måten blir Akershus fylkeskommune oppmerksom på de utfordringene som kommunene har.

Les flere artikler

Varaordfører Thor Christian Grosås i Fet kommune og Solveig Schytz, leder av hovedutvalg for samferdsel, tok det første spadetaket for ny strekning på fylkesvei 169 Fjellsrud - Stensrud i Fet kommune.

Anleggsstart for tryggere vei

15.10.2018

Les hele artikkelen

Illustrasjon av hvordan den Oslo Bussterminal vil se ut etter ombyggingen.

Moderniseringen av Oslo Bussterminal har startet

05.10.2018

Les hele artikkelen

En beltehelt med en klar anbefaling: Bruk setebeltet i bussen.

Aksjon Beltehelt er i gang

25.09.2018

Les hele artikkelen

Fylkestinget og bystyret i Oslo ber Ruter om å øke nedre og øvre aldersgrense for barn til henholdsvis 6 år og 18 år.

Rimeligere kollektivreiser for barn og ungdom

10.09.2018

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet